logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

ROJEK a.s.

www.rojek.cz
logo ROJEK

ROJEK - dřevoobráběcí stroje, kotle na biomasu

Dřevoobráběcí stroje

PK 250A EURO 9 - Formátovací pila

Formátovací pila PK250A

Je to stroj v kategorii ROJEK EURO 9 a vyniká kompaktními rozměry. Může řezat i velkoformátové desky, nicméně se spíše předpokládá, že do dílny již přijdou velkoformátové desky nařezány a v dílně se s touto pilou již dořezává, úhluje a pracuje s menšími rozměry materiálu.  Jak už bylo zmíněno, stroj v první řadě vyniká malými rozměry, může být dodán se stolem délky 1,2 m a šíří řezu 500 mm bez podpěrného rámu, v takovémto provedení stroj zabírá pouze 1250 mm x 1355 mm a pro plný řez 1200 mm potřebuje délku 2855 mm. Novinkou u tohoto stroje, méně obvyklou na trhu, kterou umožnila až změna norem, je provedení DADO, které umožňuje na pile použití drážkovací frézy o průměru 125-250 mm a do šíře drážky 15 mm, na stroji pak lze i jednoduše drážkovat.

Standardní vybavení stroje

 • formátovací stůl CV 360T / 2 m na kalených tyčích
 • hlavní motor o výkonu 4,4kW / S6
 • kolo naklápění s indikací úhlu
 • prodloužení litinového stolu zadní
 • krátké úhlovací pravítko 800 mm s dorazem
 • upínač formátovacího stolu - jednosloupkový excentr
 • šíře řezu 800 mm s odsáváním a jeho propojením 
 • litinový držák podélného hliníkového pravítka s mikroposuvem
www


Kombinovaná srovnávačka s protahem KDR 304 (KDR 302)

Srovnávačka s protahem KDR 304 (KDR 302)

Stroje KDR jsou určeny zejména pro malé řemeslníky a nadšené hobbysty. Stroje KDR se nevyrábí přímo v ČR, nicméně, nad výrobou má firma ROJEK dohled, stoje kontroluje, poskytuje plný servis a zákazníkům je dodává s plnou zárukou. Servis provádí vyškolenými pracovníky a dodávku náhradních dílů zajišťuje přímo z vlastního skladu.

Mezi nejprodávanější stroje značky KDR patří kombinovaná srovnávačka s protahem KDR 304 (KDR 302).
Mezi přednosti stroje patří litinové díly jako jsou stoly, domečky, uchycení pravítka. Koncepce stroje využívá dlouhými lety prověřené provedení, které bylo obvyklé na profesionálních strojích. Například samostatně odklopné srovnávací stoly s překlopnou hubicí na odsávání, tloušťkovací stůl uchycený na středovém zdvižném válci a aretační tyči. Celkové zpracování stroje je pěkné, díky němuž stroj nachází uplatnění nejen u náročných hobbystů, ale i u malých řemeslnických dílen.

www

Automatické kotle

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA BIO

ROJEK TKA BIO - kotle s automatickou dodávkou paliva na pelety

Teplovodní kotle ROJEK TKA BIO umožňují automaticky spalovat dřevěné pelety o průměru 6 - 10 mm, kvalitní bílé, ale i s příměsí kůry. Tyto kotle jsou vybaveny dochlazovací smyčkou (ochrana proti přetopení) a splňuje požadavky normy ČSN EN 303-5, Třída kotle 5, zároveň splňuje nejpřísnější požadavky EKODESIGNU.

Kotlové těleso - je svařenec z ocelových plechů tl. 5 a 6 mm. Stěny, které jsou ve styku s plamenem a se spalinami jsou dvojité, chlazené vodou. Ve spodní části kotle je umístěn retortový hořák. Kotlové těleso je opatřeno tepelnou izolací. Vnější plášť kotle tvoří krycí plechy, jež jsou opatřeny odolným nátěrem.

