logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Dejte STOP plýtvání teplou vodou! Ušetřete až 80 % nákladů za její ohřev!

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč teplá voda z pračky, myčky, nebo vany, která je ohřívaná ne zrovna levnou elektrickou energii, odteče bez dalšího využití do kanalizace?

Průměrný člověk v domácnosti spotřebuje ročně 26 280 l teplé vody a ta bohužel není dál nijak využita.

V dnešní době, kdy se potýkáme s energetickou krizí a i do budoucna budou energie jednou z nejkritičtějších komodit, jsme přesvědčeni, že vypouštět do kanalizace „drahou“ teplou vodu je luxus, který si opravdu nemůžeme dovolit.

To byl taky jeden z důvodů, proč jsme uvedli na trh rekuperační výměník AKIRETHERM®. Jedinečný systém, který pro svůj provoz nepotřebuje žádnou elektroniku, ani elektrickou energii. Princip fungování spočívá v kumulaci šedé odpadní vody v izolované plastové nádrži výměníku, uprostřed které je nerezový vlnovec. Ním proudí studená pitná voda z řádu, a tu ohřívá šedá odpadní voda v nádrži. Předehřátá voda proudí dál do objektu, kde je už jen dohřívaná na požadovanou teplotu. Ochlazená odpadní voda sifonovým efektem odtéká do kanalizace.

S výměníkem AKIRETHERM® ušetří průměrná 4členná domácnost v RD ročně až 18.500 Kč a návratnost investice je do 4,5 roku (s dotací NZÚ). U bytových domů je úspora individuální a závislá od počtu BJ, návratnost s dotací téměř okamžitá. Poslední kategorií jsou průmyslové provozovny (prádelny, wellnes,...), na které se sice nevztahuje dotace NZÚ, ale i bez ní je návratnost investice maximálně do jednoho roku.

Jednou z mála podmínek je mít oddělený odpad (šedá odpadní voda/splašková voda), ale výhody a nulové náklady na další provoz výměníku vysoce převyšují minimální investici do rozdělení odpadu a pořízení rekuperačního výměníku AKIRETHERM®.

Více informací


AKIRE s.r.o.
logo AKIRE s.r.o.

Ryze český výrobce a prodejce rekuperačních výměníků zpětného získávání tepla z odpadních vod AKIRETHERM určených zejména pro rodinné domy. Zařízení vyrovnává nekontinuální provoz v objektu a významným způsobem snižuje jeho energetickou náročnost.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.