logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

HEXONIC CZ s. r. o.

hexonic.com
logo HEXONIC

HEXONIC - výměníky tepla, vytápění, ohřev, chlazení

Trubkový výměník JAD

Nerezové trubkové spirálové výměníky řady JAD

Jsou nejčastěji používány pro aplikace:

 • pára - voda
 • voda-voda
 • k ohřevu topné vody u dálkového vytápění, ohřev teplé vody, chlazení (kondenzátory, výparníky),
 • předehřev napájecí vody v kotelnách
 • technologická zařízení v potravinářském a chemickém průmyslu.

Výměníky jsou používány v rozsahu výkonů od jednotek kW do MW. Pro návrhy výměníků je používán výpočtový software Cairo, který je možno zdarma stáhnout na www.hexonic.com.

Max. pracovní parametry u řady: JAD X(XK)

JAD X (XK)   .MF .FF .MFH* BF.*
Max. teplota [°C] trubky 250 203 165 203
plášť 203 203 203 203
Max. tlak [bar] trubky 25 16 30 35
plášť 16 16 16 16

* na objednávku

Max. pracovní parametry u řady: JAD (K)

JAD (K)   EE
Max. teplota [°C] trubky 165
plášť 165
Max. tlak [bar] trubky 16
plášť 16

 

Max. pracovní parametry u řady: H - K

H - K   FF
Max. teplota [°C] trubky 203
plášť 203
Max. tlak [bar] trubky 16
plášť 16
www


Nerezové deskové pájené výměníky řady L-line

Nerezové deskové pájené výměníky řady L-line

Použití pro:

 • centrální vytápění
 • příprava TV
 • výměníky tepla v průmyslu
 • kondenzátory a výparníky v tepelných i chladicích systémech chlazení v průmyslu.

Vysoce efektivní přenos energie, a to i v aplikacích s velmi malým teplotním rozdílem mezi médii. Pro návrhy výměníků je používán výpočtový software CAIRO, který je možno zdarma stáhnout na www.hexonic.com.

www


Trubkový výměník

Nerezové trubkové výměníky tepla pro ohřev bazénů a solární systémů řady B-line

Výměníky tepla řady B se uplatní nejen v zařízeních určených pro ohřev bazénové vody klasickým zdrojem vytápění, ale také v solárních systémech nebo v okruzích s tepelným čerpadlem. Výměníky jsou nerezové celosvařované, nerozebíratelné.

Teplosměnnou plochu tvoří svazek přímých vrubovaných trubek. Vrubování uvnitř trubek rozbíjí laminární mezní vrstvu podél stěny, což má příznivý vliv na součinitel přestupu tepla.

Použitý materiál zaručuje zachování všech hygienických požadavků na kvalitu vody. Pro návrhy výměníků je používán výpočtový software CAIRO, který je možno zdarma stáhnout na www.hexonic.com.

www


JAG deskový skládaný výměník

Deskové skládané výměníky

Skládané výměníky jsou výměníky tepla se skládají se z profilovaných teplosměnných desek a těsnění vsazených v utahovacím rámu. Tyto typy výměníků jsou ideálním řešením pro aplikace, kde je požadována vysoká efektivita přenosu tepla s malým teplotním rozdílem medií. Díky své konstrukci, lze tyto výměníky plně rozebírat, což umožňuje snadné čištění. Skládané výměníky se dodávají v různých velikostech, materiálech a typech konstrukce, které činí výměníky snadno modifikovatelné.

Pro návrhy výměníků je používán výpočtový software CAIRO, který je možno zdarma stáhnout na www.hexonic.com.

www


Výměníky tepla DNA

Trubkové výměníky tepla DNA

DNA výměníky tepla představují další krok ve vývoji trubkových výměníků tepla. Přinášejí výrazné plusy v oblasti hydrauliky a přestupu tepla, a to při zachování charakteru a výhod tradičních trubkových výměníků.

DNA výměníky dosahují výrazně lepšího přestupu tepla v porovnání se standardním řešením. Uspořádání teplosměnné plochy dovoluje účinnější provoz aplikací s velkým objemovým průtokem médií na straně pláště (např. spaliny, horký vzduch, nízkotlaká pára).

Pro návrhy výměníků je používán výpočtový software CAIRO, který je možno zdarma stáhnout na www.hexonic.com.

www


Akumulační nádrže a ohřívače

Akumulační nádrže a ohřívače

 • Akumulační nádrže tepla
 • Akumulační nádrže chladu
 • Ohřívače kombinované
 • Ohřívače nepřímotopné
 • Ohřívače pro solární systémy
 • Ohřívače pro tepelná čerpadla
www


Editovat prezentaci výrobků
 
 © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.