logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Evropské dny Slunce v České republice

Evropské dny Slunce podporují využití volného a neomezeného zdroje obnovitelné energie, který je dostupný všude a pro každého. Tento zdroj je možno využít k výrobě elektřiny stejně tak jako k vytápění a chlazení. Tímto unikátním zdrojem je centrální hvězda naší planetární soustavy – Slunce.

Reklama

K nevyčerpatelnému potenciálu sluneční energie patří nejen přímé sluneční záření, které se projevuje jako světlo a teplo, ale i vítr, vlny a voda v řekách. Akumulovaným slunečním zářením je i lidstvem nejdéle využívaný a dosud stále nejvýznamnější obnovitelný zdroj - biomasa. Potenciál sluneční energie představuje jedinou bezpečnou a dostupnou alternativu, která může zabránit ničivým dopadům využívání fosilních paliv a nastartovat nový životaschopný směr celosvětové energetiky i ekonomiky, založený na ekologické šetrnosti, různorodosti a decentralizaci.

Motto: "Nemáme málo obnovitelné energie, máme málo času."

Hermann Scheer (1944-2010)

Německý politik Hermann Scheer byl světový průkopník obnovitelné energie a nositel alternativní Nobelovy ceny za odpovědný přístup k životu v oblasti životního prostředí. V roce 1980 byl poprvé zvolen do německého parlamentu, kde pracoval až do své smrti v roce 2010. V roce 1988 založil EUROSOLAR (European Renewable Energy Association), neziskovou organizaci, jejímž byl čestným prezidentem. V roce 2001 založil její celosvětovou obdobu WCRE (World Council for Renewable Energy), kde zastával rovněž čestnou funkci generálního předsedy.

Evropská tradice

Evropské dny Slunce podporují využití volného a neomezeného zdroje obnovitelné energie, který je dostupný všude a pro každého. Tento zdroj je možno využít k výrobě elektřiny stejně tak jako k vytápění a chlazení. Tímto unikátním zdrojem je centrální hvězda naší planetární soustavy - Slunce.

Evropské dny Slunce se vyvinuly z původně národní osvětové kampaně v Rakousku, kde byl Tag der Sonne (Den Slunce) pořádán poprvé již v roce 2002. Idea se následně rozšířila do Německa, Švýcarska a Holandska, přičemž v Německu byly aktivity pořádány již po celý týden. V jednotlivých státech jsou na místní úrovni pořádány rozmanité propagační akce, jichž se účastní statisíce občanů. Evropské dny Slunce tak zvyšují povědomí o obnovitelných zdrojích energie jak mezi odborníky, tak mezi širokou veřejností.

První Evropské dny Slunce byly kromě výše uvedených zemí organizovány i v Belgii, Francii, Itálii, Norsku, Portugalsku, Slovinsku a Španělsku v roce 2008. Od té doby se počet zapojených zemí dále zvyšuje. Na začátku května 2011 se poprvé oficiálně připojí i Česká republika.

Současnost

V současnosti jsou Evropské dny Slunce organizovány každoročně v prvních květnových týdnech. Průkopnické země, jako jsou Rakousko, Německo a Švýcarsko, stejně tak jako později přistoupivší Francie, Itálie a Španělsko předávají své zkušenosti a pomáhají rozšířit tuto aktivitu do dalších zemí. Evropské dny Slunce se tak odehrávají ve stále větším počtu zemí.

V loňském roce bylo v celkem 17 státech uspořádáno na 6600 akcí, jichž se zúčastnily statisíce zájemců o využití solární energie. Pořadateli akcí byly různé organizace, od výrobců solárních zařízení přes školy až po neziskové organizace a místní úřady. V letošním roce se na přípravě aktivit podílí celkem 24 organizací ze 16 států (Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Holandsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Norsko, Rakousko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Polsko).

Evropské dny Slunce spojují jak významné průmyslové hráče, tak i jednotlivce podporující využívání sluneční energie. Celou akci koordinuje Evropská federace pro solární tepelnou techniku (ESTIF) v úzké spolupráci s Evropskou asociací fotovoltaického průmyslu (EPIA) a podporuji ji další 24 evropské i národní organizace.

Česká republika

Čestnou záštitu nad Evropskými dny Slunce v České republice převzal generální ředitel Národního divadla PhDr. Ondřej Černý. Národní divadlo získalo v roce 2010 ocenění Česká sluneční cena za opatření v rámci energetického managementu. V Národním divadle proběhne 2. 5. 2011 v 11:00 i úvodní tisková konference.


