logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Robotické rameno je nezbytným pomocníkem

Robotizace je pro váš závod příležitostí ke zvýšení efektivity a kvality výroby. Je to také příležitost zlepšit pracovní podmínky a lepší řízení týmů zaměstnanců nebo způsob, jak eliminovat jejich nedostatek.

Robotické rameno vs. průmyslový robot

Využívání robotů ve společnosti má také nesmírné výhody v podobě hodnocení společnosti jako moderní a inovativní. V praxi se lze často setkat s tím, že byly podmínky a funkce robotického ramena a průmyslového robota zaměněny, ale jedná se o dvě různá zařízení. Hlavní rozdíl je v tom, jak jsou ovládány.

Robotické rameno je ovládáno operátorem, který působí přímo na robotické rameno nebo nepřímo prostřednictvím ovládacího panelu, čímž se operátor zbavuje těžké práce. Průmyslové roboty mají svůj vlastní řídicí systém, který nevyžaduje přítomnost operátora. Příkladem může být vykládání pytlů se zbožím: v případě robotického ramena ovládá operátor celé rameno a chapadlo, zatímco robot automaticky vykládá zboží podle programu uloženého v paměti.

Mechanizace robotického ramena

K ovládání robotických ramen a koncových efektorů se používají motory. Mechanické rameno je ovládáno ovládáním činnosti všech jeho motorů. Vzhledem k tomu, že robotické rameno má pracovat přesně a my chceme mít nad ním úplnou kontrolu, jsou prvky tohoto ramene ovládány servomotory. Každý servomotor je zodpovědný za pohyb nezávislého ramenního kloubu – zvyšuje stupeň mechanické volnosti.

Pohyb robotických ramen definuje stupeň volnosti, rozsah otáčení každého kloubu a rozsah práce v dvourozměrné a trojrozměrné rovině. Pohyb lze určit rotací nebo posunutím v dvourozměrném nebo trojrozměrném prostoru. Pohyb posunutí určuje schopnost kloubu pohybovat se dopředu a dozadu. Tyto parametry závisí na typu použité mechanické paže. Na konci mechanického ramene je zařízení zvané koncový efektor.

Tento prvek je navržen pro interakci s prostředím – má podobu chapadla nebo nějakého nástroje. Koncový efektor je také řízen servomotory. Druhy robotických ramen se vyznačují svou délkou, počtem spojů, typem chapadla nebo nástroje. Robotické rameno může být samostatné, mobilní nebo stacionární zařízení nebo prvek plně funkčního robota.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.