logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Odborný seminář TZB-info: Základní principy, aspekty a východiska efektivní ochrany měkkých cílů

Foto © xy, Fotolia.com

Odborný seminář navazuje na velmi aktuální problematiku ochrany měkkých cílů. Formát školení je rozdělen do tří oblastí, kdy vás zkušený lektor seznámí se základy ochrany měkkých cílů včetně prevence a připravenosti až po detailní představení nových nouzových postupů pro případ mimořádných událostí. Součástí prezentace jsou instruktážní a výuková videa s důrazem na aplikaci výše získaných poznatků i rozbor reálných i modelových situací. Seminář je určen vlastníkům nemovitostí, facility manažerům, a pro všechny zájemce o problematiku efektivní ochrany měkkých cílů.

Reklama

 • Termín: úterý 21. 5. 2024, čas 9–16 hod
 • Cena kurzu: 6.000,- Kč bez DPH (součástí vložného je občerstvení po celý den a certifikát o absolvování kurzu)
 • Lektor: Mgr. Pavel Krčílek
 • Místo konání: redakce TZB-info, Křenova 438/3, Praha 6 – Petřiny
 • ON-LINE PŘIHLÁŠKA na konci článku

Obsah kurzu

 1. část – ochrana měkkých cílů (úvod do problematiky)
  Pojmové vymezení
  Geneze bezpečnostní problematiky a základní principy ochrany měkkých cílů
  Převedení konceptu do praxe (teorie vs. praxe)
 2. část – prevence a zodolnění
  Principy zabezpečení a bezpečnostní dokumentace
  Bezpečnostní diagnostika měkkého cíle
  Principy zodolnění
  Nezbytná role facility managementu
 3. část – nouzové postupy aneb není evakuace jako evakuace
  Prevence a varovné signály
  Nové nouzové postupy optikou jednotlivých útoků
  Aktivní útočník / AMOK

Informace o školení

První část kurzu seznamuje se základy velmi aktuální problematiky ochrany měkkých cílů, která jde napříč bezpečnostním i společenským spektrem, a to jak na státní, tak soukromé úrovni. Kurz je zaměřen na objasnění základního pojmového vymezení týkající se problematiky ochrany měkkých cílů – tedy míst s velkou koncentrací osob. Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s genezí této bezpečnostní problematiky, jejími základními principy a převedením daného konceptu do praxe a poskytnou tak účastníkům základní znalosti a dovednosti.

Na úvodní část kurzu navazuje téma prevence a připravenosti zaměřené primárně na vše, co lze z pohledu organizace či jednotlivce v rámci zodolnění konkrétních měkkých cílů i své vlastní bezpečnosti udělat. Vše s důrazem na všechny fáze možného incidentu – tedy PŘED, BĚHEM i PO útoku. Nedílnou součástí představuje vyhodnocení ohroženosti a identifikace rizik, bezpečnostní a koordinační plány i návrhy možných bezpečnostních procedur, opatření a jejich implementace.

Závěrečná část kurzu se týká detailního představení nových nouzových postupů pro případ mimořádných událostí, ale též problematiky aktivních útočníků právě ve spojení s ochranou měkkých cílů. Posluchači se tak budou moci více do hloubky seznámit jak s novými bezpečnostními procedurami (invakuace, lockdown, safe haven, USB, ALICE atd.,), tak jejich praktickou aplikací na každodenní úrovni. Běžné rizikové postupy jsou totiž v kontextu ochrany měkkých cílů v řadě případů již nedostačující a je potřeba se seznámit s jejich nadstavbou včetně dovedností vhodných k praktické aplikaci těchto získaných nových poznatků.

Nedílnou součástí kurzu budou i instruktážní a výuková videa s důrazem na aplikaci výše získaných poznatků i rozbor reálných i modelových situací.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.