logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN

www.atmos.eu
logo Atmos

Atmos - kotle na dřevo, uhlí a pelety

Zplynovací kotle na dřevo

Ekologické zplynovací kotle na dřevo
Kotle Generátor Dokogen se vyznačují speciálním topeništěm, které je z obou stran vyloženo keramickými tvarovkami, ve spodní části opatřené otvory pro přívod předehřátého primárního vzduchu, zplynovací tryskou s otvory pro přívod sekundárního vzduchu a spodní spalovací komorou s kulovým keramickým prostorem. Zadní spalinový kanál je vybaven trubkovým výměníkem.
Zplynování dřeva (obrácené hoření) s následným spalováním dřevního plynu v keramickém spalovacím prostoru zaručuje optimální vyhoření všech spalitelných látek. Dodávka vzduchu a spalovací proces jsou řízené odtahovým ventilátorem. To umožňuje rychlé roztopení kotle a dobré spalování již od zátopu. Teplota plamene je 1 000 - 1 250 °C.
Obrácené spalování a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle splňují limity pro Ekologický šetrný výrobek. Kotle spadají podle normy ČSN EN 303-5 do 5. třídy. Splňují nejnáročnější požadavky EU - EKODESIGN 2015/1189.
Kotle DCxxGD splňují všechny podmínky pro získání Kotlíkové dotace.

Kotle jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím tlačného ventilátoru, který vhání spalovací vzduch do kotle.
Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 3 až 8 mm. Tvoří je násypka paliva (6 mm) , která je ve spodní části opatřena zplynovací tryskou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.
Obrácené spalování, předehřátý spalovací vzduch a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle proto splňují limity pro udělení známky Ekologicky šetrný výrobek směrnice MŽP ČR.
Kotle jsou dle ČSN EN 303-5 zařazeny do třídy 4 a 5 (Ekodesign), a proto je na ně poskytována dotace ze Státního Fondu životního prostředí (Kotlíkové dotace).

Typ kotle výkon kW účinnost % třída kotle délka polen mm
DC18GD 19 90,3 5 (Ekodesign) 330
DC25GD 25 90,5 5 (Ekodesign) 530
DC30GD 29,8 90,8 5 (Ekodesign) 530
DC40GD 40 90,5 5 (Ekodesign) 530
DC50GD 49 92,0 5 (Ekodesign) 530
DC18S 20 90,1 5 (Ekodesign) 330
DC22S 22 89,9 5 (Ekodesign) 530
DC25S 27 89,9 5 (Ekodesign) 530
DC30SX 30 89,9 5 (Ekodesign) 530
DC32S 35 88,9 5 (Ekodesign) 530
DC40SX 40 88,9 5 (Ekodesign) 530
DC50S 49,9 87,7 4 (Ekodesign) 730
DC70S 70 86,3 4 (Ekodesign) 730
DC15GS 15 91,2 5 (Ekodesign) 250
DC20GS 20 90,6 5 (Ekodesign) 330
DC25GS 25 90,3 5 (Ekodesign) 530
DC32GS 32 89,3 5 (Ekodesign) 530
DC40GS 40 88,8 5 (Ekodesign) 530
DC50GSX 49 90,6 5 (Ekodesign) 530
DC70GSX 70 90,3 5 (Ekodesign) 730
DC100 99 89,0 5 (Ekodesign) 730
DC105S 105 92,0 5 (Ekodesign) 530
DC150S 150 90,3 5 (Ekodesign) 730
www


Kotle na hnědé uhlí, hnědouhelné brikety a černé uhlí

Jsou konstruovány pro spalování hnědého uhlí a dřeva jako náhradního paliva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle.
Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 3 až 6 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování uhlí a dřeva jednotlivě nebo dohromady a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

Kotle jsou konstruovány pro spalování hnědouhelných briket na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle.
Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušžce 3 až 6 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný nerezový otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování uhlí a dřeva jednotlivě nebo dohromady a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín. Primární a sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu pro dosažení vysoké účinnosti a kvalitního spalování
Předepsaným palivem jsou hnědouhelné brikety o výhřevnosti 19 - 23 MJ.kg-1.

