logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Výběr prvků podlahového vytápění (II)

Podlahové vytápění IVARTRIO nabízí 3 varianty systémových desek s ochranou proti zatékání mazaniny a s útlumem kročejového hluku, systémovou folii IVAR-SOLOTOP vhodnou pro již zateplené podlahy a potrubí PEX a ALPEX.

Jakou systémovou desku pro podlahové vytápění vybrat?

To zaleží na řadě faktorů, např. konstrukční výšce daného podlahového vytápění, na umístění podlahového vytápění v objektu a dalších kritériích.

Hlavním kritériem musí však být vysoká kvalita provedení, která má vliv na dlouhou životnost podlahového topení. Důležitým ukazatelem kvality systémových desek je jejich povrchová ochrana opatřená separační plastovou fólií.

Tato fólie, ať již pevně spojena nebo odnímatelná, má velký význam pro životnost podlahového topení jako celku, neboť separuje betonovou mazaninu od vlastního polystyrenu, kterým je deska tvořena. Kvalita polystyrenového základu systémové desky je vyjádřena objemovou hmotnosti v kg/m3, kvalitní systémové desky dosahují hodnoty ≥ 30 kg/m3.


Pokládka potrubí podlahového vytápění v systémové desce, foto Ivar CS.
 

Společnost IVAR CS nabízí špičkové systémové desky od rakouského výrobce firmy HIRSCH v tomto provedení:

IVAR.COMBITOP

Systémové desky typu IVAR.COMBITOP

Tato systémová deska patři k jedněm z nejkvalitnějších na českém trhu. Povrchová odolná fólie chrání polystyrenové izolační jádro proti záměsové vodě mazaniny a vlhkosti. Fólie je pochůzná a speciální hřibovitý tvar nopků velmi dobře fixuje položené potrubí. Desky se vzájemně spojuji pomocí přesahových lemů na fólii, které lze libovolně vytvářet dle potřeby. Vhodné pro potrubí typu PE-X i ALPEX do průměru 18 mm včetně.

 
 
IVAR.TH

Systémové desky typu IVAR.TH

Systémové desky tohoto provedení jsou vyrobeny z expandovaného polystyrenu s nakašírovanou tvrzenou fólií, která izoluje proti pronikání záměsové vody a vlhkosti a činí desku pochůznou. Do monolitické plochy se desky spojují pomocí obvodových drážek / zámků. Spodní část polystyrenové izolace je tvořena speciální mřížkou pro zvýšení kročejového útlumu. Jedná se o jednu z nejpoužívanějších desek na trhu s dobrým poměrem ceny a užitných vlastností. Vhodné pro potrubí typu PE-X i ALPEX do průměru 18 mm včetně.

 
IVAR.SOLOTOP

Systémová folie IVAR.SOLOTOP

Tento druh systémové desky, respektive fólie je novinkou v nabídce. Jedná se o stejně řešené napojování jednotlivých desek jako u systému COMBITOP, ale s tím rozdílem, že jejich součástí není izolační vrstva polystyrenu. Výhodou tohoto řešení je možnost aplikovat tuto tvrzenou pochůznou fólii na jakoukoliv předem definovanou vrstvu podkladového izolačního polystyrenu. Těsnost a izolace proti záměsové vodě je zaručena. Přeprava a manipulace s těmito deskami je bezkonkurenčně jednoduchá. Použití této speciální systémové fólie ekonomicky zvýhodňuje skladbu podlahové konstrukce. Vhodné pro potrubí typu PE-X i ALPEX do průměru 18 mm včetně.

IVAR.RENOVA 16

Systémová deska IVAR.RENOVA 16

Systémová deska pro specifické použití v situacích, které neumožňují betonáž z důvodů neúměrného zatíženi konstrukcí, případně tam, kde je nedostatečná stavební výška pro zhotovení podlahového topení klasickou cestou. Výhodou použití tohoto systému je nízká hmotnost a nízká konstrukční výška jen 50 mm. Uplatnění této desky je především při rekonstrukcích a modernizaci starší bytové zástavby. Neoddělitelnou součástí polystyrenové desky RENOVA jsou teplosměnné lamely pro potrubí průměru 16 mm, které zajišťují rovnoměrný rozvod tepla na celou podlahovou plochu. Poté se aplikují suchopotěrové desky např. Knauf, Fermacel apod. do max. tloušťky 25 mm, jako nášlapovou vrstvu lze použít běžné podlahové krytiny pro podlahové topení.

Jaký typ potrubí bude pro podlahové topení nejvhodnější?

V současné době, měřeno evropskými kritérii je nejakceptovatelnějším druhem potrubí pro podlahové vytápění jednoznačně materiál PE-X (síťovaný polyetylen) opatřený na povrchu kyslíkovou bariérou. Potrubí bez této ochrany proti difuzi kyslíku do topného média se nedoporučuje v žádném případě používat.

Druhým typem stále častěji žádaného potrubí pro podlahové topení je ALPEX tj. vícevrstvé potrubí tvořené nosnou hliníkovou trubkou (AL) a dvěma polyetylenovými vrstvami (PE-X). Toto složení potrubí zaručuje 100% těsnost na prostup molekul kyslíku, ale rovněž dává potrubí nové pozitivní vlastnosti a odolnost. Tento druh potrubí nachází stále častější uplatnění v domovní výstavbě pro sanitární rozvody, připojování otopných těles, podlahové topení, rozvody plynu apod.

Společnost IVAR CS nabízí pro účely podlahového topení oba typy potrubních rozvodů PE-X i ALPEX špičkové kvality od německého výrobce, firmy FRANKISCHE.

Vysokojakostní trubka PE-X

Vynikající spolehlivost trubky PE-X je dosažena zasítěním ve slané lázni dle metody Pont-a Mousson (PAM): s ideálním stupněm zesítění 80 až 85 %. Zvláštní činidla stabilizující stárnutí udržují trubku trvale měkkou a pomáhají udržet vysokou tepelnou odolnost. Kyslíkotěsný obal, který je vyroben ze speciálního vícevrstvého plastu, zabraňuje oxidaci.

Vícevrstvá trubka ALPEX

Přednosti vícevrstvé trubky jsou výsledkem technicky promyšlené konstrukce s přesně na sebe navazujícími vrstvami. Nosná hliníková trubka je podélně svařena, čímž bylo dosaženo absolutní těsnosti vůči průniku kyslíku. Speciální tmel váže na tuto Al trubku zesítěný polyetylen, čímž bylo dosaženo dobré tvarové stability za studena a hlavně nízké teplotní roztažnosti, což je hlavní předpoklad vysoké životnosti a teplotní i tlakové odolnosti potrubí.


IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.