Retortový hořák - pracuje na principu spodní dodávky paliva do spalovací části a samotné spalování připomíná hoření v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým podavačem do litinového kolena - retorty. Zde je vytlačováno vzhůru na kruhový rošt. Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je foukán vzduch ventilátorem. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch foukán do nahořelé vrstvy paliva. Pro správnou funkci hořáku je nutné dobře zatmelit drážku mezi roštem a kruhovým nadstavcem směšovače. Kamnářský tmel je součástí dodávky kotle.

Regulace ST 480 z PID - regulace ST 480 z PID osazená na kotli ovládá: ventilátor hořáku (plynule řídí otáčky ventilátoru), podavač paliva (řídí dávkování dle potřebného výkonu) čerpadlo oběhové vody ústředního topení (ÚT), čerpadlo teplé užitkové vody (TUV), čerpadlo kotlového okruhu, čerpadlo cirkulace (TUV). Regulátor v základu obsahuje zabudovaný modul pro ovládání čtyřcestného nebo třícestného směšovacího ventilu. Dále může regulace ST 480 z PID spolupracovat s ekvitermním čidlem, s dalšími čtyřcestnými nebo třícestnými ventily, s pokojovým termostatem, s modulem GSM, s modulem Ethernet (přes internet).

Násypka - je svařenec z ocelového plechu. U kotle TKA BIO 15 a TKA BIO 25 je standardně 300 l násypka. U kotle TKA BIO 45 je standardně 500 l násypka. U kotle TKA BIO 80 je standardně 800 l násypka. Za příplatek lze objednat kotel s větší násypkou než je standard. V závislosti na poloze zásobníku paliva vůči kotlovému tělesu jsou kotle vyráběny ve dvojím provední:
pravé provedení - zásobník je napravo od kotlového tělesa při pohledu zepředu
levé provedení - zásobník je nalevo od kotlového tělesa při pohledu zepředu

Zabezpečení kotle - kotel je zabezpečen následujícími způsoby: havarijní termostat, zabezpečení  proti eventuálnímu prohořívání paliva v násypce, tepelná ochrana motoru

 

Typ kotle regulovatelný
výkon
účinnost třída kotle
ROJEK TKA BIO 15 4 - 15 kW 89 % 5, EKODESIGN
ROJEK TKA BIO 25 6 - 25 kW 89 % 5, EKODESIGN
ROJEK TKA BIO 45 13 - 47 kW 89 % 5, EKODESIGN
ROJEK TKA BIO 80 23 - 80 kW 90 % 5, EKODESIGN

 

www


Automatický teplovodní kotel ROJEK KTP PELLET

ROJEK KTP PELLET - kotle s automatickou dodávkou paliva na pelety

Automatické teplovodní kotle ROJEK KTP PELLET umožňují automaticky spalovat dřevěné pelety o průměru 6 mm kvalitní bílé, ale i méně kvalitní. Tyto kotle jsou vybaveny dochlazovací smyčkou (ochrana proti přetopení) a splňuje požadavky normy ČSN EN 303-5, třída kotle 5, zároveň splňují nejpřísnější požadavky EKODESIGNU.

Kotle ROJEK KTP PELLET vznikli spojením zplynovacího kotle ROJEK KTP s hořákem ROJEK P. Kotel umožňuje komfort automatického zapálení a dohoření. Na kotli je regulace TECH ST 976 zPID, ta řídí nejenom samotný hořák a jeho požadovaný výkon, ale umožnuje i řízení systému směšování, případně řeší akumulaci. Regulace umí řídit jeden modul směšování v základu a má možnost více čerpadel. Regulace má dotykový přehledný, přenosný ovládací panel. Hořák má pohyblivý rošt, proto spálí i méně kvalitní pelety. Umožňuje připojit další druhy příslušenství a to pokojové termostaty včetně RS provedení, Ethernetový modul, Wifi modul, TUV, řešení akumulace.
Díky zásobníku paliva, elektronické regulaci a hořáku, může kotel pracovat v automatickém režimu i několik dní.
Kotle ROJEK KTP PELLET doporučujeme vždy doplnit akumulačními nádržemi o správně zvoleném objemu akumulační vody, kde je doporučováno uvažovat na 1 kW instalovaného výkonu 40-80 l akumulační vody.