Typ kotle výkonu kW účinnost % třída kotle objem násypky l
C15S 15 90,4 5 (Ekodesign) 45
C18S 20 83,6 5 (Ekodesign) 60
C25ST 25 88,9 5 (Ekodesign) 90
C32ST 32 88,6 5 (Ekodesign) 110
C40S 40 85,4 4 (Ekodesign) 135
C50S 48 90,0 5 (Ekodesign) 135
AC25S 26 90,4 5 (Ekodesign) 60
www


Zplynovací kotle s úpravou pro hořák na pelety

Zplynovací kotle ATMOS s úpravou pro hořák jsou moderním řešením, kdy do vrchních dvířek standardního zplynovacího kotle zabudujeme hořák na pelety ATMOS A25/A45. Vytvoříme tak kotel na pelety přímo na míru s automatickým zapalováním paliva.
Hořák na pelety ATMOS A25 lze použít pro všechny zplynovací kotle do výkonu 40 kW (mimo DC50S - 45 kW s hořákem ATMOS A45), vybavené odtahovým ventilátorem (mimo modelů DCxxGD, DCxxGS, DCxxGSX).

Kotle s úpravou jsou vybaveny z výroby veškerým potřebným příslušenstvím pro snadné řízení kotle (hořáku) podle potřeb zákazníka a dvou teplot (čidel) na vyrovnávací nádrži TV a TS. (Od výrobního čísla kotle 327 700 jsou kotle vybaveny: 2x modul AD03, přepínací vypínač, čidlo teploty kotle TK (KTF 20), čidla TV a TS (2x KTF20 - 5 m), termostatem na čerpadlo 70 °C, vývod pro čerpadlo v kotlovém okruhu.)

Zásobník na pelety a typ dopravníku zvolíme podle velikosti kotelny a tepelných ztrát objektu.

Doporučeným zapojením kotle je zapojení s Laddomatem 22 nebo termoregulačním ventilem a vyrovnávací nádrží o objemu 500 nebo 1000 l pro docílení nízké spotřeby paliva a vysoké životnosti hořáku a kotle. Pro další úsporu paliva (až 20 %) a správnou funkci nabíjení vyrovnávací nádrže použijte speciálně vyvinutou regulaci ATMOS ACD 01 nebo čidla TV a TS, které jsou určeny pro speciální funkce hořáku ATMOS A25.
Ideálním řízení hořáku je podle dvou čidel (TV a TS) na vyrovnávací (akumulační) nádrži. Řídící jednotka si hlídá natopení vyrovnávací nádrže zcela automaticky a zaručuje vždy dostatek energie pro topný systém. Tento způsob zapojení vám uspoří palivo, elektrickou energii a zvýší životnost hořáku na pelety.

INFO - Od 1.3.2017 jsou kotle s úpravou pro hořák vybaveny z výroby dvěma moduly AD03, přepínacím vypínačem, čidlem teploty kotle TK (KTF 20), termostatem na čerpadlo 70 °C a vývodem s konektorem pro čerpadlo v kotlovém okruhu. Čidlo TK zasunuté v jímce kotle (z výroby), čidla TV a TS (příslušenství kotle od 1.3.2019) v jímkách na akumulační nádrži, vše společně zapojeno přímo do konektoru hořáku. Moduly (2x AD03) vloženy pod přístrojovou kapotu kotle a zapojeny na svorkovnici kotle. Oba moduly AD03 ovládají odtahový ventilátor kotle a čerpadlo v kotlovém okruhu.

Standardně jsou v této variantě vyráběny tyto modely:

Typ kotle výkon na pelety kW účinnost % třída kotle
DC18S s úpravou pro hořák 6 - 20 91,5 5 (Ekodesign)
DC22S s úpravou pro hořák 7 - 24 91,2 5 (Ekodesign)
DC25S s úpravou pro hořák 7 - 24 91,2 5 (Ekodesign)
DC30SX s úpravou pro hořák 7 - 24 91,2 5 (Ekodesign)
DC32S s úpravou pro hořák 7 - 24 91,8 5 (Ekodesign)
DC50S s úpravou pro hořák (A45) 13,5 - 45 90,4 5 (Ekodesign)
C15S s úpravou pro hořák 3 - 12 90,1 5 (Ekodesign)
C18S s úpravou pro hořák 6 - 20 91,5 5 (Ekodesign)
C25ST s úpravou pro hořák 7 - 24 91,1 5 (Ekodesign)
C32ST s úpravou pro hořák 7 - 24 92,4 5 (Ekodesign)
AC25S s úpravou pro hořák 4 - 20 91,5 5 (Ekodesign)
www


Kombi kotle na dřevo, pelety

Kombinované kotle na zplynování dřeva a na pelety
Nová řada kombi kotlů ATMOS DC18SP, DC25SP, DC32SP umožňuje ekologické spalování dřeva na principu generátorového zplynování v kombinaci s hořákem na pelety. Kotel umožňuje podle typu střídání paliv, topíme peletami. V případě potřeby je samozřejmostí, možnost koupit kotel bez hořáku, s tím, že si jej vyberete později, a nebo jej použijete z minulého kotle.

