logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

On-line seminář "Stavební zákon - stávající i nový"

22. 2. 2022: Akreditovaný seminář bude zahrnovat jak platnou právní úpravu, tak informace o novém stavebním zákoně a souvisejících změnách. Nový zákon má č. 283/2021 Sb., změnový zákon č. 284/2021 Sb.

STAVEBNÍ ZÁKON - STÁVAJÍCÍ I NOVÝ /ON-LINE/

Datum a místo konání:

22. 2. 2022 - úterý - od 9 do 13 h

ON-LINE

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Zdeňka Vobrátilová - Česká společnost pro stavební právo

Seminář bude zahrnovat jak platnou právní úpravu, tak informace o obsahu nového stavebního zákona a o změnách souvisejících zákonů. Nový stavební zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb., stavební zákon, a tzv. změnový zákon vyšel pod č. 284/2021 Sb.

1/ Stávající stavební zákon:

  •     Související a prováděcí právní předpisy k platnému stavebnímu zákonu - přehled
  •       Výkon veřejné správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - stavební úřady, dotčené orgány, závazná stanoviska
  •      Povolování staveb veřejné infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb. - srovnání se stavebním zákonem
  •      Formy a postupy povolování staveb (územní rozhodování, povolování realizace staveb) podle platné právní úprav
  •      Kolaudace staveb

 

2/ Nový stavební zákon:

  •        Obsah nového stavebního zákona
  •        Výkon veřejné správy na úseku územního plánování a na úseku stavebního řádu (státní stavební správa)
  •       Povolování staveb a působnost stavebního úřadů při ochraně veřejných zájmů podle jiných zákonů

    

Pořadatel:

STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Tel.: 234 221 123 - 124

E-mail: studio@studioaxis.cz

http://www.studioaxis.cz

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

Více informací


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.