logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Kodaň 2009

COP15 - Copenhagen logo

Konference OSN o změnách klimatu v Kodani, 7. - 18. 12. 2009
United Nations Climate Change Conference in Copenhagen, Dec 7 - Dec 18 2009

7. až 18. prosince 2009 proběhne v Kodani 15. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 5. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu. Na konferenci byli pozváni lídři 191 zemí. Měli by přijmout celosvětovou strategii zmírňování klimatických změn a jejich následků. Jejím cílem má být především dohoda o přijetí opatření zabraňující zvýšení průměrné teploty Země o více než 2° C ve srovnání s dobou před průmyslovou revolucí.

"Je třeba, aby došlo k přijetí opravdu globální dohody, která musí účinně řešit problém změny klimatu. Přijaté závazky musejí dát rozumnou naději na to, že se změny podaří udržet v přijatelných mezích dvou stupňů Celsia. Jakkoliv jsou jednání velmi složitá, je to problém s dostatečnou politickou vůlí řešitelný," říká s ministr životního prostředí ČR Jan Dusík.
Nicméně je podle Dusíka v tuto chvíli nerealistické, že by na dánském summitu vznikla závazná smlouva, musí ale dojít k jasné politické shodě, která se pak stane podkladem pro právní text.

Nová dohoda má nahradit, nebo být pokračováním kjótského protokolu, který vyprší v roce 2012. Podle doporučení vědců by se vyspělé země měly dohodnout na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 25 až 40 % v porovnání s rokem 1990. V roce 2050 by pak měly být celosvětové emise nižší nejméně o polovinu.

Na rozdíl od Kjótského protokolu, jenž byl dojednán v roce 1997, mají být do programu ochrany klimatu zapojeny také USA a rozvojové země, přinejmenším ty větší z nich. Aby bylo možné rozvojové země zapojit, musí se jim nabídnout finanční pomoc. Samy potřebné technologie nevyrábějí a nejsou je ani schopny zaplatit.

V průběhu přípravy kodaňského summitu se hovořilo o tom, že v přechodném období, zhruba mezi lety 2010 až 2013, bude třeba získat pro tyto účely nejméně deset miliard eur. O mnohem větších částkách (50 až 100 miliard eur ročně) se uvažuje pro vlastní realizaci opatření na redukci emisí skleníkových plynů.

S čím vstupuje na kodaňský summit Česká republika
S čím vstupují na kodaňský summit další země


Mohlo by vás zajímat


26.4.2021Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Globální oteplování a klimatické změny jsou na počátku 21. století největší výzvou lidstva. Jaké jsou příčiny globálního oteplování, co způsobuje skleníkový efekt a co s tím lidstvo může dělat?
23.10.2014Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Originální text a překlad prohlášení vydaného Světovou bankou (World Bank). Celkem 73 států, 22 subnárodních jurisdikcí a více než 1000 firem a investorů vyjádřilo před Summitem OSN ke změně klimatu podporu pro zpoplatnění uhlíku.
20.10.2014Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Recenzovaný Generální tajemník OSN Pan Ki-mun požádal představitele států a dalších institucí, aby na summitu oznámili odvážná opatření a akce, které sníží emise, posílí odolnost vůči klimatu a mobilizují politickou vůli směrem ke smysluplné právní dohodě v roce 2015.
globální oteplování
26.4.2014Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Na základě závazků přijatých na konferenci v Cancunu, je očekáván růst teplot v rozmezí 3,7 až 4,8 °C. Výrazné změny v investičních strategiích nutné pro omezení globálního oteplení na 2 °C by znamenaly pouze nepatrné snížení spotřeby v průběhu celého 21. století.
komíny chrlící kouř
12.10.2013Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Nejnovější Pátá hodnotící zpráva IPCC přináší nová zjištění Mezivládního panelu pro změnu klimatu, která posilují hypotézu, že lidské aktivity jsou hlavní příčinou změny klimatu. Nejvýznamnější je příspěvek emisí CO2 ze spalování fosilních paliv, následují emise CO2 způsobené změnou využívání půdy.
29.4.2010Schiedel, s.r.o.
Společnost Schiedel byla založena roku 1946 senátorem Friedrichem Schiedelem v Erbachu u Ulmu v Německu. Z původně rodinné firmy, která vyráběla prefabrikované díly pro komíny, se stala renomovaná společnost, jež si vydobyla celoevropsky vedoucí pozici v komínových systémech pro odvod spalin.
4.4.2010Prof. Dr. Wolfgang Feist, Bauphysik; Universität Innsbruck und Passivhaus Institut Darmstadt
Vědecky podložené důkazy vyzkoušené v praxi, které vypovídají o tom, že je stavebnictví schopno snížit energetickou spotřebu novostaveb a rekonstrukcí u starších budov na hodnoty nižší než 10 % současné průměrné spotřeby. Důkazem budiž příspěvky k Mezinárodním konferencím o pasivních domech a k 1. Konferenci o pasivních domech a výstavě 2009 ve městě Pécs.
8.2.2010Ivan Rynda
Tento text byl původně recenzí příspěvku "Životný štýl udržateľnosti, udržateľnosť životného štýlu" profesora Špačka a inženýra architekta Lukáše Šípa z Bratislavy. Měl jsem k němu řadu výhrad, ale na druhou stranu byl natolik podnětný, že mne přinutil se rozepsat. Editoři poté usoudili, že by původní recenze mohla být také otištěna. Děkuji jim za nabídku, kolegům ze Slovenska za inspiraci a čtenářům za pozornost.
14.12.2009Tomáš Králík
Recenzovaný Posilování skleníkového efektu v důsledku lidské činnosti s následným zvyšováním průměrných globálních teplot se od konce 20. století stává stále více diskutovaným tématem, a to jak v odborných kruzích, tak i mezi laickou veřejností.
8.12.2009redakce
Ministr životního prostředí Jan Dusík představil na tiskové konferenci 8. 12. své priority. Hovořil o právě probíhajícím kodaňském summitu, pokračování programu Zelená úsporám, připravovaných novelách zákonů a také o nařízení vlády předepisujícím nízkoenergetický standard pro budovy veřejných institucí.
7.12.2009redakce
V dánské metropoli Kodani byla zahájena dlouho očekávaná ekologická konference OSN, jejíž účastníci budou jednat o smlouvě, která by nahradila Kjótský protokol o snižování emisí skleníkových plynů po jeho vypršení v roce 2012. V rámci evropských delegací má významnou úlohu samozřejmě Německo. Požádali jsme o krátký komentář společnost Siemens.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.