logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Konference Alternativní zdroje energie 2012

Ve dnech 10. až 12. července proběhla v Kroměříži odborná konference zaměřená na alternativní zdroje tepla a chladu. Konferenci pořádala Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii.

Reklama

Konferenci připravila odborná sekce Alternativní zdroje energie (OS 09) Společnosti pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii. Konferenci letos navštívilo přes 120 účastníků. Stejně jako minulý ročník konferenci hostila Justiční akademie v Kroměříži. Součástí konference byla exkurze na největší solární soustavu v ČR v obci Rusava a dva večerní rauty v krásném prostředí Arcibiskupského zámku a sklepů.


doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Konference se po tři dny věnovala alternativám v zásobování teplem a chladem oproti konvenčním způsobům postaveným na využívání neobnovitelných zdrojů energie. Jak ukázala již první přednáška plenárního zasedání prvního dne, fosilní paliva mají nejen negativní dopad na životní prostředí ale stále více i socio-ekonomické souvislosti se současnou ekonomickou krizí v Evropě (přednáška I. Beneše). Bohužel Česká republika, jak ukázala souhrnná přednáška E. Sequense, v současné době stojí mimo proud evropských snah a příležitostí reformovat energetiku a připravit ji na budoucnost. M. Urban názorně na příkladech ukázal, kam směřuje transpozice evropské směrnice o energetické náročnosti budov do české legislativy, tj. k budovám s definovaným minimálním podílem OZE. Vyhláška o ENB by měla být připravena na podzim letošního roku. Statistiky využívání obnovitelných zdrojů tepla v domácnostech představil A. Bufka a naznačil pravděpodobný budoucí trend. T. Matuška ukončil plenární jednání prvního dne přednáškou o nastupujících a nezbytných trendech ve směřování využití solárního tepla (důraz na efektivní využití obálky budov, levná zařízení) a tepelných čerpadel (tlak na zvyšování sezónních topných faktorů celých systémů, důraz na využití přírodních chladiv).


Konference se zúčastnilo 120 přednášejících a posluchačů

V dalších dnech byl věnován prostor již čistě odborným technickým přednáškám v blocích věnovaným Solární energii, Akumulaci tepla, Chlazení v budovách, Využití úspor a OZE v budovách, Tepelným čerpadlům a jejich kombinaci se solárními soustavami. Přednášky se věnovaly jak realizacím, zkušenostem z provozu, ekonomickým otázkám, tak i inovativním technologiím, matematickému modelování soustav s OZE a experimentálnímu výzkumu. Celkem bylo na konferenci předneseno 37 přednášek, některé se však do sborníku nedostaly (plenární přednášky). Sborník přednášek je možné objednat na adrese Společnosti pro techniku prostředí buď v tištěné nebo elektronické formě.

Solární termické soustavy na TZB-info

Konference byla doplněna menší výstavou solárních technologií, v jejímž rámci byly prezentovány výsledky soutěže Namaluj sluníčko, kterou v rámci Evropských dnů Slunce pořádaly mateřské školy v Kroměříži a okolí.


Namaluj sluníčko

Fotogalerii z konference je možné zhlédnout zde

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.