logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Zajímavosti z Evropských dnů Slunce v České republice

Evropské dny Slunce jsou v mnoha státech Evropské unie již tradiční akcí na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie. Letos poprvé se uskutečnily Evropské dny Slunce také v České republice. Mediálními partnery Evropských dnů Slunce v České republice byly odborný portál TZB-info a časopis EKO.

Reklama

Evropské dny Slunce jsou v mnoha státech Evropské unie již tradiční akcí na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie. V 17 evropských zemích proběhly i v letošním roce tisíce akcí, jichž se zúčastnily statisíce zájemců. Letos poprvé se uskutečnily Evropské dny Slunce také v České republice. Od 2. do 14. května se více než 30 akcí se zúčastnilo odhadem 1700 zájemců z řad odborné i laické veřejnosti. Podrobnější přehled akcí je uveden v předchozím článku nebo na stránkách projektu.

Čestnou záštitu nad Evropskými dny Slunce v České republice převzal generální ředitel Národního divadla PhDr. Ondřej Černý. Národní divadlo získalo v roce 2010 ocenění Česká sluneční cena za opatření v rámci energetického managementu. V Národním divadle proběhla 2. 5. 2011 v 11:00 i úvodní tisková konference.

Koordinátorem Evropských dnů Slunce byla Czech RE Agency, o. p. s., nezisková organizace, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost. Na organizaci se podílely Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO), Česká společnost pro sluneční energii, Eurosolar.CZ a Liga Ekologických alternativ.

Mediálními partnery Evropských dnů Slunce v České republice byly odborný portál TZB-info a časopis EKO.

   

Odborný portál TZB-info byl mediálním partnerem akce

Evropské dny Slunce v České republice finančně podpořily firmy Schott Solar (generální partner), Solartec, Fronius a Soleg. Řada dalších firem akci podpořila zapůjčením exponátů na solární výstavu u Národního divadla, dny otevřených dveří a dalšími aktivitami. Do akce se zapojily i vybrané technické vysoké školy pořádáním přednášek a exkurzí pro laickou i odbornou veřejnost.

Energie Slunce

Slunce se svou životodárnou energií zde bylo o pět miliard let dříve, než se na Zemi objevil první člověk. Po celou tu dobu Slunce ohřívá povrch oceánů, přičemž vypařuje vodu a zároveň pohání vítr, aby přemístil mraky nad pevninu, kde v podobě životodárného deště voda spadne na zemský povrch. Voda a sluneční záření jsou nutnými podmínkami pro růst biomasy. Slunce je tak zdrojem v podstatě veškeré obnovitelné energie. Jedině díky energii ze Slunce život na Zemi vznikl a je udržován.

Slunce - jediný bezpečný fúzní reaktor, který je lidstvu k dispozici - poskytuje zdarma mnohotisíckrát více energie, než naše civilizace spotřebovává z fosilních a jaderných zdrojů. Na rozdíl od těchto zdrojů, jejichž zásoby jsou odhadovány na desítky, nejvýše stovky let, bude Slunce dodávat svou energii nejméně dalších pět miliard let. V současnosti je z obrovského energetického potenciálu Slunce využíván pouze nepatrný zlomek, do budoucna však lze obnovitelnou energií pokrýt veškeré potřeby lidstva.

Již v současnosti existují zcela nezávislé domy, obce a části měst, které pokrývají celou svou spotřebu jen z energie Slunce ve všech jejích dostupných formách. Podobného cíle hodlá dosáhnout celá spolková země Burgenland v Rakousku, která se ze současných 60% během necelých tří let dopracuje ke 100 % elektřiny z regionálních obnovitelných zdrojů. V některých spolkových zemích Německa se podíl obnovitelné elektřiny v síti pohybuje kolem 40 až 50 %. Podle nejnovějších studií je větrný potenciál Německa 65 % bez elektráren v moři. V německých a rakouských studiích se počítá v budoucnu s přibližně 30 % elektřiny z fotovoltaiky.

