logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama
Archiv článků autora: Ing. Tatiana Mifková, roz. Sklenárová


4.7.2011
Ing. Tatiana Mifková

Cílem Pilotního projektu I. bylo navrhnout, vybudovat, monitorovat a vyhodnotit separaci žlutých vod s ohledem na délku období, kdy byla žlutá voda uskladněna. Výsledkem je doporučení skladovat žluté vody v nádrži min. 6 měsíců, ideálně 9 měsíců před následujícím použitím v zemědělství.

16.3.2011
Ing. Tatiana Mifková, Ph.D.

Základem všech žádostí je vytvoření dobrého projektového záměru. Článek nabízí základní informace k principu žádosti o dotace, v tabulce jsou vybrány oblasti podpory vztahující se k životnímu prostředí. Aktuální problematika hospodaření s dešťovými vodami je v této souvislosti aktuální.

30.11.2009
Ing. Tatiana Mifková, roz. Sklenárová, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí

V současné době existuje celá řada důvodů pro omezení odtoku dešťové vody z jednotlivých nemovitostí. S ohledem na ochranu životního prostředí, ale i s ohledem na technické a ekonomické souvislosti je potřebné snižovat množství odváděných dešťových vod při využití všech možností.

16.11.2009
Ing. Tatiana Mifková, roz. Sklenárová, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí

Řešením problému odvodňování velkých ploch je vybudování retenčních prostorů, většinou je tento problém limitní pro další rozvoj území. Masová zástavba, rozsáhlé střechy a zpevněné plochy značně mění odtokové poměry v krajině. Dešťová voda odtéká rychle, tvoří agresivní přívalovou vlnu a může působit záplavy a škody.

25.5.2009
Ing. Tatiana Sklenárová, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí

Užívání sladké vody v současné podobě překračuje stupeň její obnovitelnosti. Koncepty DESAR nabízejí různé varianty dělení odpadních vod z domácností (černá, šedá, hnědá, žlutá voda), a tím vychází vstříc možnostem zpětného využívání. Pro využívání dešťové vody musíme zohlednit požadavky na její kvalitu. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.