logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Ostendorf - OSMA s.r.o.

kanalizacezplastu.cz
logo OSMA

OSMA - plastové potrubní systémy pro kanalizaci


HT-Systém (PPs)® - vnitřní odpadní potrubí

Struktura tohoto kompletního potrubního systému pro vnitřní kanalizaci byla zcela adaptována potřebám tuzemské výstavby. Široký výběr prvků snadno propojitelných se všemi typy stávajících kanalizačních potrubí, zaručuje univerzálnost jeho použití.

HT-Systém (PPs)® - odpadní trubky a tvarovky jsou špičkovým produktem s vysokými užitnými vlastnostmi (např. teplotní odolnost 100°C, chemická odolnost pH 2-12 apod.). Návrh vychází z vysokých technických požadavků současné architektury a stavebnictví. Podmínky výroby i zkoušek, stejně jako rozměry prvků, odpovídají ČSN EN 1451-1.

Surovinou pro výrobu tohoto systému je polypropylen, který je charakteristický svou vysokou houževnatostí, dlouhodobou teplotní a chemickou stabilitou - zároveň propůjčuje potrubí životnost až 100 let. Léty prověřeným výrobním postupem bylo dosaženo dokonale hladkého vnitřního i vnějšího povrchu trubek i tvarovek. Precizně navržený tvar hrdlového spoje umožňuje vynikající hydraulické vlastnosti potrubí, což zaručuje nízké riziko zanášení. Hrdlové spoje jsou těsněny vícenásobným těsnícím elementem, zajišťujícím dokonalou pevnost i dlouhodobou pružnost spoje.

Výchozí surovina, použitá pro výrobu všech prvků systému (kromě trubek typu HTEM), disponuje sníženou hořlavostí dle třídy B1 v souladu s normou DIN 4102 - látky nesnadno hořlavé. Nutno poznamenat, že tato vlastnost nemá vliv na teplotní odolnost výrobku.

Snadné spojování prvků systému, pomocí násuvných hrdel, těsněných elastomerovým kroužkem, urychluje (narozdíl od lepených či svařovaných systémů) jinak obtížnou montáž. HT-Systém (PPs)® navíc zaručuje okamžitou a dokonalou těsnost spojů, čímž umožňuje např. provedení tlakové zkoušky bezprostředně po ukončení montáže. To vše umožňuje stavebním firmám vysokou produktivitu práce.
KG-Systém (PVC)® - venkovní kanalizační potrubí

Základem výroby inovovaného kanalizačního potrubí KG-Systém (PVC)® je jedinečná technologie koextruze. Tato technologie, společností nazývaná jako TRIO, klade velký důraz na zvýšení využití potenciálu, který neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), jako vysoce vyspělá a lety prověřená surovina, nabízí. Výsledkem jsou kanalizační trubky a tvarovky s dokonale hladkou vnitřní stěnou, odolnou proti abrazi a houževnatou vnější vrstvou, která odolává všem materiálům, běžně užívaným pro obsyp potrubí. Pružné jádro má schopnost odolávat vysokým zemním i kolovým tlakům. Těsnost spojů zajišťují jazýčkové těsnící elementy, vyrobené z odolných kaučuků, které jsou umístěny v drážce hrdla trubky. Vysokou bezpečnost zaručuje skutečnost, že trubky a tvarovky KG-Systém (PVC)® jsou vyráběny v souladu s platnými evropskými normami EN 1401-1 a prEN 13 476, které stanovují za nezbytnou vyšší sílu stěny než v minulosti používaná DIN 19534. Široký sortiment prvků systému zahrnuje trubky kruhové tuhosti o hodnotě SN 4 a SN 8 a tvarovky, umožňující dodatečné vkládání prvků (možnost napojení na další systémy).

K charakteristickým vlastnostem trubek a tvarovek KG-Systém (PVC)® patří vysoká pevnost, pružnost, dlouhodobá stabilita, skvělé hydraulické vlastnosti, odolnost proti otěru, chemická odolnost, tolerantnost k sedání terénu a 100% těsnost spojů. Snadná pokládka a rychlá montáž jsou zárukou ekonomicky výhodné výstavby.
KG 2000 Polypropylen® - kanalizace do náročných podmínek

Moderní vyspělý systém kanalizačních trubek a tvarovek je předurčen především pro exponovaná místa a výstavbu kanalizace v náročných podmínkách, kde lze počítat s hloubkou uložení až 8 m. Trubky a tvarovky KG 2000 Polypropylen® jsou totiž vyráběny se zesílenou stěnou, takže jejich dlouhodobá kruhová tuhost dosahuje hodnoty SN 8. Proto je systém KG 2000 Polypropylen® vhodný například při zakládání staveb ve velkoměstské zástavbě.

KG 2000 Polypropylen® splňuje veškeré standardy budoucnosti i podmínky pro ochranu přírody. K jeho přednostem patří otěruvzdornost, vysoká chemická odolnost, pevnost, teplotní odolnost 95°C a 100% recyklovatelnost. Další jedinečnou vlastností je i dokonalá těsnost spoje, díky kterému se potrubí nezanáší a nedochází k vnikání kořenů dovnitř. Bezproblémová pokládka, rychlá montáž i snadná inspekce jsou základními předpoklady zvýšení produktivity práce na stavbách.

