logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Nová unikátní výpočtová pomůcka bude představena na konferenci TZB-2005

v rámci doprovodného programu veletrhu Aqua-therm

Výpočtová pomůcka Výpočet denostupňů je určena pro energetické auditory, projektanty vytápění a provozovatele budov. Jaká je skutečná provozní účinnost zdroje za uplynulá období? Není čas na rekonstrukci, je zdroj vhodný? Jedna z cest jak si usnadnit hodnocení a rozhodování je denostupňová metoda pro porovnání otopných období.

Reklama

Denostupňová metoda je jedním z postupů, které slouží pro návrh, vyhodnocování a porovnávání zdrojů a spotřebičů tepla. Základem metody je znalost průběhů venkovních teplot z meteorologických dat. Údaje uváděné ve veřejně dostupných zdrojích nebo v odborných publikacích však obvykle postrádají potřebnou podrobnost, nebo přicházejí k uživateli s velkým zpožděním.

Jak pracovat s danou interaktivní výpočtovou pomůckou?

Stačí zadat požadované hodnocené období, průměrnou teplotu, na kterou je objekt vytápěn a referenční teplotu venkovního vzduchu pro zahájení a ukončení otopného období. Uživatel si může vybrat, zda chce grafické zobrazení např. počtu denostupňů a jeho porovnání s normálním rokem. K výpočtové pomůcce jsou přiloženy samostatné příspěvky s uvedením postupu vyhodnocení na konkrétních příkladech.

Hlavním kladem použitého systému je velká rychlost zpracování. Vyhodnocení uplynulého otopného období je možné již 14 dnů po jeho ukončení. Propojením výpočtových pomůcek lze velmi lehce odvodit provozní účinnost provedení systému vytápění. Lze tak velmi rychle zjistit výkyvy ve spotřebách a včas začít hledat závady a nedostatky. Ať se jedná o poškození některé z obvodových konstrukcí, či závadě na otopném systému (zdroj, regulace, otopná soustava). Cílená regenerace bytových domů není vždy provedena současně se změnami na otopné soustavě, kde je rovněž významný potenciál úspor, kterého se dosáhne pouhým přizpůsobením a seřízením otopné soustavy a případným dodatečným osazení regulačních členů. Není-li toto provedeno, často dochází k nežádoucímu přetápění a úspory zdaleka nejsou tak markantní. I vynucená investice do nového zdroje nemusí být tak vysoká, když objekt byl zateplen a má tudíž na primární straně jinou potřebu tepla pro vytápění než původní zdroj, navržený pro jiné tepelně technické vlastnosti budovy a jiný teplotní spád soustavy.

Představení Výpočtu denostupňů proběhne dne 22.11.2005 na konferenci TZB-2005, která se koná jako doprovodný program veletrhu Aquatherm Praha na Výstavišti v Holešovicích.

  • Pomůcku představí přímo kolektiv autorů a účastníci konference budou tedy mít příležitost ke skutečně odborné diskusi.
  • Během celého dne bude probíhat řada dalších odborných přednášek k tématu energetického hodnocení.
  • Srdečně zveme všechny zájemce, účast je zdarma a konference je zařazena do cyklu celoživotního vzdělávání ČKAIT s hodnocením 3 body.
  • Účastníci tohoto dne konference obdrží zdarma rovněž CD Efektivní provoz budov.

Více o konferenci

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.