logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Archiv článků autora: PhDr. Kryštof Drnek, Ph.D.


Kalové pole, foto PVK

Obtíží, která ve spojení s pražskými kaly zůstávala, byl jejich setrvalý zápach. Ale ekonomická hodnota kalů z prodeje zemědělcům byla vysoká. Problematické kalojemy se průběžně rušily a znovu zakládaly až do r. 1965.

Letos v květnu je tomu již 130 let od otevření Jubilejní výstavy na tehdy nově zbudovaném pražském Výstavišti v Holešovicích. Pražské vodárny vystoupily s vlastní expozicí jako jedna z nejstarších institucí podobného typu v celém Rakousko-uherském soustátí.

Fotografie malé letenské vodárny, o které je text, se bohužel nedochovala. K dispozici je pouze zákres, kde se nacházela.

160 let do zprovoznění a 130 let od uzavření slaví letos v lednu malá letenská vodárna. Letenská vodárna byla instalována ve sklepě restaurace pod Letnou. K jejímu zrušení v roce 1891 došlo poté, co byla do sadů přivedena voda z věže Letenské vodárny.

Podolská vodárna, ilustrační obrázek, foto PVK, a.s.

Meziválečná Praha a její vodárenství jsou spojeny s řadou osobností. Díky těmto odborníkům současná Praha profituje z úspěšně dokončeného vývoje své vodárenské sítě a má v budoucnu na co dále navazovat. Připomeňme si alespoň některé z nich.

Požádali jsme zástupce Pražských vodovodů a kanalizací o krátký exkurz do historie vodárenství a kanalizací. Vše nám ukázal a popsal na příkladu několika měst historik Kryštof Drnek. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.