logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Instalace v Sazka Arena pod drobnohledem (II)

Reklama

Nabízíme Vám již třetí pohled na technologie TZB v Chrámu zasvěceného hrám. Tentokrát se podíváme na kanalizaci a navazující odvod kondenzátu.Geberit - dodavatel potrubí pro vnitřní kanalizaci


Obr. 1

Potrubí PE Geberit bylo použito pro vnitřní splaškovou kanalizaci v části gravitační, s přečerpáváním i pro odvod splaškových vod z gastro provozů. Z výhod tohoto materiálu bude využita zejména odolnost při působení horké vody, oděruvzdornost a pružnost.

PE Geberit je z hlediska požárního zatřídění podle Rakouské normy ÖNORM B 3800 zařazen do třídy hořlavosti B2, normálně hořlavý. (Při hoření nevznikají žádné jedovaté plyny). Použití PE o průměru 500 mm na vnitřní kanalizaci je v ČR naprostým unikátem.

Potrubí je spojováno svařováním na tupo a elektrospojkami a dilatačními tvarovkami (obr. 1). Kompenzace tepelné roztažnosti (obecně se 1 m trubky PE Geberit prodlouží/zkrátí při teplotním rozdílu 50 K o 10 mm) je v trasách řešena dlouhými hrdly, která plní funkci dilatace i montáží s uložením na pevno, kterou potrubí PE Geberit umožňuje (obr. 2 a 3).Obr. 2

Obr. 3

Tuhá montáž je možná klasicky jako u jiných materiálů pomocí tuhého připevnění (změny délky vyvolané rozdílem teplot musí být eliminovány konstrukcí pevných bodů), ale také obetonováním. Polyetylén (PE) je jediný materiál, který lze přímo zabetonovat. Prostřednictvím vysoké pružnosti PE se délkové změny vyrovnají v samotném materiálu. Potrubí jsou v hale Sazka uložena na konzolách a v zavěšených objímkách.


Obr. 4

Obr. 5

Z potrubí zavěšeného pod stropem se šíří hluk, který je způsoben protékáním odpadní vody a v místě přechodu potrubí z odpadního do svodného se hluk vytváří také nárazy vody na stěny v kolenech. V místnostech s požadavky na ochranu proti hluku byla na potrubí použita zvuková izolace GEBERIT ISOL.

Tato izolace se skládá z plastové fólie (PVC 2 mm), která zabraňuje pronikání vlhkosti a současně tvoří parotěsnou zábranu, z olověné fólie k tlumení hluku (0,45 mm) a z vrstvy pěnového plastu (polyesterová pěna 12 mm), která působí také jako izolace proti hluku a jako tepelná izolace.

Účinnost zvukové izolace je velmi závislá na kvalitě provedení těchto prací. Spoje izolace musí být provedeny s min. přesahem 2 cm a přelepeny plastovou páskou. Izolace tvarovek se připravuje z rovných kusů izolace podle papírových šablon, které jsou součástí dodávky izolace.

Závěsy i konzoly pro uložení potrubí musí být navrženy s ohledem na vznikající síly, které jsou součtem hmotnosti potrubí, protékající vody a izolace (obr. 6).


Obr. 6Ekoplastik s.r.o. - dodavatel potrubí PPR pro odvod kondenzátu

Několik set metrů potrubí z polypropylenu typu 3 (PPR) v dimenzích 25 - 50 mm odvádí kondenzáty z klimatizace a chlazení do vnitřní kanalizace a vzhledem k jednotlivým úrovním podlaží i do větví s přečerpáváním odpadních vod. Kondenzátní potrubí jsou vedena pod stropem technických podlaží, vyspádována do kanalizace a s uchycením na závěsné objímky ve vzdálenostech odpovídajících potrubí PPR PN10 a PN16 s teplotou vody do 20°C.


Obr. 1 - Ukázka kompenzací pod stropem

Obr. 2 - Pod stropem zavěšené kondenzátní potrubí

Potřeba kompenzací délkové roztažnosti se uvádí jako jedna z hlavních nevýhod potrubí z PPR. Učebnicová ukázka kompenzací pod stropem na obr. 1 je důkazem toho, že délková roztažnost a kompenzace jsou nutné i na ostatních materiálech. Toto jsou rozvody kovové pro vytápění. Tento obrázek je určitě lepším argumentem než mnoho grafů hodnot délkové roztažnosti jednotlivých materiálů. Každý materiál má totiž své výhody a výborné, možné a nevhodné použití.


Obr. 3 - Instalace vody bylo třeba si prohlížet
v době hluboké stavby. Stav I/2004.

Obr. 4 - Napojení kondenzátního potrubí
na kanalizaci (PE Geberit) je provedeno
mechanickou spojkou
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.