logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Rozloučení s doc. Ing. Vladimírem Jelínkem, CSc.

Přinášíme ohlédnutí za činností doc. Ing. Vladimíra Jelínka, CSc., který zesnul ve věku 81 let.

Reklama

Ve věku 81 let zemřel po krátkém, nerovném boji se zákeřným virem doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., pln nápadů, podnětů a energie. Svůj odborný život spojil s rozvojem a výukou oboru Technická zařízení budov. Na fakultě aktivně působil do posledních dnů jako vynikající pedagog a uznávaný odborník od roku 1963, kdy nastoupil na katedru TZB jako absolvent oboru Architektura a pozemní stavby. V roce 1978 získal titul kandidáta věd (CSc.) a v roce 1990 byl ustanoven docentem pro obor Technická zařízení budov. Své odborné schopnosti uplatnil i v rámci ČKAIT, kde byl autorizovaným inženýrem pro obory Technika prostředí staveb, Technologická zařízení staveb a Energetické auditorství.

Docent Jelínek byl praxí uznávaným odborníkem v oblasti zdrojů tepla, komínové techniky a domovních plynovodů a v jeho osobě odchází významná osobnost odborné komunity. Působil jako předseda TNK č.105 Komíny, člen technické schvalovací komise ČPS, zkušební komisař ČKAIT a především jako uznávaný expert. Je autorem mnoha projektů, odborných článků, publikací, posudků i příruček a v neposlední řadě precizních výukových materiálů pro naše studenty z oboru vytápění. V rámci své pedagogické činnosti se podílel na tvorbě učebních osnov a nových předmětů a své zkušenosti nezištně předával studentům, doktorandům i mladším kolegům. Pod jeho vedením obhájilo své doktorské disertační práce 5 doktorandů, více než 150 bakalářských a diplomových prací. S osobou docenta Jelínka ztrácíme nejen kolegu, učitele, významnou odbornou osobnost ale především charakterního vzácného člověka, který nám bude chybět.

Za redakci TZB-info:

Docenta Jelínka čtenáři TZB-info dobře znají jako autora článků i recenzí. Je nám líto, že archiv tohoto autora se uzavírá.

Archiv článků autora: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.

Znala jsem jej jako docenta Jelínka z dob studií i z dob, kdy jsem učila na katedře TZB. Znala jsem jej jako Vláďu z dob, kdy jsem jako kolegyně z katedry a později z TZB-info potřebovala pomoc. A vždy se mi jí dostalo. V době studií byl pro nás obávaným detailistou v oboru komíny a vytápění, až později s praxí člověk pozná cenu kolegy, který zná a umí vysvětlit každou podrobnost k tématu. A když jsme se potkávali v komisích u státních závěrečných zkoušek, bylo vidět, jak umí zhodnotit řešení s přehledem letité praxe a bohatých zkušeností, a přitom ani nové přístupy v projektech inteligentních domů mu nejsou cizí. Je nesnadné si připustit, že obor i kolegové ztratili možnost dále se ptát a čerpat z jeho zkušeností.

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.