logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Domat Control System s.r.o.

www.domat-int.com
logo Domat Control System

Domat Control System - řídicí systémy a technologie měření a regulace

Regulátory a podstanice řady mark

Regulátory a podstanice řady mark

Procesní podstanice řady mark přinášejí flexibilitu volného programování na úroveň I/O modulů. Díky moderním technologiím nabízíme v nové řadě podstanic kompaktní regulátory IMIO100 (16 I/O) a ICIO205 (30 I/O) s rozhraním Ethernet a RS485. Pro větší celky je určena podstanice markMX s 88 I/O. Kompaktní podstanice obsahují řídicí jednotku i vstupně-výstupní moduly v jednom pouzdře, což usnadňuje instalaci. Zároveň je možné je rozšiřovat o standardní I/O moduly, připojené na rozhraní RS485. Rozhraní Ethernet slouží pro programování a komunikaci s klienty, jako je vizualizace, webový prohlížeč nebo cizí program pro vyčítání dat.

Podstanice bez integrovaných vstupů a výstupů jsou vhodné jak pro klasické řídicí systémy s I/O moduly, tak jako volně programovatelné převodníky a komunikátory. K dispozici jsou typy s jednou sběrnicí RS485 (mark100, mark125, mark220), se dvěma sběrnicemi RS485 a dvěma RS232 (mark320) i s integrovaným převodníkem M-Bus pro 10 měřičů (mark150, mark150/485). Tyto podstanice jsou ideální pro malé celky, jako kompaktní výměníkové stanice, bytové uzly, či regulaci tepelných čerpadel nebo malých VZT jednotek.

www


Procesní podstanice řady wall

Procesní podstanice řady wall

V rámci rozšiřování aplikačních platforem pro systém Merbon jsme navázali spolupráci s předním německým výrobcem komponent pro elektrotechniku a programovatelných PLC, firmou Wago. Jejich PLC naši zákazníci znají jako podstanice programovatelné v prostředí CoDeSys. S podzimem roku 2019 uvádíme na trh tyto podstanice s runtimem Merbon pod označením wall. Podstanice budou programovatelné v prostředí Merbon IDE.

Podstanice budou dostupné pro snazší objednávání a montáž i v sadách již včetně I/O karet, přičemž sady bude možné na místě rozšiřovat o další standardní I/O karty podle potřeby.
Zvýhodněné sady s I/O optimalizovanými pro zařízení VVK:

 • wMX - PLC a 16 AI, 8AO, 32DI, 32DO (I/O mix stejný jako u markMX)
 • wCIO - PLC a 8AI, 8AO, 8 DI, 8DO (I/O mix obdobný jako u ICIO205)
 • wMXCOM - jako wMX, ale s integrovaným rozhraním RS232/RS485 (CANNON9) na základní jednotce
 • wCIOCOM - jako wCIO, ale s integrovaným rozhraním RS232/RS485 (CANNON9) na základní jednotce

Plná podpora procesních podstanic wall je součástí nového releasu Merbon IDE, který bude uvolněn s uvedením řady wall do prodeje. Mezi výhody PLC wall patří úspora místa v rozvaděči a možnost rozšiřování sestav standardními I/O kartami, včetně karet komunikačních (v první fázi RS485 s galvanickým oddělením).
Podstanice byly již od jara nasazovány na pilotních projektech, ke stažení na webu Domat jsou i makra zapojovacích schémat pro projektanty v systémech AutoCAD a EPLAN.

Nová řada s názvem wall je plně kompatibilní s dalšími komponenty systému Domat, jako jsou terminály a pultíky (HT200, HT102), mobilní aplikace Merbon Visual, vizualizace Merbon SCADA, databáze Merbon DB, portál ContPort i další produkty. Podrobnosti naleznete v aktuálním ceníku a později také v příslušných katalogových listech.

Naučte se programovat v softwarech Merbon a budete mít oporu ve dvou různých systémech wall (kartový) a mark (modulární). Řada mark tedy nekončí, bude dále rozvíjena a s Domat Control System budete na trhu ještě silnější.

www


Vstupní a výstupní moduly

Vstupní a výstupní moduly

Vstupně-výstupní moduly a periferie se připojují přes oddělovací převodníky na sériové porty. Vstupně-výstupní moduly jsou napájeny širokým rozsahem napětí 10-30 V ss nebo 12-24 V st. Vstupy a výstupy, napájení a komunikace jsou vzájemně galvanicky odděleny, takže při poškození jednoho modulu na sběrnici jsou ostatní moduly chráněny. Každý modul má adresu, která se nastavuje konfiguračním programem. V programu se také u analogových vstupů zadává měřicí rozsah: vstupy jsou aktivní (0..10 V) nebo pasivní s možností připojení všech běžných typů teplotních čidel. Pro zvláštní charakteristiky čidel je možné zadat u každého vstupu v programu Merbon IDE zvláštní linearizační křivku.

