logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Česko má prvního soudního znalce pro peletové kotle a kamna

S přibývajícím počtem instalací peletovým kotlů a kamen v České republice (na začátku roku 2015 byly evidovány instalace cca 21 tisíc peletových kotlů a 6 tisíc peletových kamen) se množí řady servisních techniků a můžeme se také pochopitelně setkat s rozdílnou kvalitou služeb a instalací. Z tohoto důvodu byl na konci roku 2014 jmenován Krajským soudem v Brně první soudní znalec pro krbová kamna, krby, kotle a sporáky na pelety pan Michal Nejezchleb. Pro následující rozhovor ho vyzpovídal člen redakce TZB-info Ing. Vladimír Stupavský, který zaštiťuje české výrobce a distributory pelet a kotlů na biomasu.

Soudní znalec Michal Nejezchleb
Michal Nejezchleb

VS: Proč jste se rozhodl stát se soudním znalcem právě v oboru vytápění peletami?

MN: Pro mě je to srdeční záležitost a koníček. V podstatě to začalo tak, že jsem před 8 roky uviděl peletová kamna na vlastní oči, jak hoří a tolik mě to nadchlo, že jsem se rozhodl ulehčit této planetě od emisí. Líbilo se mi také spojení živého tradičního ohně s nejmodernější technologií. Všemu předcházelo napřed zakoupení peletových kamen a jejich vyzkoušení jak se říká na vlastní kůži. Po první sezóně jsem byl překvapený, jaké byly náklady na vytápění domu. Má volba pro další podnikání byla jasná, i když jsem předtím pracoval v jiném oboru.
Rozhodnutí stát se soudním znalcem padlo až poté, co jsem si uvědomil, že zkušenosti v tomto oboru bych mohl využít i pro vypracování znaleckého posudku pro soud nebo pro občanskoprávní spory. Důvod byl také takový, že mě oslovovali občané a žádali mě o radu a pomoc v tomto oboru.

VS: Běžný člověk si pod pojmem soudní znalec vybaví rozsáhlou administrativu a papírování. Můžete mi ve zkratce prozradit, jak probíhala Vaše příprava?

MN: Má příprava obnášela studium platných českých a evropských norem a zákonů a trvala zhruba rok. Základem pro jmenování znalcem je způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Důležitá je praxe v oboru, kterou musíte písemně doložit, a potřebné jsou také odborné znalosti a zkušenosti. Dalším kritériem je vyjádření institucí, které Vám potvrdí vaši odbornou znalost. Následuje podání žádosti u příslušného soudu, který zhodnotí, zda je Vaše žádost oprávněná a předvolá Vás do poradního sboru, který přezkouší Vaše odborné znalosti z oboru. Následuje speciální výuka pro znaleckou činnost na Fakultě VUT v Brně. Výuka je zakončená písemným testem a vypracováním znaleckého posudku pro daný obor. Na základě úspěšného absolvování studia je vše následně stvrzeno slibem znalců předsedovi krajského soudu, a ten jmenuje znalce a vydá písemné osvědčení.

VS: Jak konkrétně můžete být firmám nebo uživatelům peletových topidel nápomocen?

MN: Základem pro znalecké posudky a vyjádření je naprostá objektivita a nepodjatost. Pro občany může být můj přínos to, že objektivně posoudím, zda spotřebič na pelety má potřebné dokumenty pro uvedení do provozu a zda spotřebič je nainstalován dle platných předpisů, norem a zákonů.
Pro firmy mohu objektivně posoudit, zda je spotřebič na pelety používán tak, jak je uvedeno v návodu, a nejsou porušeny podmínky pro provoz spotřebiče, popřípadě zda zákazník neprováděl nějaké neoprávněné zásahy do spotřebiče nebo nepoužíval předepsané palivo.

VS: Jaké spory ve Vašem oboru nejčastěji řešíte?

MN: Nejčastější nešvar je neodborná instalace spotřebičů na pelety. Setkávám se s případy, kdy nejsou kouřovody instalované dle platných norem a dokonce jsem viděl instalaci kouřovodu, který procházel hořlavým materiálem. Nedodržuje se přisávání vzduchu ke spotřebiči, které je také častou příčinou nesprávné instalace. Nedodržují se také bezpečné vzdálenosti instalace, které uvádí výrobce. Snad za nejzávažnější považuji instalaci spotřebiče bez napojení na komín.

