logo TZB-info

Reklama

Cesta k ekologickému evropskému vodíkovému hospodářství krok za krokem

EU vyhlásila vodíkovou strategii.

Reklama

Cesta k ekologickému evropskému vodíkovému hospodářství krok za krokem

Evropská komise podle aktuálně vyhlášené první Strategie EU pro vodík poskytne podporu pro výrobu čistého vodíku v Evropě. Vodík může být použit jako výchozí surovina, palivo nebo nosič energie i její úložiště a má mnoho možných aplikací, které by se snížily emise skleníkových plynů v průmyslu, dopravě, energetice a budovách. Plán hospodářské obnovy zdůrazňuje vodík jako investiční prioritu na podporu hospodářského růstu a odolnosti, příležitosti k vytváření pracovních místa a upevnění globálního postavení EU.

V období do roku 2024 bude podpořena instalace výrobní kapacity nejméně 6 GW v elektrolyzérech využívajících plně obnovitelné zdroje energie a výroba nejméně 1 miliónu tun vodíku. V období 2025 až 2030 se bude jednat o kapacitu elektrolýzy 40 GW a výrobu okolo 10 miliónů tun vodíku. Po roce 2030 se počítá s uplatněním vodíku v nejširším měřítku i napříč sektory, které jsou jinak velmi těžce zabavitelné závislosti na uhlíkatých palivech.
Tato strategie bude prostředkem podpory investic do čistého vodíku, i v souvislosti se zotavením z krize COVID-19, a cílem vytvořit udržitelný růst a podpořit zaměstnanost.
Počítá se s tím, že vodík bude v technicky přípustném množství přimícháván i do zemního plynu a tím bude klesat uhlíková stopa zemního plynu i ve vytápění budov.

Podle EU Hydrogen Strategy

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.