logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Ing. Petr Klimek

Archiv článků autora:25.8.2008
Ing. Petr Klimek, Czech RE Agency, o.p.s.

I přes zmiňované problémy, kterých je samozřejmě mnohem více, je fotovoltaika velmi perspektivní technologií a bude hrát v energetických mixech států stále významnější roli. Podle autora by v jižní Evropě měla být cena špičkové elektřiny z FV konkurenceschopná do roku 2015, ve zbytku Evropy do roku 2020.

18.8.2008
Ing. Petr Klimek, Czech RE Agency, o.p.s.

Elektřina ze Slunce láká. Za poslední rok vzrostl instalovaný výkon fotovoltaiky v ČR více než sedmkrát a v letošním roce se očekává další významný nárůst. Zdá se, že je tato technologie mezi investory čím dál populárnější a jejich plány zahrnují instalace solárních parků v řádech miliard korun.

10.3.2008
Ing. Petr Klimek, Czech RE Agency, o.p.s.

Po letech pomalého rozvoje fotovoltaiky v ČR se zdá, že se i v tomto odvětví blýská na lepší časy. Zatímco v předchozích letech se instalovaný výkon pohyboval v řádech několika stovek kWp, v současnosti již překonal hranici 5 MWp a další projekty v řádu desítek megawatt se v ČR chystají.

11.2.2008
Ing. Petr Klimek, Czech RE Agency, o.p.s.

V rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie bylo od jeho počátku podpořeno na 145 fotovoltaických systémů. Průměrná výše podpory dosahovala 190 tis. Kč a celkově se na fotovoltaiku vyčlenilo ze státních prostředků téměř 28 mil. Kč.

3.1.2008
Ing. Petr Klimek, Czech RE Agency

V novém roce opět dochází ke zdražení elektřiny pro malé spotřebitele v průměru okolo 10 % a tento trend bude i nadále nepochybně pokračovat. Z důvodu neexistence reálného tržního prostředí s touto komoditou tak vzrůstá zájem o "autonomní energetické zdroje", mezi které patří i fotovoltaika.

27.6.2006
Ing. Petr Klimek

Akce s názvem 2. Česká fotovoltaická konference se pod záštitou vlivných politických špiček konala ve dnech 12. - 14. 6. 2006 v Brně. Ohlédnutí za ní shrnuje následující tisková zpráva pořadatele společnosti Czech RE Agency o.p.s.

27.6.2006
Solartec s.r.o., Ing. Jiří Kliment (Solartec s.r.o.), Ing. Petr Klimek, Czech RE Agency, o.p.s.

Synergické vazby jsou takové vazby, kdy si účastněné strany navzájem pomáhají k dosažení vlastních specifických cílů. V České republice zatím není příliš běžná spolupráce soukromých subjektů s výzkumnými a vzdělávacími ústavy, přitom je taková spolupráce velmi výhodná. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.