logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Zpětný odběr a recyklaci solárních panelů nabídl také ELEKTROWIN

Zajištění zpětného odběru solárních panelů a jejich ekologické zpracování po skončení životnosti nabízí provozovatelům velkých fotovoltaických elektráren i panelů umístěných na střeše domku nebo chaty také nezisková společnost ELEKTROWIN.

Reklama

„Máme za sebou osmiletou zkušenost se zajištěním plnění zákonných povinností výrobců a dovozců elektrozařízení,“ připomíná generální ředitel ELEKTROWIN a.s. Roman Tvrzník.

Povinnosti, které dosud museli plnit výrobci a dovozci praček, lednic, myček a dalších spotřebičů, se teď budou týkat i fotovoltaických panelů.

Nová povinnost platí pro giganty i domácnosti

V souladu se zákonem musí do 30. června 2013 všichni provozovatelé solárních panelů bez rozdílu – ať už vybudovali velký projekt, nebo instalovali jen jeden panel na střechu svého rodinného domu - uzavřít smlouvu s některým kolektivním systémem. Tuto službu nabízí, včetně ELEKTROWINu, v současnosti pět společností. V období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 pak budou tito provozovatelé prostřednictvím zvoleného kolektivního systému zajišťovat financování sběru, přepravy a recyklace panelů instalovaných do 1. 1. 2013.

Návrh vyhlášky MŽP stanovuje minimální příspěvek ve výši 5,50 Kč/kg. Příspěvky budou ve stanoveném období vybírány formou splátek této částky. Ambicí ELEKTROWINu je podle Romana Tvrzníka takto nastavené minimum nepřekročit. „Podle dostupných dat máme nejnižší provozní náklady na kilogram zpětně odebraných elektrozařízení ze všech stávajících fungujících kolektivních systémů,“ zdůrazňuje Tvrzník.

ELEKTROWIN jako největší kolektivní systém v České republice garantuje transparentní zacházení s vloženými prostředky a vyúčtování příspěvků v okamžiku realizace zpětného odběru. Poplatky určené na sběr a recyklaci solárních panelů budou striktně odděleny od poplatků na ostatní elektrozařízení.

Za bezpečnost dat ručí certifikát

Ochrana citlivých údajů každého účastníka je zajištěna systémem ochrany a zabezpečení dat s certifikací dle ISO 27 001. ELEKTROWIN má vypracovaný vnitřní kontrolní systém a komplexní systém managementu certifikovaný dle ISO 9001 a 14 001.

Za dobu své existence navázal smluvní vztahy s nejlepšími zpracovateli splňujícími přísné evropské standardy. Má bohaté a profesionální zkušenosti v komunikaci s orgány státní správy. V souladu se zákonem zpracovává pravidelně roční zprávu o své činnosti a předkládá ji Ministerstvu životního prostředí ČR.

Jak bude ELEKTROWIN realizovat zákonné povinnosti zaregistrovaných subjektů

  • Po uzavření smlouvy převezme kolektivní systém dokumenty vyžadované pro registraci na MŽP
  • U zaregistrovaného provozovatele ověří údaje podstatné pro výpočet částky k úhradě a stanoví splátky pro období 2014 – 2018
  • K recyklaci odveze poškozené nebo vyřazené panely, a to pouze na základě objednávky účastníka systému, aniž by požadoval úhradu dalších nákladů

Kontakt pro poskytnutí dalších informací a zaslání smlouvy:

Štěpánka Kolomá, ELEKTROWIN,
E-mail: stepanka.koloma@elektrowin.cz,
Tel.: 241 091 833


ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 150 000 tun vyřazených elektrospotřebičů. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Sběrnou síť tvoří na 1 200 sběrných míst v 1 050 městech a obcích, 2 500 provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 3 000 obcích.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.