logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Domy HAAS splňují parametry pasivních domů

Energeticky úsporné, nízkoenergetické, pasivní, aktivní, s téměř nulovou spotřebou energie – to všechno jsou přívlastky domů, které se nabízí zájemci o nové bydlení. Ten chce přitom hlavně dům, jehož provoz ho bude stát co nejméně a který současně nabídne optimální tepelný komfort.

Evropa směřuje k pasivním stavbám. Rodinné domy Haas už parametry pasivních staveb splňují dnes. A to především díky unikátním vnějším stěnám Thermo-Protect® s výjimečnou hodnotou tepelného prostupu U = 0,097 W/m2K. Stěny nejsou ale jediným požadavkem na splnění energetické náročnosti budovy.

U novostavby se v současnosti podle platné legislativy hodnotí tři kritéria: stavebně technické vlastnosti budovy, spotřeba energie a spotřeba primární energie. Výsledkem hodnocení je PENB neboli Průkaz energetické náročnosti budovy, takzvaný energetický štítek.

  1. stavebně-technické vlastnosti budovy, vyjádřené pomocí průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy,
  2. spotřeba energie, vyjádřená ukazatelem celkové dodané energie za rok,
  3. spotřeba primární energie, což je ukazatel neobnovitelné primární energie za rok.

V praxi je důležité vědět, že první dva parametry mohou sloužit jako objektivní srovnání jednotlivých staveb. U třetího je to složitější a jeho výši ovlivňuje zvolený způsob vytápění. Jeden stejný dům tak může dosahovat odlišných hodnot tohoto ukazatele při vytápění plynem a zcela jiných při vytápění tepelným čerpadlem, elektřinou, biomasou, dřevem apod.

Volba vytápění je na zákazníkovi, ale díky parametrům samotných konstrukcí Haas Fertigbau má investor vždy jistotu, že od nás dostane jen dům se štítkem s nejvyššími dvěma hodnotami – A jako mimořádně úsporný a B jako úsporný.
Podívejme se na objektivní stavebně technické vlastnosti budovy a s nimi spojenou nízkou spotřebu energie u domů Haas:

Tepelně-izolační vlastnosti obálky domu:

  • Obvodová stěna pod názvem Thermo Protect® 40 s deklarovanou hodnotou tepelného prostupu U = 0,10 W/m2K (požadavek normy U = 0,30 W/m2K).
  • Zateplení ploché a šikmé střechy v provedení Haas s hodnotou tepelného prostupu U = 0,114 W/m2K a fázovým posunem 9 hodin (požadavek normy U = 0,24 W/m2K).
  • Zabudovaná okna s trojskly již ve výrobě do prefabrikovaného panelu s dvojitou úrovní vodotěsnosti pod venkovními parapety, okna Haas komplet s prostupem Uw = 0,72 W/m2K (u plastohliníkových oken) resp. Uw = 0,73 W/m2K (u dřevěných oken) (požadavek normy Uw = 1,7 W/m2K).
  • Důmyslné provedení detailů a napojení jednotlivých konstrukcí nedegradující komplexní tepelnou obálku. Jedním z předních detailů je zateplení spodní stavby.

Vzduchotěsnost, neprůvzdušnost staveb Haas Fertigbau:

Nižší energetická náročnost budov úzce souvisí se vzduchotěsností jak obálky budovy, tak i průchozích technologií. Měřením se proto provádí vždy zkouška na smontované stavbě v předem stanovené fázi výstavby. U dřevostaveb je tato zkouška velmi důležitá – ovlivňuje tepelné ztráty objektu, ale může mít i velmi zásadní vliv na životnost stavby. Stavby společnosti Haas Fertigbau mají výměnu vzduchu za tlakového rozdílu 50 Pa n50 standardně v rozmezí 1,5–0,5 h-1, požadavek normy je přitom dle způsobu větrání stavby n50 < 3,0 h-1 (čím je výsledná hodnota nižší, tím je výsledek uspokojivější).

Pro klienta všechna tato čísla především znamenají, že v domech Haas používáme špičkové obvodové i vnitřní stěny s vynikající tepelnou izolací a přidáváme ty nejkvalitnější izolace v podlaze, ve stropě i ve střeše. I díky pečlivě vybraným oknům a dveřím splňujeme parametry pro pasivní domy. Klient tak ušetří na vytápění, a navíc nedochází k přehřívání interiéru v létě a tepelným ztrátám v zimě.

V každém případě se ale můžete spolehnout, že váš nový domov od Haas bude lepší. Nejenže skvěle udržuje tepelný komfort, je také bytelnější a lépe chrání před hlukem. Navíc je větší, světlejší i luxusnější.

www.haas-fertigbau.cz


Haas Fertigbau s.r.o.
logo Haas Fertigbau s.r.o.

V Haas Fertigbau plánujeme, vyrábíme a stavíme rodinné domy a další účelové stavby (mateřské školy, sportovní haly, zemědělské stavby, střešní a nosné konstrukce...) nejvyšší kvality. Patříme k vedoucím společnostem v odvětví dřevostaveb a naše postavení ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.