logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Zpracování plánu BOZP pro údržbu

Novela zákona č. 309/2006 Sb. dle výkladu části odborníků ukládá povinnost zpracovat plán pro danou stavbu výslovně koordinátorovi. Zcela nová příloha stanovuje požadavky na plán BOZP i při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací.

Reklama

Je tomu 10 let, co se součástí úpravy bezpečnosti práce v ČR stal institut koordinátora BOZP na staveništi. Jednou z povinností, kterou tehdy nový zákon č. 309/2006 Sb. v souvislosti s bezpečností práce na staveništích účastníkům výstavby uložil, bylo zpracování plánu BOZP pro dané staveniště. Tehdy ještě nebylo stanoveno, kdo zpracovává plán BOZP, přesto byl autorem plánu nejčastěji právě koordinátor.

Novela zákona č. 309/2006 Sb. z letošního května už podle výkladu části odborníků povinnost zpracovat plán pro danou stavbu výslovně ukládá koordinátorovi, když v § 15 odst. 2 zadavateli stavby ukládá povinnost zajistit zpracování plánu BOZP a o něco dále říká, že plán zpracovává koordinátor. Proti tomuto názoru se však objevuje tvrzení, a to zejména pro situace, když nemusí být pro danou stavbu určen koordinátor, že tato povinnost není, až tak jednoznačná.

Ing. Milan Kondziolka, konzultant BOZP a sám koordinátor, který bude jedním z přednášejících na listopadové konferenci BOZP v roce 2017 upozorňuje ještě na jeden méně známý důsledek novely: „Spolu se zákonem č. 309/2006 Sb. bylo novelizováno také prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zcela nová příloha č. 6 tohoto nařízení vlády stanovuje minimální požadavky na obsah plánu BOZP zpracovaného koordinátorem, přičemž v bodu s) této přílohy se počítá mj. se zajištěním bezpečnostních opatření (…) při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací …“

V minulosti nezřídka docházelo k tomu, že zadavatel nepočítal se zajištěním BOZP v projektové části přípravy stavby a úroveň bezpečnosti na stavbách tím značně trpěla, jak následně zjišťovaly kontroly Inspektorátů práce. Zmíněné ustanovení však jde ještě dál a vedle zajištění bezpečnosti koordinátorem během výstavby požaduje vypracování plánu BOZP také pro fáze životního cyklu budovy, následující po její výstavbě. Jistou obtíží přitom je, že většina úkonů údržby jsou práce, na jejichž provádění není ze zákona třeba koordinátora určovat.

Jak ale potom může být koordinátor někým, kdo pro jejich provádění vypracuje kvalitní plán? Jak to bude se zodpovědností za jeho dodržování? A ptát bychom se mohli dále. Co tato nová povinnost znamená pro zadavatele udržovacích prací a pro profese podílející se na údržbě staveb? Jak to, že pro každý úkon údržby bude muset být vytvořen plán BOZP, ovlivní náklady na provoz budovy? V jaké fázi stavby vůbec bude třeba plán BOZP pro údržbu zpracovat a v jakém rozsahu? Bude třeba průběžně plán bezpečnosti doplňovat a aktualizovat? To jsou otázky, na které nové znění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. odpovědi nedává. Některé základní souvislosti však ve svém příspěvku na konferenci BOZP v roce 2017 předestře Ing. Milan Kondziolka.

Zúčastněte se konference a zjistěte, jak je to s plánem BOZP při údržbě. Vyslechnout si budete moci také řadu dalších zajímavých přednášek věnovaných aktuální situaci v BOZP.

Doplňující informace

O konferenci BOZP v roce 2017

Konference přinese přehled o zásadních tématech BOZP v ČR na konci roku 2016. Akce účastníkům poskytne jedinečnou příležitost setkat se s podobně zaměřenými kolegy a vyměnit si s nimi zkušenosti, ale také vyslechnout výklad klíčových témat bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od předních odborníků na BOZP v České republice.

Loňský první ročník sklidil dobré ohlasy napříč oborem a druhý ročník slibuje na tento úspěch navázat. Akce má podporu řady významných institucí, jejichž činnost souvisí se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Konference si postupně buduje renomé významné oborové akce, na jejím druhém ročníku byste proto rozhodně neměli chybět!

Více na http://www.kursy.cz/konference-bozp-v-roce-2017-productskbozp/

O portálu BOZPprofi

BOZPprofi je odborný portál pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Navazuje na dříve vydávané odborné příručky nakladatelství Verlag Dashöfer věnované oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s pravidelným aktualizačním servisem. Předplatitelská sekce portálu obsahuje v současnosti více než 1500 textů s garancí aktuálnosti. Kromě toho přináší portál každý týden volně přístupné informace o novinkách v oboru, nabídce výrobků a služeb pro BOZP a odpovědi na čtenářské dotazy.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.