logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Co je ESG?

ESG slouží k posuzování nefinanční výkonnosti firem. Data ESG jsou kritéria, dle kterých se posuzují společensky a ekologicky odpovědní investoři.

Reklama

ESG je zkratka tří anglických slov: Environment, Social a Governance

Každé z uvedených slov představuje jednu složku dat, podle které se posuzuje rizikovost firmy.
  • Do složky environment (životní prostředí) patří např. spotřeba vody, znečišťování vody a půdy, nakládání s odpady, cirkulární ekonomika a využívání zdrojů, biodiverzita a ekosystémy, spotřeba fosilních paliv nebo emise, které společnost vyprodukuje.
  • Do oblasti social patří informace o firemní společenské odpovědnosti, např. dodržování lidských práv na pracovišti, etika na pracovišti a opatření proti diskriminaci, ovlivněné komunity, koncový zákazník.
  • Do oblasti governance patří např. transparentnost firemního majetku nebo etika v obchodních vztazích.

V současné době je v České republice nefinančním reportingem povinno pár desítek firem. Převážně se jedná o společnosti podnikající v oblasti automobilového průmyslu, potravinové řetězce a banky. Výraznou změnu přinese Směrnice CSRD ( z anglického Corporate Sustainability Reporting Directive), o nefinančním reportingu, která vejde v účinnost v roce 2024.
Současná hranice 500 zaměstnanců se snižuje. ESG reporting bude povinný pro firmy s 250 a více zaměstnanci, ročním čistým obratem přes 40 000 000 € nebo bilanční sumou roční rozvahy přesahující 20 000 000 €. Data o nefinanční výkonnosti budou povinny zveřejňovat střední podnikatelé (MSE z angl. Medium sized entrepreneur), která splňují dvě ze tří uvedených kritérií.

Přečtěte si také Strategie ESG Přečíst článek
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.