logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Automatické mlýny od architekta Gočára

Automatické mlýny od architekta Gočára, zdroj web města Pardubice
Automatické mlýny od architekta Gočára, zdroj web města Pardubice

Automatické mlýny, budova navržena významným českým architektem Josefem Gočárem, dlouho chátraly, jelikož ztratily svůj původní význam. Dotace pomáhají novému životu Národní kulturní památky.

Reklama

Brownfield v rekonstrukci

Ministr Ivan Bartoš odstartoval svou cestu do Pardubického kraje v samém centru města Pardubic, kde se na břehu Chrudimky nachází Automatické mlýny, budova navržena významným českým architektem Josefem Gočárem, která však dlouho chátrala, jelikož ztratila svůj původní význam.

Winternitzovy mlýny v Pardubicích je budova mlýnů navržená Josefem Gočárem pro bratry Egona a Karla Winternitze. Stojí na pravém břehu řeky Chrudimky před jejím soutokem s Labem, v Bílém Předměstí v těsné blízkosti renesančního historického centra města. Stavba budovy započala roku 1909. Mlýny byly poháněny elektřinou z nedaleké hydroelektrárny, vybudované v roce 1910 současně s regulací Chrudimky a se železným mostem. Později byly mlýny dále rozšířeny.

Provoz mlýnů byl ukončen roku 2013. Jejich vlastník, společnost Goodmills, pak dlouho pro objekt hledal kupce. Až v roce 2016 objekt koupili manželé Smetanovi. Plánují postupnou obnovu místa a jeho nové využití. V současné době se zde koná mnoho akcí různého typu.

Roku 2014 byly mlýny zařazeny na seznam Národních kulturních památek České republiky.

Díky projektům, na jejichž realizaci se Ministerstvo pro místní rozvoj podílí prostřednictvím IROP (Integrovaný regionální operační program) a ITI (Integrované územní investice), však získává tento brownfield nové možnosti využití. Vzniká v něm galerie výtvarného umění nadnárodního významu, městská galerie soudobého umění i Centrální polytechnické dílny, které mají ambici stát se centrem technického a přírodovědného vzdělávání především pro žáky pardubických základních škol.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.