logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

ATREA s.r.o.

www.atrea.cz
logo Atrea

Atrea - vzduchotechnická zařízení, rekuperace tepla

DUPLEX INTER - různé potisky
DUPLEX INTER

DUPLEX Inter 2. generace - interiérová větrací jednotka

Interiérové větrací jednotky řady DUPLEX Inter jsou určeny pro rovnotlaké větrání školních učeben, velkoprostorových kanceláří, provozoven, restaurací, obchodů, všude tam, kde je vyžadována jejich přímá vestavba do vnitřních pobytových prostor s požadovanou minimální hladinou akustického tlaku.

Patentované jednotky DUPLEX Inter obsahují pružně uložené EC ventilátory, protiproudý výměník tepla, výsuvný filtr přiváděného a odváděného vzduchu, by-pass přiváděného vzduchu, samotahové uzavírací klapky na sání a výfuku vzduchu do exteriéru, integrované tlumiče hluku a modul špičkové regulace RD5. Bezodtoková vana kondenzátu je vyhřívaná elektrickým článkem s automatickým spínáním, díky tomuto řešení není potřeba jednotku připojovat k odvodu kondenzátu. V horní části jsou pak umístěny tlumiče hluku, stropní nastavitelné žaluzie přívodu vzduchu, filtr odsávaného vzduchu a integrované čidlo CO2.

www


Jednotka DUPLEX Multi

Průmyslové větrací jednotky řady DUPLEX

Kompaktní a semikompaktní větrací jednotky řady DUPLEX se používají pro komfortní větrání, teplovzdušné vytápění a chlazení kanceláří, školských objektů, bytových domů, sportovních a průmyslových hal, obchodů, sportovišť, provozoven, dílen, kuchyní a restaurací.

Jednotky jsou vhodné všude tam, kde je nutno zajistit efektivní větrání, případně teplovzdušné cirkulační vytápění a chlazení s minimálními provozními náklady, tj. s vysokou účinností zpětného získávání tepla, nízkým instalovaným příkonem ventilátorů a minimální hlučností.

Kompaktní jednotky se dodávají s PIR izolací tl. 30 mm; semikompaktní jednotky pro vyšší výkony obsahují izolaci z minerální vlny tl. 45 mm.

Výhody: výrazná kompaktnost nových typů jednotek zaručuje úsporu místa až 60 % vůči sestavným jednotkám, nízké pořizovací náklady, široká škála provedení umožní instalaci v jakémkoli prostoru i bez strojovny VZT; velmi nízká hlučnost, malá hmotnost, nízký elektrický příkon, vysoká účinnost rekuperace, kompletní systémy vestavěné regulace v několika typech podle náročnosti aplikace; vysoká chemická odolnost výměníku z houževnatého polystyrenu, hygienické provedení umožňující snadné čištění. Možnost dodávky v dílech do nepřístupných prostor. Vzdálený přístup v místní síti (LAN) či přes Atrea Cloud. Intuitivní návrhový software.

Rozsah výkonů: Výkonově navazující modely pokrývají vzduchová množství od 100 do cca 15200 m3/h. Jednotky jsou uzpůsobené do vnitřního či venkovního prostředí.

www


Digestoře

Ucelená řada kuchyňských digestoří, vhodných pro kuchyně všech velikostí, avšak pro různé účely a funkce.

MODIS2 základní typ digestoře pro lokální odsávání
GRANDE celosvařovaná odtahová digestoř se zvýšeným akumulačním prostorem
VARIANT digestoře určené pro odsávání a současně přívod
vzduchu do kuchyně nastavitelnými vyústkami
OPTIMA digestoře pro odsávání a přívod vzduchu s vestavěnými
rekuperačními výměníky s účinností až 70 %
KUBUS akumulační zákryty bez filtrů a osvětlení, určeno pro
odsávání od myček nádobí a konvektomatů
Velkoplošné
digestoře
speciální typ určený pro větší plochy - rozměry dle
požadavku, volitelně s přívodem vzduchu

 

www


Větrací stropy

Větrací stropy

Větrací a osvětlovací stropy jsou určeny nejen pro velkokuchyňské provozy. Výhodně se používají především do kuchyní s dislokovanými spotřebiči, rozmístěnými v celém prostoru, kde by instalace jednotlivých odsávacích digestoří byla příliš nákladná a složitá, a odtahová a přívodní potrubí nevzhledná. Ideální je použití stropů i pro snížení převýšených prostorů, případně i pro nejnižší prostory, kde digestoře již nelze použít (obloukové stropy, klenby).

Větrací a klimatizační stropy lze rovněž použít v dalších provozech s vysokými nároky na design a rovnoměrnost odsávání a osvětlení, jako například přípravny jídel, výdeje atd.

www


Jednotka DUPLEX RB5 - bez redukce
Řada jednotek DUPLEX R5DUPLEX RDH5 - L

Větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domů, bytů a bazénů

Teplovzdušné vytápění pasivních a nízkoenergetických rodinných domů, bytů a bazénů v rodinných domech.
Patentovaná koncepce vzduchotechnických jednotek s cirkulací vzduchu pro teplovzdušné vytápění a větrání s označením DUPLEX RA5, RB5, RK5 a RDH5-L a současně ucelený systém pro integrované teplovzdušné vytápění a větrání rodinných domů skládající se z potrubí, tvarovek, vyústek, rozdělovacích komor a v neposlední řadě i integrovaných zásobníků tepla.
Společnost ATREA poskytuje komplexní služby v oboru, tj. poradenství, zpracování technických a ekonomických studií a projektu a zprostředkovává dodávku, montáž a servis vzduchotechnického systému.

www


Editovat prezentaci výrobků
 
 © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.