logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Výsledky soutěže ZLATÝ AMPER 2023

Odborná hodnotitelská komise v čele s Prof. Ing. Zdeňkem Peroutkou, Ph.D., udělila čtyři čestná uznání a čtyři ocenění ZLATÝ AMPER za nejpřínosnější exponát veletrhu AMPER 2023.

Reklama


Ocenění ZLATÝ AMPER 2023 získalo velkokapacitní bateriové úložiště SAS, které představila společnost AERS ze skupiny Fenix.

Výrobek je původním českým řešením, které vzniklo ve spolupráci přihlašovatele společnosti AERS s tradičním českým výrobcem polovodičové techniky – plzeňskou Škodou Electric,“ uvedli pořadatelé. Úložiště je pro svou vysokou kapacitu vhodné například pro průmyslové podniky, kterým umožní překlenout špičky ve spotřebě či vykrýt momenty krátkých výpadků elektřiny.

Společnost BD Sensors získala ocenění za nanosatelit BD Sat pro experimentální ověření senzorických systémů na oběžné dráze. V soukromém satelitu ověřuje funkčnost průmyslových snímačů tlaku, které BD Sensors vyrábí. Takto prověřené snímače pak mohou být použity ve vesmírných misích.

Třetím oceněným byla společnost Elektro-Haramia, která cenu ZLATÝ AMPER získala za svou trafostanici.

Jedná se o spolehlivé a osvědčené řešení pro bezpečný provoz distribučních sítí a současně se vyhýbá použití specifických izolačních plynů, čímž se eliminují rizika spojená s úniky nebo toxickými vedlejšími produkty. Výhodou je komplexní řešení s vysokou modularitou a dobou mírou přizpůsobitelnosti požadavkům zákazníka a zejména snadná instalace. Při výrobě je kladen vysoký důraz na šetrnost k životnímu prostředí,“ uvedli pořadatelé k přednostem oceněného exponátu.

Firma IQRF Tech získala cenu veletrhu za bezdrátovou technologii IQRF.

IQRF přináší možnost dalším výrobcům integrovat mesh technologii do svých výrobků díky ověřené patentované licenci. Unikátní vlastností technologie IQRF jsou průmyslová spolehlivost, nízký průměrný odběr, interoperabilita a ultimátní bezpečnost.

Čestným uznáním odborná komise ocenila interkom od 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

2N® IP Style je nadčasový IP interkom s elegantním 10 palcovým dotykovým displejem, kamerou s rozlišením 5MPx, podporou obousměrného videa a s několika variantami přístupu jako PIN, RFID, Qrkód. Využít lze také patentovanou technologii mobilního přístupu WaveKey.

ENIKA.CZ s.r.o. získala čestné uznání systém řízení venkovního osvětlení Posseidon City.

Jedná se o český systém určený pro řízení venkovního osvětlení pomocí sítě LoRa s protokolem LoRa WAN. Se svítidly komunikuje po sběrnici DALI nebo analogovými signály. K dispozici je software pro vizualizaci provozu, spotřeby a chyb se snadným nastavením časových plánů spínání a s možností doplnění o řízení pomocí astrorežimu, popř. snímače osvětlení. Výhodou je možnost integrace do systémů servisních a údržbářských firem.

Systém najde uplatnění pro řízení osvětlení ve městech a obcích, ale i v průmyslových nebo logistických areálech.

Čestné uznání získalo patentované prokognitivní a regenerační LED osvětlení napodobující přirozené sluneční světlo od společnosti Spectrasol, s.r.o.

