logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Český Siemens otevřel nové vývojové a prototypové centrum

Aktuálními projekty v novém centru jsou např.: vývoj sběrnice PROFINET a systémů automatizace řízení a pohonů, systémy inteligentního měření spotřeby energie a sběru dat, parkovací systémy s inteligentní tarifikací a centrálním řízením a sitraffic Office a Sitraffic SmartGuard – městská centra řízení dopravy a provozu.

Reklama

Slavnostní otevření vývojového a prototypového centra (zleva Eduard Palíšek, Klaus Helmrich, Vladimír Kulla)
Slavnostní otevření vývojového a prototypového centra (zleva Eduard Palíšek, Klaus Helmrich, Vladimír Kulla)

Nové centrum je umístěno v Praze a Brně. Přes šedesát pražských inženýrů se společně s padesáti brněnskými kolegy podílí na mezinárodních vývojových projektech globálního koncernu v oblasti automatizace výroby, řízení veřejné dopravy, inteligentních parkovacích systémů nebo měření dodávek a spotřeby energie. Na části úkolů centrum spolupracuje také s Českým vysokým učením technickým v Praze, Vysokým učením technických v Brně a Masarykovou univerzitou v Brně.

Siemens má v České republice již deset vývojových a konstrukčních center. Vedle nového vývojového a prototypového centra v Praze a Brně, mezi ně patří mezinárodní centrum vývoje kolejových vozidel v Praze a Ostravě a dále centra na vývoj a konstrukci elektromotorů, generátorů, parních turbín, osvětlovací techniky, přípojnicových systémů, spínací a jisticí techniky v jednotlivých výrobních závodech.

Slavnostní přípitek při otevření vývojového a prototypového centra (zleva Eduard Palíšek, Klaus Helmrich, Vladimír Kulla)
Slavnostní přípitek při otevření vývojového a prototypového centra (zleva Eduard Palíšek, Klaus Helmrich, Vladimír Kulla)

Siemens v současnosti spolupracuje s více než třicítkou středních a vysokých technických a přírodovědných škol na vědeckých a vzdělávacích projektech, výuce studijních oborů, studentských praxích a na vybavenosti škol. Atraktivitu a prestiž technického vzdělání již patnáct let podporuje organizováním Ceny Siemens, soutěže pro nadané studenty, vědce a akademické pedagogy.

Koncern Siemens představuje světovou špičku v oblasti výzkumu a vývoje, do kterého v roce 2012 investoval 4,2 miliard €. Siemens je evropskou jedničkou v počtu patentů, z 57 300 patentů registrovaných v roce 2011 jich 22 200 bylo v oblasti „zelených“ technologií. Celosvětově v oblasti výzkumu a vývoje zaměstnává přes 29 tisíc pracovníků.

 

Tisková konference k otevření vývojového a prototypového centra

Tisková konference k otevření vývojového a prototypového centra (zleva Klaus Helmrich, Eduard Palíšek, Vladimír Kulla)
Tisková konference k otevření vývojového a prototypového centra (zleva Klaus Helmrich, Eduard Palíšek, Vladimír Kulla)

„Výzkumné a vývojové aktivity jsou hnací silou všech inovací, které zaručují budoucnost naší společnosti. Protože se inovační cykly neustále zkracují, musíme spojit své síly, abychom udrželi náskok před konkurencí. Jsem proto velmi potěšen, že síť našich center posilujeme otevřením nového vývojového a prototypového centra zde v Praze,“ zdůraznil Klaus Helmrich, člen představenstva koncernu Siemens AG, zodpovědný za výzkumné a vývojové aktivity, který nové pražské centrum otevřel.

Na tiskové konferenci dále zdůraznil, že Siemens vidí priority ve 4 oblastech: Energie, průmysl, zdravotnictví a infrastruktura měst. Přičemž Siemens je průkopníkem v řešení inteligentní infrastruktury, energetické účinnosti, produktivitě výroby a cenově dostupného a personifikovaného zdravotnictví.

 

„Otevíráme unikátní vývojové centrum. Celkově v této oblasti zaměstnáváme více než 500 lidí. Vedle výrobních, obchodních a servisních činností jsou to právě vývojové aktivity, které nejen zvyšují naší konkurenceschopnost v rámci koncernu Siemens, ale přispívají ke zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti celé České republiky. Činnosti s vyšší přidanou hodnotou jsou totiž budoucností české ekonomiky. Je tedy naprosto nezbytné, aby se stát i firmy na rozvoj těchto aktivit a současně i technického, respektive přírodovědného školství zaměřili,“ říká Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice.

Ve svém příspěvku na tiskové konferenci mimo jiné také zdůraznil, že je málo společností s tak dlouhou a úspěšnou historií. Řekl: „Siemens Česká republika je součástí silného koncernu, ale zároveň se cítíme českou firmou.“

 

E.Palíšek vysvětloval, že aktivity Siemensu Česká republika respektují fakt, že základní výzkum a inovace na sobě závisí. Základní výzkum je transformace peněz do poznání, inovace jsou transformace poznání do peněz. Základní výzkum je nutnou, nikoli však postačující podmínkou pro inovace. Podnikatelská strategie dává směr vývojové strategii, inovace je vytvoření něčeho nového, co je úspěšně uvedeno na trh.

Inovace = Objev + Tržní úspěch = Ekonomická hodnota

Siemens Česká republika se svými aktivitami dlouhodobě podílí na vytváření podmínek dlouhodobé konkurenceschopnosti.

 

Vladimír Kulla, ředitel vývojového a prototypového centra uvedl, že centrum bylo založeno v říjnu 2012, otvíráme jej v březnu 2013 v Praze a v Brně se 115 zaměstnanci. V plánu je rozvoj, který přinese dalších 40 pracovních míst do konce roku 2013.

Právě otevírané centrum je součástí sítě 8 center vývoje koncernu Siemens ve světě a je určeno k vývoji, testování technologií a produktů Siemens v oblasti hardware i software a dále funguje jako Akreditovaná certifikační laboratoř a kompetenční centrum pro PROFINET, PROFIdrive, PROFIenergy, PROFIsafe, DRIVE-CLiQ, IO-Link. Zatímco kapacitu vývoje a testování zcela využije Siemens pro své potřeby, certifikační laboratoř bude pracovat i na externích zakázkách.

Aktuální projekty

  • Integrovaná výhybka s řízením motorů a bezdrátovou komunikací
  • Vývoj sběrnice PROFINET a systémů automatizace řízení a pohonů
  • Systémy inteligentního měření spotřeby energie a sběru dat
  • Parkovací systémy s inteligentní tarifikací a centrálním řízením
  • Sitraffic Office a Sitraffic SmartGuard – městská centra řízení dopravy a provozu

Vývojové a prototypové centrum spolupracuje, tak jako celý Siemens ČR, s univerzitami a vysokými školami. Podílíme se na tvorbě studijních programů, spolupracujeme v rámci diplomových a doktorských prací a samozřejmě nově otevírané centrum možnosti ještě rozšiřuje.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.