logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Seminář STAVEBNÍ ZÁKON - Velká novela a nový občanský zákoník

20.5. se koná v Praze školení k novele stavebního zákona s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku. Obsahem budou i prováděcí vyhlášky, stavební a územní řízení, ohlašování a povolování staveb, atd.

Datum a místo konání:

20. 5. 2014 - úterý - od 9 do 13 h STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Václava Koukalová a JUDr. Zdeňka Vobrátilová - Česká společnost pro stavební právo

 • Velká novela stavebního zákona v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku
 • Nové prováděcí vyhlášky
 • Umisťování staveb a zařízení
 • Stavební řízení
 • Územní řízení
 • Ohlašování a povolování staveb
 • Vznik práva k užívání stavby
 • Správní delikty
 • Autorizovaný inspektor
 • Odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby
Program:
 • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
 • 09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.