logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

aquina, s.r.o.

www.aquina.cz
logo Aquina

Aquina - úprava vody pro vytápění, pitné vody

Kabinetové změkčovací úpravny

Kabinetové změkčovací úpravny

Široká nabídka kabinetových změkčovacích filtrů aquina se využívá pro úpravu vody v topných a chladících systémem o menších výkonech a dále v oblasti úpravy pitných vody v domácnostech a gastronomii. Na výrobky máme vydané kladné stanovisko Státního zdravotního ústavu pro styk s pitnou vodou. Celý sortiment skladem obratem k dodání.

Díky naší dlouholeté praxi v oboru nabízíme to nejlepší co je v daném oboru k dispozici.

www


Průmyslové změkčovací filtry aquina

Průmyslové změkčovací filtry aquina

Kompletní sortiment průmyslových změkčovacích filtrů pro každý výkon a použití. Dodávky jsou realizovány formou instalace na klíč přímo u zákazníka. Nabízíme variantně osvědčené řídící jednotky Fleck a Clack.

Samozřejmě na obdobné bázi je v nabídce kompletní sortiment dalších filtrací a to zejména pro redukci obsahu železa, manganu, dusičnanů ve vodě, jemná písková filtrace, vč. variant pro úpravu horké vody.

www


aquina Aquaclear

Odsolení vody, filtry Mix-Bed

Pro aplikace úpravy vody do topných systémů, uzavřených chladících systémů, aplikace pro gastronomii nabízíme kompletní nabídku odsolovacích filtrů Aquaclear.

Součástí nabídky instalační sady a možnost vizualizace nebo měření výstupní kvality odsolené vody. Výměnný systém patron je zajištěn pro celou ČR. Větší výkony odsolení pak zajišťujeme pomocí stanic reverzních osmóz a to až do výkonů 15 m³ upravené vody hodinově. Dodávky osmóz vč. instalací u zákazníků na klíč.

www


JESCO

Dávkovací technika JESCO

Součástí téměř každé aplikace úpravy vody je i nutnost korekčního dávkování. Úprava pH vody, antikorozivní účinky, biocidní látky, a další. Výrobce JESCO svou řadou dávkovacích čerpadel splňuje veškerá kritéria pro všechny aplikace od dávkování do běžných topných systémů, po vysokotlaká provedení čerpadel do teplárenských provozů.

Významná je rovněž aplikace dávkovací techniky pro úpravu pitných vody při aplikaci dezinfekčních přípravků. A to jak pro privátní aplikace, tak pro vodárenské provozy.

www


JESCO EASYZON

EASYZON generátory chlordioxidu

JESCO generátory chlordioxidu řada EASYZON splňují všechny směrnice EU pro tato zařízení, která pracují s chemickou reakcí o nebezpečných koncentracích. Jejich instalace a provozování je tedy bezpečné, legální a kvalita produktu díky hlídání všech stupňů výroby chlordioxidu přes řídící mikroprocesorovou jednotku JESCO TOPAX dosahuje nejvyšší kvality s nejdelší životností produktu ClO2.

Řízení dezinfekce pak standardně přes průtok od pulzního vodoměru, popř. řídícím signálem od kontinuálního měření hodnot ClO2 na měřící desce JESCO EASYPRO s mikroprocesorovou jednotkou TOPAX.JESCO EASYPRO

JESCO kontinuální měření kvality vody

JESCO nabízí ucelenou řady měřících desek EASYPRO, které slouží pro kontinuální měření a vyhodnocení sledovaných parametrů vody. Desky jsou vybaveny jednotkami TOPAX, které umožňují na barevném displeji vizualizaci naměřených hodnot, grafické znázornění, sledovat historii, samozřejmostí jsou výstupy pro řízení procesů úpravy vody, možnost vzdálené vizualizace a další.

Měřící desky EASPRO nachází uplatnění při kontrole a úpravě procesních, pitných a bazénových vod.Editovat prezentaci výrobků
 
 © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.