logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Společnost Wienerberger vyhlásila již 4. ročník „Soutěže o nejlepší projekt“ pro střední průmyslové školy stavební

Všichni studenti 3. a 4. ročníků se mohou již od ledna hlásit do soutěže se svými projekty rodinných domů a občanských staveb, které pro studijní účely vytvoří v rámci letošního školního roku.

Po minulém rekordním ročníku „Soutěže o nejlepší projekt“, kterou pořádá společnost Wienerberger cihlářský průmysl a.s., ani letos studenti středních průmyslových škol stavebních nepřijdou o možnost vyhrát zajímavé finanční odměny.

„Soutěž o nejlepší projekt“ je vypisována ve dvou kategoriích, které se odvíjejí od osnov středních průmyslových škol stavebních. Zatímco studenti 3. ročníků odevzdávají projekty rodinných domů, jejich starší kolegové ze 4. ročníků posílají přihlášky s projekty občanské stavby. Druhá zmiňovaná kategorie zahrnuje rovněž projekty bytových domů. 4. ročníky se vzhledem k maturitám musí přihlásit a své projekty ve školách odevzdat nejpozději do 19. dubna 2013. Studenti 3. ročníků mají termín o trochu delší: přihlášky musí poslat do 24. května 2013.

Projekty jsou hodnoceny ve dvou kolech. V prvním kole vyberou tři nejlepší práce za každý ročník, které zároveň postupují do druhého kola, zástupci zadavatele soutěže a dané školy. Ve druhém kole posuzuje projekty odborná porota složená ze zástupců společnosti Wienerberger, mediálních partnerů a odborníků v oboru. „Cílem soutěže je nejen seznámit studenty se stavebními prvky společnosti Wienerberger, ale především rozvíjet jejich představivost, smysl pro konstruování a další potřebné dovednosti tak, aby co nejlépe uspěli v technické praxi i v případném budoucím studiu na vysoké škole,“ prohlásil o soutěži člen poroty doc. Ing. František Kulhánek, CSc. z Katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT Praha.

„Snažíme se, aby soutěž motivovala studenty nejen v oblasti formálního zpracování projektů, ale také co se týče originality stavebního pojetí,“ uvedl člen poroty, Ing. Ivo Petrášek, zástupce společnosti Wienerberger. „Práce jsou proto hodnoceny na základě kritérií, které zahrnují technickou a grafickou úroveň zpracování dokumentace, celkové prostorové a funkční řešení stavby a originalitu stavebně-technického řešení,“ doplňuje Ivo Petrášek. Dalším hodnoticím kritériem je vhodné začlenění výrobků POROTHERM, a to včetně typových detailů a konstrukčních řešení.

Projekty v obou kategoriích musí obsahovat minimálně půdorysy jednotlivých podlaží (přízemí, podkroví) a pokud to konstrukce stavby umožňuje tak také kladecí výkres stropu. Povinnou součástí je rovněž řez budovou, pohledy a detaily. Novinkou letošního ročníku je, že pro 4. ročníky je povinná také vizualizace navrženého objektu. Pro 3. ročníky zůstává vizualizace zatím nepovinná, ale vzhledem k lepšímu dokreslení je doporučená. Soutěž připouští jak ruční, tak počítačové zpracování v měřítku 1:50. Práce musí být odevzdány ve formě výkresů na libovolném materiálu (např. papír, světlotisk, pauzovací papír) a poskládány do desek formátu A4.

V 1. kole získají studenti umístění v dané škole na 1. místě 1.500 Kč, na 2. místě 1.000 Kč a na 3. místě 500 Kč, a to v obou kategoriích soutěže (třeťáci i čtvrťáci). Finanční odměnu obdrží také školy, které ocenění studenti navštěvují a odborní pedagogové, kteří oceněným studentům se zpracováním jejich soutěžních prací pomáhali. V celostátním kole čeká na vítěze každé kategorie odměna v podobě 10 000 Kč za 1. místo, 5 000 Kč za 2. místo a 3 000 Kč za 3. místo. Každá škola, jejíž student bude mezi prvními třemi v celostátním finále, navíc obdrží 30 vstupenek na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2013 v Praze – Letňanech nebo na jiný veletrh obdobného zaměření a stejně jako v prvním kole také finančním odměnu.

Vzhledem k omezenému počtu studentů a škol, které je možné do soutěže zaregistrovat, je doporučeno podat přihlášku/y co nejdříve a to na adresu sekretariátu soutěže soutez_skoly@porotherm.cz.

Více informací včetně přihlášky a pravidel naleznete na: www.porotherm.cz/soutez_skoly.
Wienerberger s.r.o.
logo Wienerberger s.r.o.

Skupina Wienerberger AG představuje největšího světového výrobce cihel Porotherm a současně lídra v produkci pálené střešní krytiny Tondach v Evropě. V roce 2019 společnost Wienerberger oslavila 200 let výročí od svého založení. V ČR působí společnost ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.