Kotle ROJEK KTP PELLET se dodávají standardně bez zásobníku, ten se musí objednat zvlášť. Nabízíme plechový zásobník ROJEK 300 l pravý nebo levý, plechový zásobník ROJEK 500 l pravý nebo levý, plechový zásobník skládaný 300 l pravý nebo levý, plechový zásobník skládaný 600 l pravý nebo levý.

Nabízíme kotle ROJEK KTP 20 PELLET s hořákem ROJEK P, ROJEK KTP 25 PELLET s hořákem ROJEK P, ROJEK KTP 30 PELLET s hořákem ROJEK P.

 

Typ kotle regulovatelný
výkon
účinnost třída kotle
ROJEK KTP 20 PELLET s hořákem ROJEK P 5,1 - 17 kW 88 % 5, EKODESIGN
ROJEK KTP 25 PELLET s hořákem ROJEK P 5,3 - 23 kW 89 % 5, EKODESIGN
ROJEK KTP 30 PELLET s hořákem ROJEK P 5,5 - 34 kW 90 % 5, EKODESIGN
www

Kotle na ruční přikládání

Teplovodní kotel ROJEK KTP na ruční přikládání

ROJEK KTP - kotle na ruční přikládání na dřevo a hnědé uhlí velikost kostka

Teplovodní kotle ROJEK KTP  na ruční přikládání je určen ke spalování kusového dřeva a hnědého uhlí Kostka (40 - 100 mm), vlhkost paliva max. do 15%, výhřevnost 17 - 20 MJ/kg.  Dalším alternativním palivem je krátké kusové dřevo, brikety, čerstvé piliny, vlhká štěpka i ostatní vlhká biomasa. ­To je umožněno originální konstrukcí kotle, při odhořívání paliva dochází k dvojímu (dvoustupňovému) spalování, cca 80% zplynování a cca 20% klasické odhořívání. Díky kombinaci obou typů spalování dochází k dokonalému využití a vyhoření paliva. Přívod primárního i sekundárních vzduchů lze snadno regulovat, čímž lze dosáhnout optimálního spalování a dlouhé doby vyhoření paliva.

Kotel je konstruován z dvojité ocelové konstrukce zaplněné vodou. Voda je i v pevném roštu, zhotoveném ze žáropevných trubek. Toto konstrukční řešení zajišťuje maximální předávání tepelné energie a zároveň prodlužuje životnost kotle. Kotle typu KTP splňují emisní Třídu 4 a podmínky EKODESIGNU a lze je používat i po roce 2022.

VÝHODY:

 • Certifikovaná paliva polenové dřevo, hnědé uhlí velikost kostka
 • Alternativní paliva brikety, krátké kusové dřevo, štěpky, piliny - možnost spalovat široký sortiment paliv
 • Jednoduchá obsluha kotle a čištění výměníku
 • Kotel je konstruovaný na malý komínový tah 15-20 Pa
 • K provozu kotle nepotřebujete  elektrickou energii
 • Kotel lze provozovat i na samotížný oběh
 • Nemusíte upravovat komín, teplota spalin 220 - 300 °C
 • Kotle jsou vybaveny dochlazovací smyčkou - ochrana proti přetopení
 • Doporučená teplota vratné vody minimálně 55 °C
 • V kotli dochází ke dvoustupňovému spalování - odhořívání, zplynování
 • Záruka na těsnost kotlového tělesa 6 let
 • Palivo nemusí být do vlhkosti 20 %, nemusíte před spalováním skladovat 3 - 4 roky
 • Kotel lze zapojit bez akumulační nádrže, pokud bude provozován na jmenovitý výkon
 • Ke kotli lze kdykoliv dodatečně dokoupit sestavu s hořákem na pelety a lze kotel přestavět na automatický kotel
 • Vyrobíme Vám kotel dle Vašich požadavků: panty dvířek vpravo-vlevo, odkouření vertikální-horizontální
 • Výborný poměr kvalita:cena
Typ kotle výkon účinnost třída kotle délka polen
ROJEK KTP 20 20 kW 78 % 4, EKODESIGN 330 mm
ROJEK KTP 25 25 kW 78 % 4, EKODESIGN 430 mm
ROJEK KTP 30 30 kW 78 % 4, EKODESIGN 530 mm
ROJEK KTP 49 49 kW 88 % 4, EKODESIGN 530 mm
ROJEK KTP 80 80 kW 78 % 4, EKODESIGN 1000 mm