Moderní, patentovaná, biologicky optimalizovaná svítidla věrně napodobující přirozené sluneční světlo v interiérech. Oproti běžným svítidlům působí na nevizuální systém oka a cirkadiánní rytmy organizmu. Po vzoru slunce mají kromě vyladěné intenzity, zabarvení a distribuce unikátně vyrovnané spektrální složení, především vyrovnanou azurovou cirkadiánní energii. Optimalizované spektrum působí pozitivně na kognitivní výkon při práci a studiu, subjektivní spokojenost, vizuální komfort a celkové zdraví a vitalitu.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií bylo oceněno čestným uznáním za Kybernetickou arénu pro výzkum, testování a edukaci v oblasti kyberbezpečnosti (BUTCA), která je zajímavým projektem využitelným pro výzkum, testování a edukaci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Lze ji využít pro moderní způsob výuky jak v průmyslu, tak i na školách, a to nejen na vysokých, ale i středních. Nástroj umožňuje jednoduše realizovat různé scénáře (aktuálně jsou k dispozici hry, které vhodnou formou vyučují etický hacking, webovou bezpečnost, bezpečnost průmyslových protokolů, zneužití zranitelnosti BufferOverFlow).

29. ročník mezinárodního veletrhu AMPER zná své vítěze tradiční soutěže o nejpřínosnější exponát veletrhu – ZLATÝ AMPER 2023.

První veletržní den, 21. 3. 2023, odborná komise, zasedající v mezinárodním složení, posoudila 18 exponátů od 17-ti vystavovatelů.

Ocenění ZLATÝ AMPER získali:

AERS s.r.o. / stánek P 1.08 – Velkokapacitní bateriové úložiště SAS

AERS s.r.o. / stánek P 1.08
Velkokapacitní bateriové úložiště SAS

Špičkovací akumulační stanice („SAS“) je souborem technologií vytvářejících zdroj energie pro vykrývání energetických potřeb výrobního či komerčního objektu.
SAS je určena pro vykrývání energetických odběrových špiček, které vznikají při provozu výrobních zařízení, nebo při náběhu výkonových celků vnitřního vybavení objektů.
SAS zajišťuje vytvoření vlastní energetické kapacitní zálohy provozu výrobního nebo obchodně-komerčního objektu.

BD SENSORS s.r.o. / stánek P 2.34
BD SAT – Nanosatelit pro experimentální ověření senzorických systémů na orbitě

Projekt BDSAT má za cíl podpořit radioamatérskou komunitu několika HAM službami a aktivitami. Sekundárním cílem je ověření prototypu tlakoměrného zařízení a ověření funkčnosti této technologie v podmínkách otevřeného vesmíru. Bude ověřena funkce samotného měření, jeho proveditelnost a vhodnost pro použití v družicích v kosmických podmínkách. Druhou částí technologického experimentu je ověření využití superkapacitorů jako moderního řešení pro ukládání energie v družicích.

BD SENSORS s.r.o. / stánek P 2.34 – BD SAT - Nanosatelit pro experimentální ověření senzorických systémů na orbitě

ELEKTRO – HARAMIA s.r.o. / stánek P 1.02
Trafostanice

Větší nadrozměrná transformační stanice typu EH IN/1000 kVA obsluhovaná z vnitřní strany díky svému vnitřnímu inovativnímu složení přináší zásadní inovaci v technologii, jelikož se nahrazuje v současnosti rozšířený plyn SF6 čistým vzduchem a tím se poskytuje ekologicky udržitelné řešení bez použití skleníkových plynů. Díky tomuto inovativnímu složení trafostanice – zejména rozvaděči SM AirSeT se poskytuje řešení s nulovým potenciálem globálního oteplování as nulovými recyklačními náklady díky náplni čistého vzduchu.

ELEKTRO - HARAMIA s.r.o. / stánek P 1.02 – Trafostanice

IQRF Tech s.r.o. / stánek P 6.20
Bezdrátová technologie IQRF

IQRF přináší možnost dalším výrobcům integrovat mesh technologii IQRF do svých výrobků, ať už formou výroby vlastních transceiver modulů nebo integrováním přímo do vlastních zařízen bez jakýchkoli licenčních poplatků. Mohou tak využít ověřených, vynikajících vlastností technologie IQRF.
Za českou technologií stojí tým nadšených výzkumníků a vývojářů, který za více než 18 let posunul platformu postavenou na jednoduchých transceiver modulech na světovou špičku IoT bezdrátových mesh technologií. Skvělé výsledky této práce budeme sdílet v rámci otevřeného standardu IQRF.

