logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Detaily montáží podlahového vytápění (V)

Z hlediska ekonomiky provozu tohoto nízkoteplotního způsobu vytápění se úspory v nákladech na spotřebu energie pohybuji řádově mezi 10 - 15 %. U sofistikovanějších, zejména kombinovaných zdrojů tepla lze očekávat ještě větší úspory.

Výběr a kvalita základních konstrukčních prvků podlahového topení ovlivňuje funkčnost i dlouhodobou životnost systému. Druhým významným prvkem kvality podlahového vytápění je montáž.

Výběr projektanta a montážní odborně zdatné a erudované realizační firmy, která má s instalací podlahového topení zkušenosti není radno podcenit.

Jen u projektanta a montážní firmy s dobrými referencemi lze očekávat práci se znalostí věci a je pravděpodobné dodržení požadovaných technologických postupů montáže, které ovlivňují samotnou kvalitu a dlouhou životnost podlahového topení včetně záruk a řádného předání díla s pokyny pro údržbu a ovládání systému jako celku.
Potrubí z rozdělovače, ochrana potrubí při prostupu stavební konstrukcí (z rozdělovače do podlahy) .

Potrubí z rozdělovače, ochrana potrubí při prostupu stavební konstrukcí (z rozdělovače do podlahy) a v místě hranice dilatačních celků (hranice mezi dvěma místnostmi).

Pokládka potrubí podlahového vytápění – dilatace podél stěn a ochrana v místě návaznosti místností.


Pokládka potrubí podlahového vytápění na systémovou desku IVAR.TH. V obývacím prostoru je nejčastěji vynechávána plocha pod krbem.

Pokládka potrubí podlahového vytápění na systémovou Desku IVAR.COMBITOP.


Pokládka podlahového vytápění do vodící lišty.

Pokládka potrubí podlahového vytápění na systémovou desku IVAR.COMBITOP, detail vynechání topných okruhů pod zařizovacím předmětem.


Pokládání potrubí do systémové desky IVAR.COMBITOP, místnost s více okruhy.

Pokládání potrubí do systémové desky IVAR.COMBITOP, místnost s nepravidelným půdorysem.

Zajímavosti montáže v komerčních objektech

okládka ve vnitřní chodbě kancelářské budovy, z důvodu nízkých tepelných ztrát je navrženo potrubí s většími roztečemi. Var 1: pokládka na rastrovanou fólii, var. 2 pokládka na systémovou desku:


Var 1: pokládka na rastrovanou fólii

var. 2 pokládka na systémovou desku IVAR.TH


Pokládka v kancelářské budově – respektování sloupů a míst funkčních napojení.

Pokládka v tělocvičně (Kralupy) – v zadní části je již položeno modré Al PEX potrubí, v přední části jsou vidět distanční podložky podlahové konstrukce


Pokládka ve skladové hale - pokládka s respektováním nevytápěných skladových ploch a temperovaných komunikací na systémovou desku IVAR.THPokládání výztužných kari sítí přes zónu s potrubím podlahového vytápění.

Křížení podlahového vytápění s dalšími rozvody.


Temperování podlahy výrobní haly. Pro temperování podlahy stačí větší rozteče potrubí. Pokládka podlahového vytápění na systémovou desku IVAR.TH.

Pokládka potrubí pod dlažbou okolo bazénu. (Kutná Hora).


IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.