logo TZB-info

IVAR.INOX GAS potrubí a lisovací fitinky z nerezové oceli AISI 316L pro rozvody plynovodů

Moderní, materiálově dostupný, instalačně rychlý a po stránce bezpečnosti maximálně spolehlivý systém pro rozvody plynovodů z nerezové oceli třídy AISI 316L s těsnicími O-kroužky HNBR.

Na základě zvyšujících se požadavků realizačních firem rozšířila dodavatelská společnost IVAR CS spol. s r.o. nabídku potrubních materiálů a lisovacích fitinků o systém rozvodů plynovodů z nerezové oceli IVAR.INOX GAS.

Systém je vhodný pro distribuci všech typů hořlavých plynů, přírodních nebo kapalných, zahrnutých v referenčním standardu DVGW G260. Potrubí a lisovací fitinky systému jsou určeny pro použití v nezakrytých distribučních soustavách rozvodu plynu s vnitřním nebo vnějším nadzemním vedením a ke kompletaci rozvodů plynů první, druhé a třetí třídy dle ČSN EN 437:2019.

Systém IVAR.INOX GAS umožňuje realizaci plynovodů v rozměrové řadě od 18 x 1 mm do 108 x 2 mm vnějšího průměru a síly stěny, s použitelností do maximálního provozního tlaku 5 bar a teplotním rozsahem použití od -20 °C až +70 °C.

Jednotlivé prvky systému jsou vyrobeny z austenitické chrom - nikl - molybdenové nerezové oceli třídy AISI 316L (1.4404), těsnicí O-kroužky pak z materiálu HNBR žluté barvy odolného vůči působení zemního plynu. Vlastní spojení trubky s lisovacím fitinkem se realizuje na principu radiálního lisování a geometrické deformace za využití speciálního lisovacího zařízení a čelistí s profilem M.

Při instalaci je bezpodmínečně nutné dodržovat „Návod pro instalaci a použití” vydaný výrobcem systému nebo jeho zástupcem. Instalace plynovodu musí být provedena v souladu s platnými zákonnými normami, vyhláškami, TPG a bezpečnostními předpisy platnými v zemi a místě instalace.

Více informací


IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.