IQRF Tech s.r.o. / stánek P 6.20 – Bezdrátová technologie IQRF

Čestným uznáním byli oceněni:

2N TELEKOMUNIKACE a.s. / stánek P 4.13
2N® IP Style s technologií WaveKey

2N® IP Style je nadčasový IP interkom s elegantním 10” dotykovým displejem, procesorem AXIS ARTPEC-7, kamerou s rozlišením 5MPx, podporou obousměrného videa a s několika variantami přístupu (PIN, RFID, QR kód a patentovaná technologie mobilního přístupu WaveKey).

2N TELEKOMUNIKACE a.s. / stánek P 4.13 – 2N® IP Style s technologií WaveKey

ENIKA.CZ s.r.o. / stánek P 2.10
Poseidon City

Poseidon City® je systém pro řízení venkovního osvětlení pomocí sítě LoRa s protokolem LoRa WAN.
Vytvořená síť je typu „hvězda“, řídící prvek tedy komunikuje s každým koncovým bodem jednotlivě.
Díky tomu není nutná přímá viditelnost mezi jednotlivými světelnými body.

ENIKA.CZ s.r.o. / stánek P 2.10 – Poseidon City

Spectrasol, s.r.o. / stánek P 6.20
Patentované prokognitivní a regenerační LED osvětlení napodobující přirozené sluneční světlo

Moderní a světově unikátní patentovaná biologicky optimalizovaná svítidla Spectrasol věrně napodobují přirozené sluneční světlo v interiérech. Oproti běžným svítidlům působí na nevizuální systém oka a cirkadiánní rytmy organizmu. Po vzoru slunce mají krom vyladěné intenzity, zabarvení a distribuce unikátně vyrovnané spektrální složení, především vyrovnanou azurovou cirkadiánní energii a zároveň nevyzařují nežádoucí energii v oblasti škodlivého modrého světla tzv. Harmful blue light. Spectrasol očím naopak pomáhá díky vyzařování v červené fotobiomodulační oblasti, která působí jako kompenzační faktor před riziky škodlivého modrého světla s preventivními i terapeutickými účinky.
Spectrasol zlepšuje kognitivní výkon při práci a studiu, subjektivní spokojenost, vizuální komfort a celkové zdraví a vitalitu.

Spectrasol, s.r.o. / stánek P 6.20 – Patentované prokognitivní a regenerační LED osvětlení napodobující přirozené sluneční světlo

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií / stánek P 6.27
BUTCA – Kybernetická aréna

BUTCA (Brno University of Technology Cyber Arena) představuje kyberfyzické prostředí pro vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti. Součástí expozice jsou jak průmyslové fyzické prvky (ČOV, chytré elektroměry, automatizovaná balicí linka, Rover na Marsu), tak i virtuální prostředí pro edukaci. Detailní technická specifikace BUTCA je v příloze 1 v odborné knize a v prezentaci.
Kybernetická aréna pro výzkum, testování a edukaci v oblasti kybernetické bezpečnosti odstraňuje nedostatky současných řešení na trhu. Zásadní body shrnuje následující seznam: jednoduchost vytvoření výukového scénáře (zvládne každý), není nutné znát složité technologie (Ansibel, OpenStack aj.), výuka je poskytována jako služba (SaaS), uživateli stačí webový prohlížeč, zaměření se více na bezpečnost průmyslových protokolů (připojené fyzické prvky ČOV, chytré elektroměry, aumatizovaná balicí linka, Rover na Marsu), důraz na hratelnost a edukaci (scénáře, forma nápověd atd.) a další.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií / stánek P 6.27 – BUTCA – Kybernetická aréna
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.