logo TZB-info

Záměna přívodu a zpátečky

Při realizaci otopné soustavy dochází poměrně často k záměně potrubí a následně k opačnému proudění vody přes otopná tělesa, což se projevuje hlasitým klepáním termostatických ventilů. Armatury Heimeier umožňují tyto situace řešit s minimem finančních nákladů.

Při projektování otopných těles je nutno řešit správné napojení potrubí, zejména orientaci přívodu a zpátečky pro napojení připojovacích armatur. Potrubí lze křížit ve stěnách a v podlahách, umožňuje-li to jejich výška nebo šířka. Obvykle je výška podlahové konstrukce limitována a je potřeba již ve fázi projektu počítat se způsobem vedení trubek. Rovněž při realizaci dochází poměrně často k záměně potrubí a následně k opačnému proudění vody přes otopná tělesa, což se projevuje hlasitým klepáním termostatických ventilů. Armatury Heimeier umožňují tyto situace řešit s minimem finančních nákladů.

Opačný průtok radiátorovým ventilem

Opačné proudění se u otopných těles vyskytuje převážně ve starších soustavách, ve kterých byly během realizace opačně napojeny přípojky. Tento problém se zjistí až po výměně radiátorového kohoutu za nový termostatický ventil (klepání ventilu). Pokud je potrubí vedeno ve zdivu, je změna napojení potrubí poměrně složitá a vyžaduje obvykle stavební úpravy. Řešením je výměna ventilu za ventil s obráceným směrem toku.

 

Opačný průtok deskovým otopným tělesem typu ventil-kompakt

Přívod je u otopných těles s integrovanou ventilovou vložkou (např. Radik VK) zpravidla vlevo, resp. blíže ke středu tělesa. Opačný průtok přes radiátorová šroubení Vekolux nebo Vekotec sice nezpůsobuje žádné problémy, ale projevuje se klepáním ventilové vložky. Potrubí je většinou vedeno v podlaze nebo ve stěně, a proto je změna zapojení trubek nákladnou záležitostí. Řešením je použití křížového kusu. Jedná se o speciální připojovací šroubení, ve kterém se obě cesty kříží. Je-li otopné těleso napojeno rohovým připojovacím šroubením a trubky jsou vyvedeny ze stěny, lze použít rohový křížový kus.

 

Pokud je otopné těleso připojeno bez uzavíracího šroubení (Vekolux nebo Vekotec), bude instalace křížového kusu vyžadovat umístění otopného tělesa výše. Není-li mezi horní hranou otopného tělesa a parapetem dostatek místa, lze provést přepojení přívodního potrubí pod tělesem a zpátečku napojit z boku.

Opačný průtok deskovým otopným tělesem bez ventilové vložky

Typickým zástupcem je otopné těleso Radik MM. Tato tělesa nemají integrovanou ventilovou vložku. Připojení se provádí pomocí garnitury Multilux, která plní funkci termostatického ventilu a regulačního šroubení. Multilux umožňuje průtok oběma směry, pokud je tlaková diference do 20 kPa. Speciální provedení kuželky ventilu nezpůsobuje klepání. Využívejte této přednosti jen v nutných případech a vždy se snažte respektovat správný směr toku vody v otopném tělese.

Opačný průtok otopným žebříkem

Typ 1 - Provedení se středovým připojením

Multilux se používá také u otopných žebříků se středovým připojením. Záměna přívodu za zpátečku nezpůsobuje zásadní problémy, pokud je tlaková diference čerpadla menší než 20 kPa.

Jsou-li potrubí vedena z podlahy do Multiluxu v přímém provedení, lze Multilux otočit (termostatická hlavice směřuje vpravo). Jsou-li vedena potrubí ze stěny do rohového provedení Multiluxu, je možno tento způsob napojení ponechat, pokud bude respektována maximální tlaková ztráta 20 kPa.

Typ 2 - Provedení klasické - jednobodové připojení

Pro jednobodové připojení se používá garnitura EZ ventil, čímž zůstává druhá strana otopného tělesa volná pro instalaci elektrické topné tyče. Při záměně přívodu a zpátečky je řešení velmi snadné. Přemístění regulační kuželky a vrchního dílu termostatického ventilu (viz obrázek níže) zaručí zachování správného směru proudění pod kuželku. Druhým nezbytným krokem je otočení plastového rozdělovače pod ponornou trubkou (skryto pod maticí) o 180°, aby topná voda z přívodu natékala do ponorné trubky.

 

Typ 3 - Provedení klasické - dvoubodové připojení

V případech, kdy je otopný žebřík napojen na přívod přes termostatický ventil a regulační šroubení a došlo k záměně přívodu a zpátečky, je nejvhodnějším řešením použití termostatického ventilu s obráceným směrem toku.

Společnost Heimeier klade při technologickém vývoji velký důraz na správnou funkci a značnou variabilitu svých armatur. Tato zařízení tak umožňují elegantně a s minimem investičních nákladů odstranit problémy spojené se záměnou přívodu a zpátečky. Výsledkem je pak spokojenost montážní firmy a především koncového uživatele.

IMI Hydronic Engineering
logo IMI Hydronic Engineering

Naší doménou jsou vysoce efektivní řešení pro HVAC soustavy: udržování tlaku a kvality vody; vyvažování, regulace a ovládání; termostatická regulace včetně unikátní technologie AFC® s Eclipse Inside. Produkty značek Heimeier, TA a Pneumatex šetří čas, ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.