logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Jak funguje tepelné čerpadlo?

V normálním případě je možno získávat teplo jen z energetických zdrojů, které mají vyšší teplotu, než jejich přímé okolí. Například z plamene v kotli. Médium, ve většině případů voda, proudí okolo tohoto zdroje energie a přijímá vlivem velkého teplotního spádu jeho teplo.


Tepelná energie proudí od vysoké teploty k její nízké hodnotě. Tuto energii, získanou z plamene hořáku, dopravuje medium voda tam, kde je zapotřebí: k topnému tělesu.
Technika tepelného čerpadla pracuje v principu zcela podobným způsobem. Využívá však sluneční energii, uloženou v okolním prostředí a převádí ji dále na topný systém. Tak čerpá z prakticky nikdy nevysychajícího zdroje energie. Vzhledem k tomu, že však využívaná energie prostředí není k dispozici v tak vysokých teplotách, musí být medium, které má energii pojmout, chladnější, aby vznikl potřebný teplotní spád. Jako medium se proto nepoužívá voda, nýbrž chladivo.

Postup probíhá potom takto:

  • Ochlazené kapalné chladivo se přivádí nejprve k tepelnému výměníku, takzvanému výparníku.
  • Tam přijímá teplo z okolního prostředí a přitom se odpařuje.
  • Chladivo nyní v plynném stavu se nasává kompresorem a stlačuje se.
  • Se zvýšením tlaku stoupá teplota.
  • Druhý tepelný výměník/kondenzátor/se stará o to, aby se toto teplo dostalo do topného systému.
  • Předáním tepla chladivo současně kondenzuje a stane se opět kapalinou.
  • Na závěr se sníží tlak expanzivním ventilem, a cirkulace začne znovu od začátku.

Moderní tepelná čerpadla šetří energii a snižují emise škodlivin

Regulace tepelného čerpadla je závislá na venkovní teplotě. Úkolem regulace je zajištění nastavené požadované teploty. Výsledkem je nadprůměrně dobrý poměr získaného tepla k vytápění a vynaložené energie. Vyjádřeno číselně: Tepelným čerpadlem lze z jedné kWh elektrické energie získat až pět kWh užitné energie ze vzduchu, podzemní vody nebo z půdy. Kompaktní konstrukce zaručuje nízkou náročnost na prostor a snadnou instalaci. Díky minimální náročnosti instalace je tepelné čerpadlo vzduch | voda typovou variantou s nejsnadnější možností vestavby. Tepelné čerpadlo, instalované volitelně v domě nebo venku, může z venkovního vzduchu odebrat užitné teplo až do teploty cca –20 °C.

Exkluzivní technika - včetně teplé vody

Naše tepelná čerpadla jsou součástí rozsáhlého programu systémové techniky, jehož prvořadým cílem je ekologická realizace našich vysokých nároků na kvalitu pomocí alternativních technologií budoucnosti.
Pomocí našich zásobníků vody zajistíte dodatečné zásobování vodou. Již jste někdy mysleli na to, jak oddělit přípravu teplé vody od topného zařízení? Při zvýšeném požadavku na teplou vodu, např. v průmyslovém podniku, lze tepelné čerpadlo také použít výhradně pro ohřívání pitné vody.
Nezáleží na tom, zda chcete realizovat centralizované nebo decentralizované zásobování. Máme pro vás připravený kompletní program elektrických zařízení, která šetří energii.


ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s.r.o.
logo ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s.r.o.

Firma ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s.r.o. Váš spolehlivý partner při komplexním řešení zdroje vytápění, přípravy teplé užitkové vody a řízeného větrání pro byty, rodinné domy, penziony, vnitřní rodinné bazény a nejrůznější provozovny tak, aby bylo dosaženo ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.