Moduly komunikují po sběrnici RS485 protokolem Modbus RTU s nastavitelnou komunikační rychlostí. Otevřený protokol umožňuje jejich nasazení i v systémech jiných výrobců. Naopak do procesní stanice je možné přímo zaintegrovat technologie, které používají tento protokol, například frekvenční měniče, IRC regulátory nebo některé měřiče energií. Ty mohou v určitých případech dokonce být připojeny na stejné sběrnici, jako I/O moduly - podstanice tedy umožňují integraci již na procesní úrovni. Podstanice je obvykle instalována na místě, kam má přístup obsluha. Díky tomu, že sběrnice s I/O moduly může být dlouhá až 1000 m, lze na jedno místo svést informace z celé budovy nebo propojit více rozvaděčů osazených I/O moduly na jednu podstanici, což šetří náklady na kabeláže.

www


Pokojové regulátory a ovladače
Pokojové regulátory a ovladače

Pokojové regulátory a ovladače

Designová řada komunikativních pokojových regulátorů a ovladačů Domat Control System:

 • velký LCD displej (60 x 60 mm) umožňuje čtení aktuální teploty a stavu zařízení ze vzdálenosti až 5 metrů
 • otočný ovladač kombinovaný s tlačítkem usnadňuje běžné ovládání (korekce teploty a změna provozního módu, ovládání v několika úrovních, nastavení týdenního časového programu)

Všechny regulátory a ovladače jsou díky otevřenému protokolu Modbus RTU nebo TCP a širokému rozsahu napájecího napětí vhodné nejen pro řídicí systém Domat, ale i pro integraci do jiných řídicích a vizualizačních systémů.

UNIVERZÁLNÍ OVLADAČE UI:

 • pro ovládání vzduchotechnických jednotek, malých kotelen a dalších složitějších zařízení
 • kromě základních funkcí (snímání teploty v místnosti, nastavení požadované teploty ovladačem, změna provozního módu) volitelně i další funkce (výběr topné křivky, nastavení venkovní teploty, při které se začíná topit, nastavení teploty teplé vody, zobrazení a nastavení relativní vlhkosti, zobrazení dalších dvou libovolných hodnot atd.)
 • Funkce, které mají být uživateli k dispozici, se vybírají při uvádění do provozu, například u přepínání provozního módu vyběr rezidenční režim (den, noc, automatický provoz, vypnuto) a režim hotelový či kancelářský (komfort, pokles, útlum, případně party mód).
 • pro každý mód má ovladač zvláštní požadované hodnoty pro topení i chlazení
 • pro adresování a nastavování ovladačů a regulátorů zdarma k dispozici komfortní program
 • i v provedení s digitálním výstupem pro např. řízení radiátorového ventilu v místnosti a dvěma vstupy a dvěma výstupy pro sběr signálů z čidla přítomnosti nebo okenního kontaktu a řízení typicky topení a chlazení. Řídicí logika se v tomto případě konfiguruje v podstanici a algoritmus je plně pod kontrolou autora aplikace.

REGULÁTORY JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ UC:

Firmware již obsahuje regulační algoritmus PI a logiku pro přepínání provozních módů regulátory se kromě adresace nijak nenastavují, jednotlivé funkce je možné uživateli zablokovat.

 • Regulátor UC102 obsahuje 1 výstup pro řízení termického ventilu nebo elektrického ohřevu (přes výkonové SSR relé)
 • Regulátor UC200 obsahuje 2 výstupy pro topení a chlazení a 2 bezpotenciálové vstupy pro signál přítomnosti (například od snímače přístupových karet) a okenní kontakt či čidlo rosného bodu pro systémy s chladicími panely.
 • Regulátor UC300 je komunikativní regulátor pro podlahové vytápění s dalším analogovým vstupem pro omezovací čidlo teploty v podlaze a ovládáním stejným, jako mají ostatní přístroje v řadě.
 • Regulátor FCR010 s ovladačem UC010 pro řízení fancoilů má 3 relé pro stupně fancoilu, 2 výstupy pro ohřev a chlazení a 2 vstupy pro signál přítomnosti a okenní kontakt. Je malý, k instalaci přímo na fancoil, nebo na DIN lištu, komunikuje s ovladačem pomocí dvouvodičové sběrnice.
 • Regulátor FC020 má analogové vstupy a proto je vhodný pro nekomunikativní ovladače, pro aplikace, kde není žádoucí displej, nebo tam, kde vůbec není ovladač použit, měří se pouze teplota v místnosti a hodnoty se nastavují po sběrnici (chodby, veřejné prostory).

