logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Středočeský kraj uspořádal odbornou konferenci na téma Bezpečné město (obec)

Ve dnech 16. – 17. listopadu proběhla v Nesuchyni u Rakovníka, pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové, odborná konference na téma Bezpečné město (obec).

Reklama

JUDr. Michal Fára – OPK Středočeský kraj
JUDr. Michal Fára – OPK Středočeský kraj

Konference se uskutečnila pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové ve dnech 16. a 17. listopadu 2017 v Nesuchyni u Rakovníka. Konferenci organizoval Středočeský kraj a Vzdělávací institut Středočeského kraje (příspěvková organizace Středočeského kraje). Konference byla financována z dotace Ministerstva vnitra na projekty prevence kriminality a z rozpočtu Středočeského kraje.

Středočeský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje již druhým rokem realizuje projekt prevence kriminality Bezpečné město (obec). Konference byla součástí tohoto projektu. Cílem projektu Bezpečné město (obec) je snížení počtu trestných činů ve Středočeském kraji, zvýšení pocitu bezpečí občanů ve Středočeském kraji a pomoci obcím a městům realizovat projekt Bezpečné město (obec).


Konferenci zahájili společně Robert Bezděk, radní pro oblast bezpečnosti a ICT ze Středočeského kraje a Václav Kučera, ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Výše jmenování také spolu s Michalem Barboříkem (Odbor bezpečností politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR) slavnostně představili a pokřtili odbornou publikaci s názvem „Jak vytvořit Bezpečné město (obec)“. Jedná se o metodický dokument, který přibližuje realizaci projektu Bezpečné město (obec) od jeho počátku, tedy od zahájení spolupráce vedení města (obce), Policie ČR, městské policie a dalších subjektů až po společná konkrétní opatření ke snížení kriminality. Publikaci zpracoval Středočeský kraj a její vytvoření bylo podpořeno dotací Ministerstva vnitra ve výši 100.000,- Kč.

Následně Václav Kučera (ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje) hovořil o Bezpečných městech ve Středočeském kraji a zmínil, že počet měst, obcí a regionů, které na svém území realizují tento typ projektu, neustále stoupá, a je jich aktuálně čtyřicet.

Nové webové stránky „Bezpečný Středočeský kraj"

Po té byly podrobně představeny nové webové stránky Bezpečný Středočeský kraj. Webové stránky „ Bezpečný Středočeský kraj" byly vytvořeny s cílem na jednom místě soustředit souhrnně informace k aktuální bezpečnostní situaci na území kraje (včetně analýz a map kriminality), informace o opatřeních ke snížení kriminality, informace z oblasti krizového řízení, dopravního zpravodajství atd. Jejich tvorba byla podpořena dotací Ministerstva vnitra ve výši 130.000,- Kč. Současně byly vytvořeny tzv. webové šablony pro obce a města (také podpořeno dotací Ministerstva vnitra, a to ve výši 50.000,- Kč).

JUDr. Tomáš Koníček, MVČR
JUDr. Tomáš Koníček, MVČR

Na konferenci se objevila i další témata, která úzce souvisí s „Bezpečnými městy" a to ochrana měkkých cílů, bezpečnost škol a školských zařízení. Na toto téma vystoupili pracovníci Odboru bezpečností politiky a prevence kriminality MV ČR, Michal Barbořík a Tomáš Koníček. Velice zajímavá byla i prezentace Radka Nezbedy z Národní centrály proti organizovanému zločinu na téma aktuálních trendů v oblasti kybernetické kriminality.

Na konferenci byly také podrobně představeny dva ze tří nejúspěšnějších projektů ze soutěže „Nejlepší preventivní projekt v ČR na místní úrovni za rok 2017". Jednalo se o projekt Středočeského kraje - „Senior v kyberprostoru" a o projekt statutárního města Karviná – „Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA".

Konference se zúčastnilo 80 odborníků z oblasti prevence kriminality z celé ČR. Mezi účastníky byli vedle zástupců samospráv ze Středočeského kraje např. i zástupci Moravskoslezského, Ústeckého, Libereckého či Pardubického kraje. Potěšující byl i zájem ze strany Police ČR. Konference se zúčastnilo více než 30 policistů, a to především z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.
„Otevřená škola nemusí znamenat, že má 24 hodin otevřené dveře. Školy musíme co nejlépe připravit na situace, které moderní doba přináší.“ řekl Mgr. et Bc. Vít Rakušan, statutární zástupce a náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Středočeského kraje ve videu, které redak natočila při příležitosti konference bezpečná škola.
Středočeský kraj získal dotaci 97 tisíc Kč na projekt Ozbrojený útočník ve škole. „Jedná se o soubor preventivních opatření, jejichž hlavním cílem je snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školách, které jsou zřizovány Středočeským krajem,“ přiblížil obsah projektu náměstek hejtmanky V. Rakušan a pokračoval: „Skládá se z 5 navzájem propojených aktivit, a to bezpečnostního auditu školy, proškolení bezpečnostního managementu, metodické pomoci školám při tvorbě plánu pro mimořádnou událost, to jest ozbrojeného útočníka v budovách.“
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.