Konstrukce kotle
Kotel sám je konstruován jako těleso se třemi pod sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování dřeva, tak jak to známe u klasických zplynovacích kotlů, které vyrábíme standardně. Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena požadovaným hořákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování. Spalovací systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm, navzájem se tak příliš neovlivňují, a tím dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, a proto vystačíme s jedním komínem.

Typ kotle výkon kW účinnost %
pelety/dřevo
třída kotle délka polen mm
dřevo pelety
DC18SP 20 4,5 - 15 92,5 / 90,1 5 (Ekodesign) 330
DC25SP 27 6 - 20 91,2 / 89,9 5 (Ekodesign) 530
DC30SPX 30 6 - 20 91,2 / 89,9 5 (Ekodesign) 530
DC32SP 35 6 - 20 91,2 / 88,9 5 (Ekodesign) 530
www


Automatické kotle na pelety

Teplovodní kotle ATMOS D10PX, D15PX, D20PX a D25PX jsou určeny pro komfortní vytápění rodinných domů, chalup a ostatních objektů peletami. Kotle jsou dodávány jako kompletní zařízení se zabudovaným dopravníkem, zásobníkem na pelety o objemu 65 l / 175 l / 215 l a hořákem na pelety ATMOS A25.
Jejich kompaktní řešení umožňuje instalaci do malých kotelen.

Konstrukce kotle
Kotle jsou konstruovány pro elektronicky řízené spalování pelet s automatickým zapalováním paliva. Hořák na pelety je zabudován v přední části kotle ve dvířkách spodní spalovací komory. Tato komora je vyložena keramickými tvarovkami pro ideální dohoření plamene s vysokou účinností a slouží také jako prostor pro popel. V zadní části kotle je umístěn trubkový výměník osazený segmentovými brzdiči s funkcí hrubého (provozního) čištění bez nutnosti jejich vyndávání.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z ocelových plechů o síle 3 - 5 mm. Zvenčí tepelně izolováno minerální plstí a sibralovou izolací, vloženou pod plechové kryty vnějšího pláště kotlů.
Ve vrchní části je umístěn zásobník paliva, ze kterého jsou pelety dopravovány do hořáku pomocí šnekového dopravníku. Dávkování paliva je řízeno zcela automaticky. V přední části kotlů je panel s hlavním vypínačem, vypínačem hořáku na pelety (L2) pro případ čištění, provozním (kotlovým regulačním) termostatem, bezpečnostním termostatem, teploměrem a pojistkou 6,3 A.
Kotle DxxPX jsou vybaveny odtahovým ventilátorem (mimo D10PX).
Kotel není vybaven chladící smyčkou proti přetopení, neboť díky malému množství paliva v hořáku nehrozí přetopení kotle při výpadku elektrické energie.

Kotle jsou konstruovány pro dokonalé spalování pelet, tak že do levé či pravé strany kotle, podle potřeby zákazníka, je zabudován hořák na pelety, který si plně automaticky, za pomocí šnekového dopravníku odebírá pelety ze zásobníku. Zásobník paliva bývá umístěn vedle kotle, nebo ve vedlejší místnosti a může mít libovolnou velikost (standardně 250, 500 nebo 1000 l). Často bývá i jako zásobník paliva použita část kotelny, která pak vystačí na celou topnou sezonu.

Samotný provoz hořák na pelety funguje zcela automaticky. V případě, že hořák dostane pokyn ke startu, nebo-li vznikne potřeba topit, nasype dopravník pelety do hubice hořáku a sám je zapálí topným tělískem (spirálou). Po dostatečném rozhoření pelet, najede hořák na nastavený výkon, v kterém setrvá do doby než je systém (dům) vytopen. Poté se hořák vypne a pelety v komůrce hořáku dohoří. Hořák je tak připraven k novému startu. Celý cyklus se v případě další potřeby vždy opakuje.

Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému. Doplňování pelet, čištění spalovací komůrky hořáku a vybírání popela provádíme, jednou za 1 - 30 dní, a to podle kvality pelet a velikosti zásobníku. V případě potřeby je možné kotle vybavit automatickým odpopelňovacím systémem pro komfortní vytápění s minimální obsluhou.