VS: Dovedl byste poradit budoucím uživatelům pelet, čeho se mají vyvarovat a na co si dát pozor při výběru peletového kotle nebo kamen?


MN: Základem pro výběr je kvalitní spotřebič a zabezpečený servis spotřebiče. Dovedu si těžko představit, že bych si pořídil do domu kotel nebo kamna na pelety a potom by mě ho v sezoně neměl kdo opravit.
Kvalitní spotřebič se pozná podle toho, jaké materiály jsou použity pro hořák a jakých dosahuje parametrů. Při výběru platí jednoduché pravidlo: zvolit co nejvyšší účinnost i emisní třídu.
Mezi lidmi se setkávám s mnoha mýty a polopravdami ohledně kotlů, krbů a kamen na pelety. Přirovnal bych tyto spotřebiče třeba k autům, ty mají také některé spotřebu paliva 12 litrů a některé spotřebují jen 4 litry paliva na 100 km. Takže když to shrnu, kvalitní spotřebič má menší spotřebu paliva (pelet) tím, že spalování ve spotřebiči má vysokou účinnost.

VS: Pochlubíte se nám nějakou perličkou, kterou jste již musel řešit?

MN: Oslovil mě jeden zákazník nejmenovaného supermarketu ohledně peletových kamen. Uplatňoval záruku na peletová kamna a v podstatě byl odbyt s tím, že je vše v pořádku. Zjistil jsem, jaký má problém s kamny, a vypracoval písemné vyjádření. Na základě mého písemného vyjádření začal supermarket okamžitě reklamaci řešit.


Také mě oslovila jedna paní, co si stěžovala, že při vaření jí peletová kamna kouří do místnosti. Klasický případ špatné instalace peletových kamen. Jakmile spustila digestoř, tak ventilátor odsavače vytvořil přetlak v místnosti, a jelikož kamna nebyla připojena na externí přívod vzduchu, vznikl tento problém.
A aby to bylo i z jiného soudku, také jsem zjišťoval i příčinu, kdy kamna dosahovala poruchy přehřátí – vysoké teploty ve spalinové komoře. Důsledkem bylo používání špatných necertifikovaných pelet. Byl proveden test těchto pelet ve Strojírenském zkušebním ústavu v Brně. Výsledkem bylo, že pelety obsahovaly nepovolené materiály a obrovské množství prachu. Mimo protokol mi bylo sděleno, že je to v podstatě výbušná směs. Snad za poznámku by také stálo, že si tyto pelety koupil zákazník v supermarketu. Doporučil bych kupovat pelety přímo od tuzemských výrobců a důraz bych kladl na to, zda mají certifikát ENplus.

VS: A na závěr se musím zeptat, jaký systém vytápění používáte doma?

MN: Myslím si, že tato odpověď je jednoznačná. Celý dům vytápím už 7. rokem peletovými kamny s výměníkem, která mám umístěná v obývacím pokoji. Mám je napojená na radiátory a ohřívám s nimi i teplou užitkovou vodu. Dříve jsem měl plynový kotel a náklady se mi snížily oproti plynu na polovinu. V jedné místnosti také provozuji krbovou vložku na pelety, kterou už zapínám a řídím pomocí aplikace v mobilním telefonu, nebo v počítači.

VS: Děkuji za rozhovor.

English Synopsis
Czech Republic has got the first judge advocate for pellet boilers and stoves

With an increasing number of installations pellet boilers and stoves in the Czech Republic (at the beginning of 2015 were registered about 21.000 installations of pellet boilers and 6.000 installations of pellet stoves) multiplies a number of service technicians and of course we also meet with different quality of service and installation. For this reason, at the end of 2014, appointed by the Regional Court in Brno, the first judge advocate witness for stoves, fireplaces, boilers and stoves for pellets Mr. Michal Nejezchleb. For the following interview he asked by Mr. Vladimir Stupavský, representing Czech producers and distributors of pellets and biomass boilers.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.