logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

ACO Stavební prvky spol. s r.o.

www.aco.czwww.aco-self.cz
logo ACO stavební prvky

ACO stavební prvky - odvodnění z polymerbetonu, odlučovače, drenáže

Odvodnění zpevněných ploch

Odvodnění zpevněných ploch

 • Celá řada žlabů, které jsou provedením i materiálem modifikovány dle způsobu použití - od chodníků, přes silnice a dálnice po letiště (pro všechny třídy zatížení dle ČSN EN 124)
 • Na výběr z 10 šířek (od 75 mm po 500 mm) a z mnoha designů roštů (klasické můstkové, s podélnými pruty pro instalaci ve spádu, mřížkové, štěrbinové apod.) dle typu žlabu a šířky
 • Celopolymerbetonové žlaby Monoblock RD bez vyjímatelné mříže pro dálnice a letiště
 • Liniové odvodnění od stavební výšky 6 cm (podzemní parkoviště, rampy, terasy apod.)
 • Žlaby z kompozitu (zatížení A15- D 400) nebo polymerbetonu (A15 - F 900)
 • Možnost spádování dna, kaskády nebo dna bez spádu, možnost zatěsnění spár
 • Bodové vpusti z polymerbetonu po zatížení C 250
 • Návrh správného odvodnění (typ, šířka, hloubka žlabu) v rámci ACO servisu zdarma
www


Odvodnění potravinářských provozů
Odvodnění potravinářských provozů

Odvodnění potravinářských provozů

 • Hygienické odvodnění pro potravinářské provozy, zpracovatele masa, mléka, vinařství, pivovary apod.
 • Z ušlechtilé nerez oceli třídy 304 a 316 odolné vůči korozi, mořeno
 • Možnost žlabů bez spádu, s kontinuálním nebo kombinovaným spádem
 • ACO Modular - krabicové a štěrbinové žlaby, více šířek a možností odtoků
 • Průmyslové vpusti EG - H, EG - jednodílné a vícedílné, s možností napojení na hydroizolaci, kruhového a čtvercového půdorysu, několik typů roštů a odtoků


ACO SELF - dům, byt a zahrada

ACO SELF - dům, byt a zahrada

 • Liniové odvodnění SELF
 • Bodové odvodnění
 • Rohožky
 • Zatravňovací panely
 • Sklepní okna
 • Sklepní světlíky
www

Odlučovače ropných látek a tuků

Odlučovače ropných látek

Odlučovače ropných látek

 • Pro instalaci do země i volně stojící
 • Železobetonové plně průtočné odlučovače ropných látek Oleopator K - samonosné, pro zatížení do D 400, od průtoku NS 3 l/s - do NS 100 l/s, integrovaná kalová jímka do průtoku NS 50 l/s, nad tento průtok kalová jímka externí, třída I dle ČSN EN 858
 • Železobetonové obtokové odlučovače ropných látek Oleopass - samonosné, pro zatížení do D 400, od průtoku 6/60 l/s - do 20/160 l/s, třída I dle ČSN EN 858
 • Plastové odlučovače ropných látek ECO plus z PE- samonosné, pro zatížení A 15, od průtoku NS 3 l/s - do NS 15 l/s, integrovaná kalová jímka, třída I dle ČSN EN 858
 • Volně stojící odlučovače pro nižší průtoky
www


Odlučovače tuků

Odlučovače tuků

 • Železobetonové odlučovače tuků Lipumax- samonosné, pro zatížení do D 400, od průtoku NS 1 l/s - do NS 25 l/s
 • Plastové odlučovače tuků ECO max z PE- samonosné, pro zatížení A 15, od průtoku NS 1 l/s - do NS 10 l/s
 • Volně stojící odlučovače z nerezi Lipurat a z plastu (PE) ECO jet a Hydrojet, od průtoku NS 1 l/s - do NS 20 l/s, od základního po plně automatizované provedení
www

Vsakovací a retenční systémy a drenáže

ACO Stormbrixx HD
Drenáže

Vsakovací a retenční systémy a drenáže

 • Vsakovací a retenční bloky ACO Stormbrixx
 • možnost revize a čištění díky inspekčnímu tunelu v každém bloku
 • vysoká únosnost, hloubka uložení až 6 m pod terénem (nutnost posouzení dle projektu)
 • po obalení zavařenou hydroizolační folií možnost retence libovolných rozměrů
 • včetně integrovaných šachet, regulačních šachet na odtoku a dalšího příslušenství

Systém komplexního řešení odvodnění od společnosti ACO:

 • K drenážování konstrukcí a základů staveb je možné použít řadu drenáží ACO Flex PVC/PE.
 • Jako částečně drenážní potrubí s perforací 220° nebo 120° nabízíme drenáže ACO Korusil SN 8. Tento typ drenáží je vhodný také pro drenážování komunikací nebo železničních tratí.
 • K ochraně kabelů při pokládce do země jsou vhodné drenáže ACO KabuProtect.
www


Editovat prezentaci výrobků
 
 © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.