logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Rozvoj podniků: výhody ukládání elektrické energie a energetická účinnost

Elektrické rozvodné sítě čelí vysoké poptávce – ta v některých případech překonává možnosti dodávek. V takových případech organizace National Grid poskytuje služby DSR (Demand Side Response) s cílem vyvážit zatížení a poptávku.

Reklama

V minulých letech se trh s energiemi rozvíjel exponenciálně. Velkého pokroku bylo dosaženo ve způsobu zajišťování zdrojů a dodávek elektrické energie až po využívání a sledování spotřeby elektrické energie.

Technologie, jako je například ukládání energie do baterií a inteligentní monitorovací systémy, jsou nyní široce dostupné, zatímco zvýšené obavy v souvislosti s klimatickými změnami přiměly mnoho zákazníků k přechodu na obnovitelné zdroje energie a ekologičtější možnosti zdrojů energie. Zatímco spotřebitelé přejímají přesun v energetické krajině celým svým srdcem, mnoho podniků se pohybuje pomaleji, pokud jde o pokrok v oblasti řízení spotřeby energií.

Ne všechny kWh se vytvářejí stejně

Elektrické rozvodné sítě čelí vysoké poptávce – ta v některých případech překonává možnosti dodávek. V takových případech organizace National Grid poskytuje služby DSR (Demand Side Response) s cílem vyvážit zatížení a poptávku. DSR odměňuje spotřebitele za snížení spotřeby, což může přinést snížení nekritického zatížení sítě – například HVAC po krátkou dobu nebo generování vlastní energie, typicky s využitím plynových nebo naftových generátorů.

Mezi činiteli, kteří přispívají k dodávce, bývá rovněž uváděn systém STOR (Short Term Operating Reserve), a opět to obvykle znamená generování elektrické energie z fosilních paliv. Používání této ‚znečištěné‘ špičkové kapacity ve spojení s faktem, že během vysokého zatížení sítě jsou náklady na přenos a ztráty z distribuce na nejvyšší úrovni, znamená, že intenzita uhlíkových emisí při výrobě elektřiny v této době výrazně přesahuje běžné hodnoty. Možnost ukládat elektrickou energii generovanou s využitím zdrojů s menší uhlíkovou stopou (zejména s využitím obnovitelných zdrojů energie) a využívat ji jako náhradu za generování energie s vysokou uhlíkovou stopou v době špičky je jasným ekonomickým argumentem a někdo by mohl říci, že jde o morální imperativ.

To ještě zvyšuje důležitost uvedených faktů zejména pro osoby odpovědné za správu budov a řízení spotřeby energie a mělo by je to přimět, aby se dobře podívali na možnosti zásobování energiemi, které jsou ve hře. Existuje potenciál, jak zabezpečit a posílit stárnoucí britskou elektrickou rozvodnou síť v případě, že se do hry zapojí komerční budovy a odlehčí trochu tomuto tlaku. Klesající náklady na ukládání energie do baterií jsou dobře načasovanou příležitostí, jak zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Ekonomické nároky na toto skladování se stále snižují, což komerčním uživatelům a spotřebitelům přináší možnosti lepší kontroly spotřeby energie a účtů za energie.

Investice do komerčního ukládání energie přináší prospěch nejen životnímu prostředí. Současné systémy baterií k ukládání energie jsou rozumným a využitelným přístupem k ukládání energie a monitorování energetické kapacity v místě spotřeby, což může poskytnout cestu k transformační změně podnikání i společnosti jako celku.

Převzetí řízení spotřeby energie

Instalace a využívání systémů ukládání elektrické energie v místě spotřeby zajišťují bezchybný chod pracoviště. Tyto systémy umožňují obchodním a průmyslovým podnikům dosáhnout lepší udržitelnosti, protože přebírají kontrolu účtů za energii a pomáhají řídit rizika spojená s dodávkou energie díky záložním zdrojům.

Nejvýraznější výhodou ukládání energie do baterií je jejich pružnost, takže představují ideální doplněk pomalejších možností ukládání energie (ovšem s vyšší kapacitou), jako jsou přečerpávací vodní nádrže nebo zásobníky zemního plynu. Výhody ukládání elektrické energie do baterií však přesahují výhodu stability rozvodné sítě. Patří sem vyšší kapacita absorbování energie z obnovitelných zdrojů, příležitost pro výrobce elektrické energie s cílem maximalizovat výnosy a minimalizovat náklady, příležitost pro společnosti, aby snížily velikost energetické uhlíkové stopy, a vytváření většího počtu odolných místních rozvodných sítí umožňuje lépe čelit přírodním katastrofám nebo ztrátě spojení s hlavní rozvodnou sítí.

Za zvážení stojí i finanční důsledky. Investice do ukládání energie mohou organizacím, kterým jsou účtovány poplatky za provoz komerčních budov, generovat další příjmy, ušetřit provozní výdaje a zajistit kriticky důležitou odolnost.

Ve spolupráci s agregátory mohou podniky podstatně více než jen snižovat účty za energii díky jejímu ukládání: mohou otevřít zcela nový tok příjmů prodejem pomocných služeb rozvodných sítí. Přidávání energie z úložiště do energetického mixu současně nabízí další energetickou nezávislost na rozvodné síti a lepší kontrolu pro správce budov.

Proč váháme?

Řada britských podniků nechápe, že ukládání energie v místě spotřeby je stále lépe realizovatelné jako způsob zvýšení hodnoty výroby energie a její spotřeby s využitím prostředků, které již mají – počínaje solárními panely až po klimatizace nebo mrazničky. Takže proč se větší počet správců budov a čelních podniků nepokouší zapojit a investovat do skladování energie? V podstatě proto, že tuto technologii lidé jen zřídka chápou z komerčního hlediska.

Aby společnosti mohly využívat četných výhod efektivního ukládání energie, musí investovat a skutečně pracovat na tom, aby pochopily složitosti spojené se zavedením baterií do infrastruktury organizace. Jakmile však budou integrovány do zastřešující strategie, vynesou systémy skladování energie soběstačnost organizace na zcela novou úroveň.

Naše stále více ‚elektrifikovaná‘ společnost a rostoucí nároky na rozvodnou síť znamenají, že je třeba učinit více, abychom zajistili, že inteligentní technologie dokážou vyrovnat nabídku v době špičky. Zde musí klíčovou roli sehrát podniky.

Ukládání energie vyzbrojuje organizace možností volby, jak optimalizovat své náklady, a současně jim do budoucna nabízí potřebnou pružnost. S podniky již spolupracují vyspělí agregátoři, které podniky vzdělávají a informují o finančních prostředcích navíc, které lze získat podporou přechodu k inteligentnější, ekologičtější rozvodné síti – ovšem na palubu se musí dostat větší počet podniků.

Zdá se nevyhnutelné, že ukládání energie se stane kriticky důležitou součástí britského energetického mixu, jak se bude toto odvětví rozvíjet a konkurenceschopnost dalších účastníků bude klesat. Tak na co ještě podniky čekají?

O společnosti Eaton

Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.

Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2016 dosáhla obratu 19,7 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii více úsporně, bezpečně a udržitelně. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme zhruba 95 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více než 175 zemích.
Kontakt pro dotazy: Eaton Elektrotechnika s.r.o., Praha 9, ElektrotechnikaCZ@eaton.com

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.