Tento kompletní systém nabízí široký výběr prvků - trubky i tvarovky umožňují dodatečné vkládání dalších prvků. Jeho výhodou je také možnost napojení na další potrubní systémy a systémové revizní šachty.
RV-Systém OSMA® - revizní šachty a dvorní vpusti

RV-Systém OSMA® představuje moderní vyspělý systém šachtových komponentů, určený pro výstavbu revizních kanalizačních šachet (hloubka až 4 m) a vpustí v náročných podmínkách, s možností dodatečného připojování nových větví kanalizace. Byl navržen a vyvinut dle nejnovějších poznatků z oboru mechaniky plastů, na základě technických požadavků stavitelů a provozovatelů inženýrských sítí. Montáž systému lze provádět souběžně s kanalizací. K jeho přednostem patří snadná inspekce, ochranná vodní pásma i skutečnost, že systém je možné využít jak v zahradách, tak při výstavbě silnic a dálnic.

Výrobní surovinou pro RV-Systém OSMA® je neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - vysoce vyspělá a léty prověřená surovina s výbornými hydraulickými vlastnostmi. Díky své výborné zpracovatelnosti může být z této suroviny vyrobena šachta s dokonale hladkou vnitřní stěnou, která snadno odolává otěru a zanášení a rovněž i vnějším tlakům zeminy.

Těsnost spojů je zajištěna vícebřitým těsnícím elementem, který je vyroben z odolného kaučuku (zaručuje dokonalou těsnost spoje, do kterého nevnikají kořeny). Element, který je opatřen vlastním stíracím, vymezovacím, upevňovacím a těsnicím břitem, je uložen ve speciálně tvarované komoře hrdla. Systém pružného spoje šachtové trouby a teleskopického nástavce, opatřeného litinovými poklopy různých typů, dokáže snadno čelit kolovým tlakům až do 400 kN. Dokonalá těsnost spoje je zachována i při deformaci, či vychýlení trouby.

Šachtová dna jsou vyráběna z polypropylenu (teplotní odolnost 95°C) a disponují zesílenou žebrovanou stěnou, odolávající tlaku zeminy. Výroba, manipulace, ani montáž plastových šachet RV-Systém OSMA® nezatěžují životní prostření. Jak PVC, tak i PP jsou totiž plně přepracovatelné materiály se 100% recyklovatelností. Montáž může být prováděna souběžně s kanalizací a ve srovnání s betonovými či zděnými systémy probíhá mnohem rychleji, čímž umožňuje zvýšení produktivity práce na stavbách.
Skolan dB - tiché odpadní potrubí

Tento produkt společnosti Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r. o. je, vzhledem ke svým vynikajícím akustickým vlastnostem (méně než 21 db (A) za stěnou), 100% teplotní odolnosti a dalším vynikajícím vlastnostem, předurčen pro použití ve všech oblastech pozemního stavitelství. Díky své jedinečnosti splňuje nejpřísnější ekologická i ekonomická kritéria. Jeho použití při stavbě či rekonstrukci jednoznačně vede ke zvýšení standardu bydlení, a tím i ke zhodnocení nemovitosti.

Silnostěnné trubky a tvarovky Skolan db jsou typické svou odolnou a robustní konstrukcí (nabízené dimenze DN 50-150 jsou z materiálu o hustotě 1,6 g/cm3), takže mají schopnost zamezit hluku, který způsobuje kapalina proudící uvnitř odpadního potrubí.

Skolan db dokáže účinně tlumit hluk již v místě jeho samotného vzniku (uvnitř potrubí) a navíc i zamezit vedení hluku stěnou trubky. Tato vlastnost je dána zvláštní molekulovou strukturou a vysokou hustotou použitého materiálu, jehož složení je patentováno. Použitý polymer, obsahující speciální minerální plnivo, byl podroben již mnoha testům v "Institut für Schall und Wärmeschutz v německém Essenu.
OSMAdren - flexibilní drenáž

Moderní technologie výroby a kvalitní surovina (vysokohustotní polyetylén HDPE) jsou zárukou vysoké a stálé jakosti ohebných drenážních trubek OSMAdren. Díky propracované struktuře stěny mají flexibilní korugované drenážní trubky OSMAdren výbornou ohebnost a vysokou pevnost, přičemž je zachována jejich velmi nízká hmotnost. Jsou dodávány a zabudovávány již bezmála dvě desetiletí - tato skutečnost prověřila nejen projektovanou a laboratorně stanovenou stoletou životnost, ale také jejich maximální účinnost a dlouhodobou výbornou filtrační schopnost. Tu umožňují otvory, které jsou umístěny v šesti řadách symetricky po celém obvodu. Drážky pro vstup vody jsou umístěny na spodní části vlny, takže jsou chráněny proti zanášení.

Kompletní systém drenážních trubek obsahuje množství doplňků a široký soubor příslušenství, takže jej lze spojovat s různými typy tvarovek, které , společně s praktickými revizními šachtami, pomáhají vytvořit dokonalý drenážní systém.

Systém je velmi šetrný k životnímu prostředí. Polyetylén je totiž jako odpad snadno přepracovatelný. Při výrobě, dopravě a montáži se díky nízkým teplotám zpracování, nízké hmotnosti a efektivní montáži spotřebuje jen velmi malé množství energie, čímž se minimalizují i emise CO2.Editovat prezentaci výrobků
 
 © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.