Velkou výhodou našich kotlů na pelety D20P, D30P, D40P a D50P je i to, že v případě, že vyjmeme z kotle hořák a nahradíme jej víkem, je možné v nich pro případ nouze topit i dřevem. Díky těmto vlastnostem jsou tyto kotle stejně komfortní co se týče obsluhy a užitných vlastností tak jako topení plynem, propan butanem či LTO. Hlavní předností je ale to, že na rozdíl od zemního plynu či LTO, spalují obnovitelné zdroje energie.

Typ kotle Výkon Účinnost Třída kotle Hořák
D10PX 3 - 10 kW 91,6 % 5 (Ekodesign)  
D15PX 4,5 - 15 kW 92,7 % 5 (Ekodesign)  
D20PX 4,5 - 20 kW 91,5 % 5 (Ekodesign)  
D25PX 4,5 - 24 kW 91,8 % 5 (Ekodesign)  
D14P 4 - 14 90,3 5 (Ekodesign) A25
D21P 4 - 19,5 90,3 5 (Ekodesign) A25
D25P 7 - 24 90,2 5 (Ekodesign) A25
D20P 6,5 - 22 91,1 5 (Ekodesign) A25
D30P 8,9 - 29,8 92,4 5 (Ekodesign) A45
D40P 8,9 - 40 91,0 5 (Ekodesign) A45
D50P 13,5 - 45 91,1 5 (Ekodesign) A45
D80P 24 - 80 91,2 5 (Ekodesign) A85
www


Hořáky na pelety
Automatický odvod popela pro kotle DxxPDopravníky na peletyDopravníky na peletyNádrže na peletyNádrže na peletyKompaktní nádrže na pelety s dopravníkemKompaktní nádrže na pelety s dopravníkem

Příslušenství ke kotlům ATMOS

Hořáky na pelety
ATMOS A25/A45/A85 jsou určeny pro spalování kvalitních dřevních pelet o průměru 6 - 8 mm a délce 10 - 25 mm. Výhodou hořáku je automatické zapalování paliva pomocí žhavící spirály, které zajišťují komfort topení a minimální obsluhu. Hořák je řízen elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod konkrétním podmínkám celého systému. V případě potřeby je možné hořák vybavit pneumatickým čistěním pro komfortní vytápění s minimální obsluhou i s méně kvalitními dřevními peletami.

Nezbytnou součástí k hořáku jsou dopravníky, které jsou vyráběny v různých délkách od 1,5 do 5 m. Pro hořák A25 jsou to bezhřídelové doravníky DA a pro hořáky A45, A85 hřídelové dopravníky DRA.

Typ hořáku výkon kW dopravníky
ATMOS A25 4,5 - 24 DA1500, DA2000, DA2500, DA3000 a DA4000 (1,5 - 4 m)
ATMOS A45 8,5 - 49 DRA50 v délkách 1.7, 2.5, 4 a 5 m
ATMOS A85 24 - 80

Automatické vybírání popela z tělesa kotle
Jako příslušenství ke každému kotli na pelety DxxP, který byl vyroben po 1.3.2007, je možné dokoupit automatické odpopelnění z tělesa kotle do přídavného externího popelníku. Toto automatické odpopelňovací zařízení nevyžaduje žádnou zvláštní obsluhu a zvyšuje komfort vytápění.
Vybírání popela probíhá zcela automaticky za pomocí šnekového dopravníku s převodovkou, který vybírá popel z komory pod hořákem v pravidelných intervalech po 12 hodinách, po 3 hodinách nebo po 1 hodině, podle nastavení pro konkrétní palivo. Automatické vybírání popela je možné v případě potřeby zapnout i manuálně pouhým vypnutím a zapnutím vypínače na kotli. Velikost popelníku volíme po důkladném zvážení na základě popelnatosti paliva.
Všechny tři velikosti přídavných popelníků je možné použít pro jakékoliv odpopelňovací zařízení, tj. pro kotle D31P, D14P, D21P, D25P, D15P, D20P, D30P, D40P, D50P, (D80P - dvě velikosti).

