logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Seminář Kupní a nájemní smlouvy u nemovitosti dle nového občanského zákoníku

28.5. se koná v Praze seminář jehož obsahem budou nové právní vztahy a evidence nemovitostí dle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona, kupní a nájemní smlouvy, pacht nemovitostí atd.

Datum a místo konání:

28. 5. 2013 - úterý - od 9 do 13 h - Praha
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9

Přednášející a obsah školení:
Mgr. Michal Ševčík, advokát - Advokátní kancelář Vilímková, Dudák & Partners
 1. Nový občanský zákoník - východiska nové právní úpravy nemovitostí
 2. Nové vymezení věci v právním smyslu
  • věci hmotné a nehmotné
  • nové vymezení nemovité věci
 3. Uplatnění zásady superficies solo cedit
  • současný stav
  • problémy vyplývající z oddělení vlastnictví pozemku a staveb
  • přechodná ustanovení k superficiální zásadě
 4. Evidence nemovitostí dle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona
  • zápis právních vztahů
  • ochrana dobré víry a princip materiální publicity
  • nabytí od neoprávněného
  • ochrana před chybným zápisem do katastru nemovitostí
 5. Kupní smlouva k nemovitostem
  • obecná ustanovení o koupi
  • obsah a forma smlouvy
  • koupě nemovité věci
  • převod vlastnického práva k jednotce
  • vedlejší ujednání při kupní smlouvě
  • práva z vadného plnění
 6. Nájemní smlouva k nemovitostem
  • obecná ustanovení o nájmu
  • podstata a předmět nájmu
  • obsah a forma smlouvy
  • zápis nájmu do veřejného seznamu
  • podnájem
  • prodloužení nájmu
  • skončení nájmu
  • nájem bytu
  • nájem prostoru sloužícího podnikání
 7. Pacht nemovitostí
  • obecná ustanovení o nájmu
  • podstata a předmět nájmu
  • obsah a forma smlouvy
  • zemědělský pacht
  • pacht závodu
Program:
 • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
 • 09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.

Akreditace:

Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:

1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.