logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Průzkum Schneider Electric odhaluje nejčastější bariéry firem ve snižování emisí a hospodaření s energií

Celosvětový průzkum společnosti Schneider Electric ukazuje, že většina firem zatím nepodniká kroky potřebné pro zlepšení své energetické efektivity ani pro snížení uhlíkové stopy.

Jen 30 % podniků uvažuje zavést technologie, které umožňují řídit výrobu i spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů - jde o takzvané mikrogridy či řešení, která optimalizují dodávku energií podle aktuální spotřeby (demand response).

Radko Svrdlin

Přístup k řízení energií? Většina firem kopíruje svoji konkurenci

Sledované firmy přistupují k energetickému managementu po starém a 85 % z nich tvrdí, že podnikají kroky pro snížení emisí přibližně v takovém rozsahu, jako jejich konkurence. Ekologické projekty, které podniky doteď navrhly nebo už rozeběhly, se soustřeďují především na úsporu energií, vody a redukci odpadů. Jen málo firem zavádí sofistikovanější strategie a pokročilé technologie pro energetický management a snižování emisí,“ shrnuje Radko Svrdlin, generální ředitel společnosti Schneider Electric CZ, která je hlavním hráčem v oblasti řízení energie a průmyslové automatizace.

Firmy by měly začít samy vyrábět energii a spolupracovat s distributory

Společná snaha o úsporu energií či vody je sice pozitivní, ale být jen uvědomělým spotřebitelem nestačí. „Firmy musí být v oblasti energetiky aktivnější, měly by samy začít elektřinu vyrábět a spolupracovat s distribučními společnostmi, s tradičními výrobci energií a dalšími novými hráči v energetice,“ dodává Radko Svrdlin, generální ředitel Schneider Electric pro Českou republiku.


Hlavní překážky: nekvalitní řízení energií a nekoordinovaná práce s daty

Hlavní překážka efektivnějšího managementu energií je podle Radko Svrdlina v samotném řízení energií. „Až 61 % respondentů uvedlo, že v oblasti energetické efektivity a trvalé udržitelnosti nejsou jejich firemní oddělení zkoordinovaná. K dalším bariérám patří nedostatečný datový management, respektive podceňování důležitosti práce s daty. Údaje ze systémů na výrobu energie a řízení její spotřeby jsou roztroušená po množství poboček či v různých lokalitách.

Polovina firem plánuje nové projekty v oblasti obnovitelných zdrojů

Průzkum Schneider Electric přinesl i několik povzbudivých zjištění. Více než polovina firem už například rozběhla nebo do dvou let plánuje spustit projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energií. „Plány pro budoucnost nejsou dílem jen jednoho oddělení, ale širší spolupráce vícerých týmů. Důležité je i to, že se v nich angažuje nejvyšší vedení. V zhruba třech čtvrtinách firem schvaluje tyto iniciativy top management, generální, finanční či provozní ředitelé. Ačkoli návratnost investic je pro ně stále nezanedbatelným faktorem při rozhodování, podniky začínají nazírat na tyto investice z dlouhodobější perspektivy. Například víc než polovina respondentů při hodnocení projektů zohledňuje i vliv na životní prostředí,“ přibližuje výsledky šetření Radko Svrdlin, generální ředitel společnosti Schneider Electric.
Příklady úspěšných firem: britský iomart podnikající na trhu datových center

Příkladem firmy, která v otázce energetického a environmentálního managementu uspěla, je britský poskytovatel cloudových služeb iomart, který provozuje několik velkých datových center. Firma shromažďuje velké množství dat o energetické efektivitě. Týmy zodpovědné za energetický management a trvalou udržitelnost tato data důsledně vyhodnocují a společně navrhují strategie na snížení emisí a nákladů. Taková spolupráce přináší firmě výrazné úspory, pomohla jí k získání akreditace ISO 50001 a přispěla k splnění vlastních závazků na snížení uhlíkové stopy.

O průzkumu Schneider Electric

Průzkum realizovala pro společnost Schneider Electric agentura GreenBiz Research. Zapojili se do něj odborníci na energetickou efektivitu a environmentální management z 236 firem a 11 odvětví. Cílem průzkumu bylo zjistit, jak firmy přistupují k takzvanému aktivnímu energetickému managementu, jak vytváří strategie pro energetiku a ekologii, jak sbírají a sdílí data, a jak aktivity v těchto oblastech koordinují.


Schneider Electric CZ, s. r. o.
logo Schneider Electric CZ, s. r. o.

Společnost Schneider Electric je světovým expertem v ovládání energie. Svým zákazníkům a partnerům v oblastech průmyslu, energetiky, infrastruktury, IT a stavebnictví poskytuje řešení a služby pro bezpečné, spolehlivé a efektivní využívání elektrické energie.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.