 

www


Pyrolytický kotel ROJEK PK BIO na ruční přikládání

ROJEK PK BIO - kotle na ruční přikládání na suché dřevo

Pyrolytický kotle ROJEK PK BIO na ruční přikládání je určen ke spalování palivového dřeva -  kusové dřevo o délce 530 mm, vlhkost paliva do 20 %, výhřevnost 14 - 18 MJ/kg. Kotel je certifikován ve Třídě 5 na palivo dřevo dle ČSN EN 303-5. Kotlové těleso je svařeno z jakostní oceli. Všechny plochy, které jsou ve styku se spalinami jsou z plechu tl. 5 mm. Ostatní plochy jsou z plechu tl. 4 mm.

Přednosti pyrolytických kotlů PK BIO:

 • Plnění spalovací komory kotle je velmi jednoduché a rychlé - odklopením horních přikládacích dvířek
 • Větší objem spalovací komory (130 l)
 • Vysoká účinnost 90,3 %
 • Kotle splňují Třídu 5 dle ČSN EN 303 - 5
 • Max. délka polenového dřeva 530 mm
 • Delší doba vyhoření spalovací komory až 7-9 hod. při jmenovitém výkonu na dřevo
 • Snadné čištění výměníku pomocí ovládací páky a čistících dvířek přístupných z vnější strany
 • Kotle jsou řízeny elektronickou ovládací jednotkou, která ovládá: odtahový ventilátor, teplotu vody v kotli - spouštění čerpadla a vypnutí ventilátoru, řízení teploty vody UT, manuální nebo automatický režim (několik různých variant automatického režimu), dobu dohoření, ruční provoz při zatápění, regulovatelné otáčky ventilátoru, spalinové čidlo, ochranu kotle a regulátoru, zvukový alarm.

Regulátor je vybavený programem zPID.

Regulátor kromě standardních čidel je vybavený taktéž spalinovým čidlem. Regulace tohoto typu spočívá v kontrolování teploty spalin a teploty kotlové vody. Na základě těchto hodnot regulace mění otáčky ventilátoru tak, aby byla udržována zadaná teplota kotlové vody. Spalinové čidlo ovládací jednotky šetří až 13 % paliva, teplota výstupní vody je velmi stabilní, což prodlužuje životnost kotle. Kotel lze doplnit o nadřazenou regulaci (CS-i-1, CS-i-2, CS-i-3), která je od stejného výrobce jako elektronika na kotli.

Kotle na ruční přikládání řady ROJEK PK doporučujeme provozovat s akumulačními nádržemi ROJEK o správně zvoleném objemu akumulační vody kde je doporučováno uvažovat na 1 kW instalovaného výkonu 40-80 l akumulační vody.

 

Typ kotle výkon účinnost třída kotle délka polen
ROJEK PK BIO 20 20 kW 90 % 5, EKODESIGN 530 mm
ROJEK PK BIO 25 25 kW 89 % 5, EKODESIGN 530 mm
ROJEK PK BIO 30 30 kW 88 % 5, EKODESIGN 530 mm
www


Editovat prezentaci výrobků
 
 © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.