logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Seminář "Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí - EIA"

7. 2. Praha: Významné změny zákona 100/2001 EIA - nový stavební zákon a změnový zákon, důležitá úprava územního a stavebního řízení. Vládní návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES).

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - EIA /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:

7. 2. 2023 - úterý - od 9 do 14 h

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, Praha 7

 

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. - ředitel legislativního odboru, Ministerstvo životního prostředí

 

Obsah semináře:

  •     účel a smysl EIA, charakteristika mezinárodní úpravy (Espoo úmluva, Aarhuská úmluva) a legislativy EU (EIA směrnice)

  •     podrobný výklad základních prvků EIA se zaměřením na poslední významné změny legislativy

        základní pojmy - navazující řízení, dotčená veřejnost, podlimitní záměry apod.

        předmět EIA - obligatorní a fakultativní posuzování

        zjišťovací řízení - postup, právní forma závěru zjišťovacího řízení

        dokumentace, posudek, veřejné projednání

        stanovisko EIA - obsah, platnost včetně mechanismu prodlužování doby platnosti, ověřování změn záměru (verifikace)

        pravidla pro postup v tzv. navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení apod.), soudní přezkum rozhodnutí

        posuzování vlivů záměrů s možnými vlivy na lokality soustavy Natura 2000 - odchylky

  •     informace o významných změnách legislativy na úseku EIA v souvislosti s novým stavebním zákonem a s vládním návrhem zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES)

 

Pořadatel:

STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Dělnická 213/12, Praha 7

Tel.: 234 221 123-124

E-mail: studio@studioaxis.cz

http://www.studioaxis.cz

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

Více informací


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.