Zajímavosti z vybraných akcí

Úvod v Národním divadle

První Evropské dny Slunce v České republice byly slavnostně zahájeny ve foyer Národního divadla za přítomnosti pozvaných novinářů a dalších hostů. Následovala tisková konference a zkrácená prohlídka energetického hospodářství Národního divadla. V rámci prohlídky mohli účastníci vystoupit na střechu Národního divadla, odkud si kromě zajímavého výhledu na historické části Prahy mohli prohlédnout fotovoltaické systémy na střeše provozní budovy a na střeše Nové scény. Poté následoval sestup do podzemních pater, kde je ukryto energetické hospodářství, které v předchozích letech procházelo náročnou rekonstrukcí, jejímž cílem jsou výrazné úspory energie. Investice jsou realizovány metodou EPC - realizační firma navrhne komplexní řešení, přičemž garantuje určitou úroveň úspor a zajistí financování projektu. Provozovatel nevkládá vlastní finanční prostředky, veškeré investice jsou spláceny z úspor.

 

Slavnostní zahájení v Národním divadle a venkovní výstava vedle historické budovy

Fotovoltaika na Brněnské přehradě

Do projektu Evropské dny Slunce v České republice byly na Brněnské přehradě zařazeny dvě akce - slavnostní projížďka lodí Lipsko a slavnostní spuštění lodi Vídeň. Důvodem bylo umístění fotovoltaického systému na střeše kapitánského můstku. Fotovoltaické systémy, které tvoří vždy šest panelů, byly v dubnu instalovány na všechny nové lodi - již v loňském roce zprovozněnou loď Lipsko, v sobotu 14. 5. 2011 slavnostně pokřtěnou Vídeň, i další loď, která bude slavnostně pokřtěna 28. 5. 2011 jménem Utrecht.

   

Lodi Vídeň požehnal opat Evžen Lukáš Martinec (vlevo), šampaňským ji pokřtil primátor Roman Onderka (uprostřed), takto by fotovoltaický systém viděl z horní paluby třímetrový obr (vpravo).

Fotovoltaický systém se špičkovým výkonem 1,2 kWp je určen pro provoz spotřebičů na palubě lodi, například klimatizace kapitánského můstku nebo systému dokormidlování, za slunečného počasí pokrývá přibližně 5 % celkové spotřeby energie lodi.

 

Staré lodě na Brněnské přehradě (vlevo) dosluhují, nové lodě (vpravo) nesou na střeše
kapitánského můstku fotovoltaický systém s výkonem 1,2 kWp.

Evropské dny Slunce v Kroměříži

V Kroměříži proběhlo v rámci Evropských dnů Slunce celkem sedm akcí. Zvláštní dík patří nestoru solární termiky, panu Jaromíru Sumovi, který tyto akce koordinoval. Nejatraktivnější byla přednáška o využívání sluneční energie na České vědecké stanici v Antarktidě. Kromě informační kampaně pro školy v regionu Kroměříže mohli zájemci navštívit celkem pět ukázek praktických realizací solárních systémů.

 

Přehlídka solárních kolektorů různých typů. Na oranžovém objektu byla ověřována funkce solárního
systému pro vědeckou stanici v Antarktidě, z několika podobných modulů byla stanice sestavena.

Česká stanice v Antarktidě je zajímavým příkladem praktického využívání sluneční energie. V době antarktického léta - listopad, prosinec, leden, únor, březen - kdy na stanici pobývají vědečtí pracovníci, je venku průměrná teplota 1,5 °C, tedy podobná jako v zimním období v České republice. Úroveň slunečního záření je však vyšší. Rozměr jednopodlažní budovy je 26,5 x 10,5 m. Plocha vzduchových slunečních kolektorů je 36 m2. Úspora tepelné energie pro vytápění pomocí kolektorů se pohybuje kolem 45%. Plocha slunečních kolektorů pro ohřev vody je 12 m2, pokrývají až 60 % energie pro ohřev vody.

Fotogalerie ze všech akcí jsou dostupné na webových stránkách projektu.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.