SPECIÁLNÍ ZÁKAZNICKÁ PROVEDENÍ:

 • regulátory UC210 pro dynamické konvektory firmy Jaga (otevřená komunikace (Modbus RTU / RS485), snadná integrace do nadřazeného systému (vizualizace nebo procesní stanice Domat Control System, nebo podstanice či SCADA cizí)
 • komunikativní pokojové regulátory s rozhraním Ethernet (UC150 a UC250), čidla teploty a vlhkosti a ovladače s rozhraním Ethernet a komunikací Modbus/TCP (typy UI5xx, UI6xx), s displejem i bez něj, hlídače dveří pro chladicí a archivní boxy UI400, či jiné přístroje v zákaznickém provedení. Ovladače a čidla s rozhraním Ethernet se dodávají i v provedení PoE, tedy napájená po standardu Power over Ethernet, což výrazně zjednodušuje instalaci a usnadňuje aplikace v prostředí IT
www


Vývojové prostředí Merbon IDE

Vývojové prostředí Domat IDE - funkční bloky i strukturovaný text

Pomocí vývojového prostředí Domat IDE se podstanice řady mark. programují a konfigurují. Programovat lze dvěma způsoby: pomocí funkčních bloků (FUPLA) nebo strukturovaným textem (ST) podle IEC 61131-3. Programování s funkčními bloky usnadňuje rychlou tvorbu aplikací a zvyšuje přehlednost, pro složitější nebo speciální funkce je výhodnější použít strukturovaný text.

Uživatelé mohou pracovat v jednoduchém módu, kde je řada věcí předkonfigurována, ale za cenu nižší flexibility, nebo v plném módu, kde mají přístup ke všem funkcím programu. Jednoduchý mód se podobá předchozí verzi vývojového prostředí, SoftPLC IDE: projekt je omezen na jednu podstanici, v podstanici běží jediný task a programuje se pouze pomocí funkčních bloků. Je proto vhodný pro začátečníky nebo akce, kde se na servisu bude střídat více pracovníků - používání funkčních bloků zvyšuje přehlednost a snižuje riziko chyb. U plného módu je možné kombinovat programování pomocí bloků i strukturovaného textu, ale především tvořit vlastní funkční bloky a funkce, opět v obou jazycích: FUPLA i ST.

www


Merbon SCADA

Merbon SCADA

Rozsáhlé dispečinky, ale i lokální vizualizace řízených technologií přes web. Agregace dat z PLC - aktuální hodnoty a spojení s databázemi - historická data (trendy). Přístup přes webový prohlížeč zásadně zjednodušuje údržbu, licencování a správu. Web se postará o moderní vizualizaci půdorysů, technologických schémat, tabulek či grafů.

Grafická schémata si oprávnění a zaškolení uživatelé mohou sami upravovat. Merbon SCADA obsahuje rozsáhlou správu uživatelů a jejich rolí.

Panely s technologickými schématy mohou obsahovat animace, statické obrázky, texty, uživatelské poznámky, objekty pro nastavování hodnot, odkazy atd. Vzhled je plně v rukou tvůrce grafiky.

Analýza historických dat (liniové, sloupcové a modulo grafy, rozdílové i kobercové grafy). Rychlé vyhodnocení problémů a okamžitý přehled o technologii. Export a sdílení dat (html odkazy, obrázky, tabulky nebo text).

Tabulka aktivních alarmů a přehled alarmové historie technologií, třídění a filtrování. Systémové alarmy, nekomunikující zařízení. Tvorba workflow a kaskádové vyhodnocení. Odeslání e-mailu nebo SMS.

Technickým náhledem je tabulka datových bodů. Zobrazuje aktuální hodnotu, čas poslední komunikace i kvalitu komunikace, popis a další parametry. Rychlé hledání a filtrování ve stromové struktuře, následný výběr/označení do vizualizace trendu.

Nová knihovna symbolů. Snadná licenční politika - pouze 3 typy licencí, vždy bez omezení počtu uživatelů:

 • do 5 000 dB
 • do 50 000 dB
 • neomezená v počtu dB

SCADA použítelná s pomocí licence SoftPLC runtime i nad cizí systémy - k dispozici je dalších 50 driverů.

www


Editovat prezentaci výrobků
 
 © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.