logo TZB-info

Reklama

Odešel Ing. Günter Gebauer, CSc.

Navždy nás opustil významný pedagog a odborník působící v oblasti vzduchotechniky, vytápění a termomechaniky Ing. Günter Gebauer, CSc., který většinu svého pracovního života působil na Vysokém učení technickém v Brně na Stavební fakultě, Ústavu Technických zařízení budov.

Reklama

Pan Gebauer se narodil v Kravařích v roce 1941, kde rovněž strávil dětství. Jako nejstarší sourozenec měl bratra a dvě sestry. Základní školu navštěvoval v Kravařích, dále absolvoval odborné učiliště při Vítkovických železárnách v Ostravě. Zajímavostí je, že získal hned dva výuční listy, jeden v oboru instalatér plynovodů, kanalizace a ústředního vytápění a druhý v oboru svářeč plamenem. Pracoval jako instalatér mezi léty 1958 až 1968 v podniku Pozemní stavby Ostrava, následně pak pracoval jako samostatný plánovač. Touha po vzdělání ho vedla k tomu, že se při zaměstnání zapsal na střední školu a posléze získal maturitu. V období socialismu pak absolvoval povinnou vojenskou službu. V roce 1973 odpromoval na Vysokém učení technickém v Brně na Fakultě stavební v oboru Pozemní stavby. Za pozornost stojí fakt, že i toto studium absolvoval pan Gebauer dálkově. Ve svém životě ještě stihl projít postgraduálním studiem na ČVUT v Praze na Strojní fakultě v oboru energetické stroje a zařízení se specializací: progresivní způsoby vytápění. Institucionální vzdělávání dovršil získáním titulu kandidát věd na Vysokém učení technickém v Brně na Stavební fakultě v roce 1993 v oboru teorie a konstrukce pozemních staveb.

Na Vysoké učení technické v Brně na Stavební fakultu nastoupil jako akademický pracovník v roce 1975 nejprve na Ústav pozemního stavitelství, pracoviště TZB. V roce 1981 došlo ke vzniku samostatné katedry TZB, která se pak v roce 1991 přejmenovala na Ústav TZB, který funguje doposud.

Pan Gebauer byl významný pedagog, který měl svou činností velký vliv na formování a vývoj Ústavu TZB. Je nezbytné připomenout jeho aktivní členství v ČKAIT, kde působil při vzdělávání a přezkušování autorizovaných inženýrů. Za jeho pedagogickým působením zůstala řada absolventů magisterského, bakalářského studia a také postgraduálního studia. Jeho osobnost přímo i nepřímo působila na osobní vývoj docentů a profesorů. Řada z jeho studentů se stala špičkovými odborníky, kteří se dokázali v oboru úspěšně prosadit i v podnikatelské sféře. Důkazem úspěšného působení pana Gebauera je také mnoho uznání a cen, které během svého života obdržel a mimo jiné i respekt svých kolegů a odborníků z praxe za svou činnost a znalosti. V rámci své pedagogické činnosti je také autorem či spoluautorem mnoha odborných a vědeckých článků, skript a knih. Kromě toho se věnoval i znalecké činnosti v rámci Ústavu TZB. Netřeba snad ani připomínat jeho zálibu v termomechanice, kterou byl pověstný i mezi studenty.

Pro mnohé studenty a kolegy byl osobním vzorem. Pověstná byla jeho píle a neutuchající hlad po poznání. Tato vlastnost v kombinaci s jeho vysokými mravními standardy dělala s pana Gebauera výraznou osobnost. Typická byla pro něj skromnost. Netoužil po uznáních a oceněních, byť se mu jích dostalo. Chyběla mu v tomto směru ctižádost, alespoň ctižádost po uznání. Největší odměnou pro něj bylo pochopení, porozumění problému a jeho interpretace studentům. Právě v odborném ale i mravním působení na studenty viděl smysl svého pedagogického snažení.

Ve volných chvílích se nadšeně věnoval turistice, leckterý kolega žasl, jak obtížné túry zvládal i v pokročilém věku. Mezi zvláště oblíbené bylo pohoří Jeseníků, kde trávil v létě na cestách spousty času. Velmi rád vyhledával zapomenuté turistické stezky, na kterých se s radostí potuloval sám.

S panem Gebauerem odešel výborný pedagog a skvělý člověk. Bude chybět své rodině, manželce Janě, dcerám Petře a Janě, vnuku Bartoloměji a dalším členům rodiny. Jeho odchod zasáhl také nejbližší přátelé a kolegy. Koloběh života je však neúprosný, lidé přicházejí a odcházejí a my, kteří tady zůstáváme, bychom se měli při takových to chvílích pozastavit a alespoň na chvíli se zamyslet nad smyslem bytí a existence člověka. Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris. Ing. Günter Gebauer, CSc. nás opustil 27. 4. 2020.

Za Ústav TZB, Vysokého učení technického v Brně, Stavební fakulty, doc. Ing. Petr Horák, Ph.D

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.