logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Svařujte bez obav 2/2

V předchozím díle jsme si řekli, jak předcházet zasažení elektrickým proudem a popáleninám při svařování. Nyní nás čekají rizika respirační, mikroklimatická a ohrožení hlukem a radiací.

Rizika respirační
Dýchací cesty jsou ohroženy kouřem a plyny. Účinnou ochranou je nasazení polomasek, celoobličejových masek, filtroventilačních jednotek nebo svařovacích kukel. Jejich výběr by měl záviset vždy na konkrétní činnosti.

Ohrožení hlukem
Nejen při sváření, ale hlavně při souvisejících činnostech (broušení, odsávání, zatloukání, přiklepávání apod.) vzniká určitá hladina hluku, která může působit negativně na sluch. Jako ochranu sluchu využijte zátkové nebo mušlové chrániče.

Mikroklimatická rizika
Během svařování jsou pracovníci vystaveni sálavému teplu a zpotit se při práci, která vyžaduje fyzickou aktivitu není žádný problém. Pracovní oděv pro svářeče by měl dostatečně větrat a bránit přehřátí, měl by umožnit komfortní pohyb a zároveň by měl dobře padnout, aby se nikde nezachytil.

Ohrožení radiací
Záření vznikající během svařování může být velký problém, před kterým je potřeba chránit nejen samotné svářeče, ale také další pracovníky pohybující se v okolí svařovacích prací. Mezi typy záření se řadí ionizující, infračervené, vysokofrekvenční, viditelné a ultrafialové záření. Spolehlivou ochranou jsou svářecí kukly, štíty nebo svářecí brýle, jejichž zabarvení volte podle postupu svařování.

Svářečské rukavice


TOMIS CZ, s.r.o.
logo TOMIS CZ, s.r.o.

Jsme tu, abychom poskytli osobní ochranné pracovní pomůcky pro každého zaměstnavatele, zaměstnance i soukromníka. V oblasti ochranných pracovních prostředků působíme od roku 1996, zajišťujeme maloobchod i velkoobchod.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.