Šnekové dopravníky pelet jsou určené pro hořáky na pelety ATMOS.
Pro hořák A25 jsou určeny bezhřídelové dopravníky DA v délkách od 1,5 m do 4 m.
Pro hořáky A45 a A85 jsou určeny hřídelové dopravníky DRA v délkách od 1,7 m do 5 m.
Dopravníky jsou vybaveny motorem s převodovkou.
Ke každému dopravníku je dodávána podpěrná noha. Její délku nastavíme tak, aby byl úhel dopravníku maximálně 45° a hadice byla napnutá.

Dopravník Typ Hořák Délka
DA1500 bezhřídelový A25 1500
DA2000 bezhřídelový A25 2000
DA2500 bezhřídelový A25 2500
DA3000 bezhřídelový A25 3000
DA4000 bezhřídelový A25 4000
 
DRA50 hřídelový A45 / A85 1700
DRA50 hřídelový A45 / A85 2500
DRA50 hřídelový A45 / A85 4000
DRA50 hřídelový A45 / A85 5000

Nádrže na pelety slouží jako zásobníky pelet pro automatické kotle na pelety. Umožňují velkou variabilitu umístění v prostoru kotelny. Jsou vyráběny ve třech základních velikostech 250 l, 500 l a 1000 l.

Nádrž na pelety 250 l
kód: H0204 - červená
kód: H0214 - modrá
Jedná se o nejmenší velikost, která je vhodná pro kotle do výkonu 25 kW v případě malé kotelny, kdy nemůžeme použit větší objem nádrže na pelety. V této nádrži je uloženo 163 kg pelet, tj. cca 730 kWh.

Nádrž na pelety 500 l
kód: H0201 - červená
kód: H0202 - modrá
Jedná se o střední velikost, kterou je ideální použit pro kotle do výkonu 40 kW. V této nádrži je uloženo 325 kg pelet, tj. cca 1463 kWh.

Nádrž na pelety 1000 l
kód: H0047 - červená
kód: H0046 - modrá
Jedná se o největší velikost, kterou je ideální použít pro kotle do výkonu 80 kW. V této nádrži je uloženo 650 kg pelet, tj. cca 2925 kWh.

Sada nádrže na pelety o objemu 240 l / 300 l / 400 l s dopravníkem DRA25 je určena pro malé a stísněné kotelny. Umožňuje umístění nádrže v těsné blízkosti kotle tak, aby sestava zabírala málo místa.

V nádrži o užitečném objemu 240 l je uloženo 156 kg pelet, tj. cca 700 kWh. (10 pytlů / 15 kg)
V nádrži o užitečném objemu 300 l je uloženo 195 kg pelet, tj. cca 880 kWh. (13 pytlů / 15 kg)
V nádrži o užitečném objemu 400 l je uloženo 260 kg pelet, tj. cca 1170 kWh. (17 pytlů / 15 kg)

Sada AZPD určena pro kotle na pelety DxxP, DCxxSP(X)
Sada AZPD 240 R (červená) kód: H0283 s dopravníkem DRA25 - 1,3 m (převodovka 25 W)
Sada AZPD 240 B (modrá) kód: H0284 s dopravníkem DRA25 - 1,3 m (převodovka 25 W)

Sada AZPD určena pro kotle na pelety DxxP, DCxxSP(X)
Sada AZPD 300 R Design (červená) kód: H0321 s dopravníkem DRA25 - 1,3 m (převodovka 25 W)
Sada AZPD 300 B Design (modrá) kód: H0322 s dopravníkem DRA25 - 1,3 m (převodovka 25 W)

Sada AZPD určena pro kotle na pelety DxxP, DCxxSP(X)
Sada AZPD 400 R Design (červená) kód: H0445 s dopravníkem DRA25 - 1,3 m (převodovka 25 W) Sada AZPD 400 B Design (modrá) kód: H0446 s dopravníkem DRA25 - 1,3 m (převodovka 25 W)

Sada AZPU určena pro zplynovací kotle s úpravou pro hořák na pelety
Sada AZPU 240 C (červená) kód: H0280 s dopravníkem DRA25 - 1,7 m (převodovka 25 W)
Sada AZPU 240 M (modrá) kód: H0281 s dopravníkem DRA25 - 1,7 m (převodovka 25 W)

Sada AZPU určena pro zplynovací kotle s úpravou pro hořák na pelety
Sada AZPU 400 C Design (červená) kód: H0447 s dopravníkem DRA25 - 1,7 m (převodovka 25 W)
Sada AZPU 400 M Design (modrá) kód: H0448 s dopravníkem DRA25 - 1,7 m (převodovka 25 W)

www


Editovat prezentaci výrobků
 
 © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.