logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Štítky energetické účinnosti pro kombinované systémy vytápění

Reklama


Populární energetické štítky budou od roku 2015 povinné také pro topné systémy včetně jejich souvisejících komponentů (např. zásobníky teplé vody). Státy Evropské unie se zavázaly respektovat opatření této směrnice, což se dotýká také účinnosti současných kotlů. Vycházejí z nové Směrnice o ekodesignu (často označované jako ErP), která je platná v Evropské unii. Určuje požadavky na energetickou účinnost různých produktů „relevantních z hlediska spotřeby energie“.

Takové značení by mělo na první pohled informovat o skutečné energetické účinnosti daného produktu, sloužit pro vzájemné porovnání zařízení mezi sebou a nutit výrobce a distributory k vyvíjení ještě účinnějších systémů.

Energetický štítek pro kombinované a integrované systémy

V souladu se zákony jako je Zákon o teple z obnovitelných zdrojů energie (EEWärmeG) nebo Směrnice o úsporách energie (EnEV) začínají být stále více populární kombinované systémy složené z několika různých zdrojů tepla. Nejčastějším příkladem je kombinace plynového kondenzačního kotle se solárním systémem. I když taková kombinace přispívá k ochraně životního prostředí a přináší úspory ve formě nákladů na vytápění, představuje však zmatek, pokud jde o energetické štítkování.

Jaká je výsledná klasifikace v případě, kdy kotel je označen hodnotou "B", zatímco přídavný zdroj tepla nebo jiné připojené zařízení hodnotou "A"?

Aby se předcházelo podobným nejasnostem, obsahuje Směrnice ErP speciální štítek pro systémová řešení, který hodnotí všechny komponenty v rámci kolektivního stupně, ale také určuje jednotlivé hodnoty. Hlavní zdroj tepla tvoří základ a všechny ostatní komponenty jsou zohledněny v celkové klasifikaci.

Kdo má povinnost štítek vydat?

Všichni výrobci a distributoři jsou povinni specifikovat třídu účinnosti svého zboží. Pokud jde o naše komplexní řešení, integrovaný štítek je součástí nabídky. Dodavatelé, kteří kombinují systémy od různých výrobců, přejímají rizika za hodnoty uvedené na štítku komplexního řešení.

Na která zařízení se Směrnice o ekodesignu vztahuje?

Pokyny směrnice ErP musí splňovat zdroje tepla s výkonem do 400 kW a nádrže o objemu do 2000 litrů. V současné době se směrnice dotýká pouze plynových a olejových zdrojů tepla o výkonu do 70kW, tepelných čerpadel a systémů fungujících na bázi kombinované výroby tepla a elektřiny, systémů v kombinaci se solárními kolektory a akumulační zařízení. Pokud systém obsahuje akumulační nádrž, povinnosti vystavit energetický štítek podléhá nádrž o objemu do 500 litrů.

Směrnice o ekodesignu ErP ecolabelling Hoval
Jaká je výsledná klasifikace v případě, kdy kotel je označen hodnotou "B", zatímco přídavný zdroj tepla nebo jiné připojené zařízení hodnotou "A"?

Spolu se zavedením směrnice ErP a aktuálním vývojem této problematiky nabízí řešení mimo jiné i společnost Hoval. V rámci modernizace systémů vytápění či během nové výstavby můžete využít naše know-how. Rozhodli jsme se teoreticky otestovat každou možnou kombinaci našich produktů a připravit pro ni odpovídající energetický štítek. Zákazníci, kteří si objednají kompletní řešení Hoval, obdrží ověřený integrovaný energetický štítek.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.