logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

WILO CS, s. r. o.

wilo.com
logo Wilo

Wilo - čerpací technika, tlakové stanice

Čerpadla na chlazení a klimatizaci

Čerpadla na chlazení a klimatizaci

specializovaná čerpadla na oběh nízkoteplotního média včetně jediného mokroběžného čerpadla s integrovanou elektronikou na světě Wilo-Stratos (-10°C až +110°C). Použité materiály a konstrukce zaručují optimální výkony a životnost čerpadel v celé škále výkonů.Stratos PICO

Topenářská oběhová čerpadla

ucpávková a bezucpávková (mokroběžná a suchoběžná) čerpadla pro nucený oběh topných médií v soustavách.
Čerpadla s plynule regulovatelnými otáčkami v závislosti na diferenčním tlaku, teplotě, diferenci teplot, čase, dif. tlaku v závislosti na teplotě a dalších parametrech s regulací integrovanou i externí s různými způsoby řízení otáček včetně integrovaných frekvenčních měničů a elektronické komutace (ECM), s možností spolupráce s vyššími řídicími systémy a práce v sítích LON Works. Čerpadla s pevnými otáčkami jedno, tří a čtyřrychlostní, včetně rozsáhlého příslušenství pokrývající celou škálu potřebných výkonů počínaje bytem či domem a komplexy budov konče.Cirkulační čerpadla na TUV

Cirkulační čerpadla na TUV

splňují požadavky na hygienu v oblasti TUV vzhledem k potlačování vývinu nežádoucích bakterií (Legionella) v soustavách, jejich nasazení vede k úsporám na vodném a stočném a na ohřevu teplé užitkové vody. Zajišťují komfort uživatelů.
Přizpůsobením konstrukce cirkulačních čerpadel k práci s agresivním médiem, jakým TUV bezesporu je, je dosaženo vysoké životnosti při nízkých provozních nákladech. Bohaté příslušenství umožňuje různé způsoby regulace výkonu, nejčastěji v závislosti na čase.Varios STG

Čerpadla pro solární soustavy

speciální konstrukce přizpůsobená na dopravu media v HighFlow a LowFlow solárních soustavách. Včetně plně automatických elektronicky řízených čerpadel.
Vysoká životnost, nízká energetická náročnost a vysoký komfort.Extract FIRST

Čerpadla na čistou vodu, domácí vodárny

jakostní nerezové materiály, spolehlivý tichý chod, vysoká životnost a nízká energetická náročnost. Celá řada samonasávacích čerpadel i čerpadel s normálním sáním včetně bohatého příslušenství s využitím v oblasti zalévání, postřiku, využití dešťové vody, dodávek čisté vody pro domácnosti, veřejné objekty, průmysl apod.Sub TWI4

Čerpadla do vrtů

nerezová ponorná čerpadla do vrtů s průměrem 3, 6, 8 a 10" včetně bohatého příslušenství pro spolehlivou dodávku čisté vody na závlahy, zkrápění, pro tepelná čerpadla, domácnosti, ale i umělé zasněžování a průmysl. Řízení a ochrana čerpadel bez nutnosti použití elektrod ve vrtu s možností různých konfigurací dle potřeb zákazníka.Vysokotlaká čerpadla

Vysokotlaká čerpadla

několikastupňová vysokotlaká vertikální a horizontální čerpadla v rozsáhlé stupnici výkonů, z jakostních nerezových materiálů a možností volby materiálu podle použitého média včetně čerpadel s integrovanou plynulou elektronickou regulací otáček a extrémně tichých čerpadel s motorem protékaným a chlazeným čerpaným médiem (mokroběžná čerpadla) pro zvyšování tlaku, čerpání a doplňování kondenzátu a jiné účely v TZB, zemědělství a v průmyslu.Automatické tlakové stanice

Automatické tlakové stanice

plně vybavená, elektricky propojená plně funkční sofistikovaná zařízení s jedním až šesti čerpadly a řídicím systémem určená k plně automatizovanému zásobování vodou z veřejných vodovodních sítí, zásobníků či nádrží a zvyšování tlaku v obytných, kancelářských a správních budovách, hotelech, nemocnicích a průmyslových systémech včetně dodávek pro protipožární zařízení.Čerpadla na odpadní vodu

Čerpadla na odpadní vodu

ponorná čerpadla na znečištěnou odpadní vodu, splašky a fekálie určená pro odvodňování budov i pozemků, ve vodním hospodářství, ekologii a čištění odpadních vod, v průmyslu a chemické technologii. Robustní konstrukce, kvalitní materiály, patentovaný řezací systém a bohaté příslušenství.
Plná škála výkonů počínaje čerpadly pro zahrádkáře, průmyslovými a komunálními čerpadly konče. Včetně řad čerpadel v provedení do výbušného prostředí a rozsáhlého příslušenství.Drainlift SANI

Přečerpávání fekálií a splašků

kompaktní řešení dopravy fekálií a splašků z míst pod stávající úrovní kanalizace nebo pod hladinou zpětného vzdutí. Kompletní plně automatizovaná jedno a dvojčerpadlová zařízení s vysokou spolehlivostí provozu, tichým chodem, kompaktním provedením a snadnou montáží včetně příslušenství. Kromě uzavřených a zaplavitelných zařízení i v provedení plně vystrojených šachet určených k zahloubení a osazení ponornými čerpadly.Stabilní hasicí zařízení (SiFire EN, plynové, mlhové)

Stabilní hasicí zařízení (SiFire EN, plynové, mlhové)

SiFire EN: plně automatická kompaktní čerpadlová jednotka pro dodávku vody sprinklerovým hasicím zařízením dle ČSN EN 12845. Volitelná kombinace čerpadel s elektrickým či dieselovým motorem a doplňovacím čerpadlem dle požadavku zákazníka. Každé čerpadlo je vybaveno vlastním rozvaděčem a tlakovým spínáním, se zdvojenými tlakovými spínači u hlavního a záložního čerpadla pro zvýšení spolehlivosti.
Zařízení je při dodání plně vybavené a připravené k okamžitému připojení a provozu. Zařízení lze dodat i v jednodušší variantě bez armatur a tlakového spínání, např. pro snazší začlenění do existující instalace.Editovat prezentaci výrobků
 
 © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.