logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Instalace v Sazka Arena pod drobnohledem (I)

Reklama

Tento článek je splněním slibu z článku SAZKA ARENA z trochu jiného pohledu, který jsme zveřejnili 28.3.2004 a který se stal nejčtenějším článkem za měsíc a přečetlo ho již více než 1000 čtenářů. Nabízíme Vám tedy další návštěvu Chrámu zasvěceného hrám. Tentokrát se podíváme na vytápění a chlazení.


Rehau - dodavatel potrubí pro temperování podloží a vytápění sněžné jámy

Stavba haly SAZKA v Praze obsahuje i jeden velmi zajímavý prvek - vytápění podloží hrací ledové plochy. Tento zdánlivý protiklad je založen na skutečnosti, že v případě dlouhodobého provozu ledové hrací plochy dochází k promrznutí podloží až do základů stavební konstrukce. V závislosti na síle betonové desky, vodorovné izolaci a složení podloží pod hrací plochou dochází tak každým rokem k hlubšímu a hlubšímu zmrazení pod stadionem. Velký problém pak nastává v okamžiku, kdy promrznutí dosáhne hladiny podzemní vody.
Následkem bývá narušení statiky objektu, vyboulení nebo i destrukce hrací ledové plochy. Nepříjemné jsou i zbytečně vysoké náklady na chlazení ledové plochy (větší část energie se spotřebuje na zchlazení obrovské hmoty pod vlastní ledovou plochou).

Z tohoto důvodu má pak velká většina nově stavěných nebo rekonstruovaných ledových hracích ploch instalováno vytápění-temperování podloží, často označované jako Permafrost. Systém temperování využívá zbytkové teplo z provozu chladicího zařízení a zajišťuje stabilní teplotu podloží v rozmezí +2 až +6°C.

REHAU má s touto problematikou technické i provozní zkušenosti ze stadionů v Plzni a na Kladně.

Na této stavbě byly použity rovněž trubky RAUTHERM S 20x2,0, napojeny na rozdělovač Tichelman, o celkové délce 6 000 metrů. Montáž tohoto provozního souboru provedla firma IKA FINAL Plzeň za rekordních 76 hodin. Součástí dodávky bylo i vytápění sněžné jámy. Na obrázku 2 je vidět pokládka potrubí po obvodu jámy.Reflex - dodavatel komponentů pro vytápění a chlazení

Reflex CZ se svým zařízením podílel na dodávkách pro multifunkční halu Sazka. Vedle nerezových nádrží se dodávaly i expanzní automaty Variomat pro část chlazení. Automaty jsou řízeny procesorem a poskytují uživateli příjemný komfort při provozování. Prakticky se jedná o bezúdržbové zařízení.

Variomat udržuje tlak pomocí čerpadla a přepouštěcího ventilu a plní tři funkce:
  • Udržuje tlak ve velmi úzkém rozmezí
  • Odplyňuje celý objem soustavy
  • Automaticky doplňuje

Variomat garantuje odplyněnou soustavu - a to i v nejvyšším poschodí a v tom nejposlednějším koutku. Drahé lokální mechanické odvzdušňovací ventily a nákladné ruční následné odvzdušňování úplně odpadá.

A další přednost: speciální datové rozhraní umožní jeho integraci do moderní koncepce výstavby budov.Korado - dodavatel otopných těles

Akciová společnost KORADO je největším českým a jedním z největších evropských výrobců ocelových otopných těles. Historie firmy se datuje od roku 1990, kdy byla společnost založena v České Třebové. Od té doby prošlo KORADO dynamickým vývojem, který z malé české firmy vytvořil úspěšnou a ambiciózní firmu světového formátu. V Hale Sazka byly použity model RADIK KLASIK - desková otopná tělesa s levým nebo pravým bočním připojením na rozvod otopné soustavy a model RADIK PLAN KLASIK - deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a s levým nebo pravým připojením na rozvod otopné soustavy.

Tělesa byla použita v hygienických prostorech:

v gastro a dalších provozních prostorech:

v hlavních prostorech:

i v komunikačních prostorech:

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.