logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Semináře Technický dozor investora

Semináře 12. 2. v Praze a 14. 2. 2013 v Ostravě se budou věnovat činnosti Technického dozoru stavebníka od projektu až k přejímce a kolaudaci a to včetně dokumentování kontrolních činností.

Můžete se zúčastnit v jednom z nabízených termínů:
  • 12. 2. 2013 - úterý - od 9 do 16 h - Praha
  • 14. 2. 2013 - čtvrtek - od 9 do 16 h - Ostrava

Přednášející a obsah semináře:
Ing. Josef Ladra, Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. - Fakulta stavební ČVUT v Praze

  • Smluvní vztah TDI a stavebníka
  • Pracovní náplň funkce TDI v celém procesu výstavby (včetně dopadu nových právních předpisů na práci TDI)
  • Výkony TDI před zahájením realizace (práce v projekční fázi)
  • Výkony TDI při výběru zhotovitele a během provádění stavby
  • Dokumentování kontrolních činností
  • Přejímka a kolaudace
  • Autorský dozor a TDI
U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor investora povinností !!!
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.