Obrázek: Fotovoltaický systém na střeše provozní budovy Národního divadla

V ČR jsou Evropské dny Slunce pořádány vůbec poprvé. Pro rok 2011 bylo předběžně plánováno uspořádat 20 akcí. Tento počet bude výrazně překonán. Výběr akcí je uveden níže, úplný aktuální přehled je zveřejněn na stránkách projektu.

Mezi nejatraktivnější akce budou patřit odborné exkurze po energetickém systému Národního divadla nebo slavnostní zprovoznění solární lodě na Brněnské přehradě. Zajímavé budou jistě i odborné a populární přednášky a promítání filmů s problematikou obnovitelných zdrojů energie.

Stránky projektu v České republice

http://evropskednyslunce.cz

Vybrané partnerské stránky

Evropské dny Slunce http://www.solardays.eu/37.0.html
Španělské dny slunce http://www.diasolar.es/mapa.php
Francouzské dny slunce http://www.journees-du-solaire.fr/index.php?page=47
Holandské dny slunce http://www.vtrydfuf.info/view.html?id=29070&ref=h4d6cf7599

Konkrétní akce v České republice

Kompletní přehled akcí včetně podrobností je zveřejněn na webových stránkách projektu evropskednyslunce.cz/seznam-akci. Vybrané odborné akce jsou zařazeny v Kalendáři akcí na portálu TZB-info.

Energetický systém Národního divadla

Zajišťuje Czech RE Agency, Jan Piňos, kontakt: jan@czrea.org. +420 720 552 888
Odborné exkurze s výkladem zástupce provozně-technického ředitele Národního divadla Ing. Miroslava Růžičky. Začátek vždy ve 14 hodin.
3. a 4. 5. 2011 Stavovské divadlo
9. a 11. 5. 2011 Národní divadlo
12. 5. 2011 Anenský areál

Možné zdroje energie pro budoucnost

Sérii seminářů a dní otevřených dveří zajišťuje Czech RE Agency. Kontakt: Bronislav Bechník, bronislav@czrea.org, +420 602 771 371.

3. 5. 2011 17:00 - Praha, Palác Unitaria. Přednáška Ing. Milana Smrže z Eurosolaru - Slunce jako zdroj energie pro všechny.
4. 5. 2011 15:00 - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektrotechnologie. Seminář spojený s prohlídkou laboratoří fotovoltaiky a akumulátorů. Přednášející: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
5. 5. 2011 15:00 - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov. Seminář spojený s prohlídkou laboratoří. Přednášející: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., Ing. Petr Horák, Ph.D.
6. 5. 2011 15:00 - 17:00 - Brněnská přehrada, přístav Bystrc. Na Brněnské přehradě bude slavnostně uvedena do provozu výletní loď osazená fotovoltaickým systémem, který pokryje až 5 % energetické spotřeby lodi.
14. 5. 2011 11:00 - Brněnská přehrada, přístav Bystrc. Na Brněnské přehradě bude slavnostně pokřtěna výletní loď Vídeň - další loď osazená fotovoltaickým systémem, který zajišťuje energii pro spotřebiče na palubě a pro dokormidlování v přístavech.

Solární tepelné soustavy 2011

Výukový kurz pro projektanty tepelných zařízení věnovaný tématům z oblasti solárních tepelných soustav: Sluneční energie. Solární kolektory. Zásobníky tepla. Exkurze do Solární laboratoře Ústavu techniky prostředí, FS ČVUT v Praze. Kurz pořádá Československá společnost pro sluneční energii ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí a Třeboňským inovačním centrem. Přihlášky na celý čtyřdenní kurz v Kalendáři akcí.

03.05.2011 CTIV, Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Technická 4, 166 07, Praha 6. (1. den 1. části)
04.05.2011 CTIV, Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Technická 4, 166 07, Praha 6. (2. den 1. části)
10.05.2011 Třeboňské inovační centrum, Dukelská 145, Třeboň. (1. den 2. části)
11.05.2011 Třeboňské inovační centrum, Dukelská 145, Třeboň.(2. den 2. části)

Chcete si funkci solárek na ohřev vody či výrobu elektřiny osahat sami - bez mýtů a "tváří v tvář" zkušenostem provozovatele?

Sérii exkurzí a dnů otevřených dveří organizačně zajišťuje Liga ekologických alternativ, Karel Merhaut, tel.: +420 723 573 738:

02.05.2011 ve školicím středisku firmy JH Solar, Plavsko 88, Stráž nad Nežárkou. Prohlídky v pracovní dny 8 - 12 h a 13 - 16 h (tel. 384 390 967). Prohlédnout si můžete teplovodní systém 56 m2 - ploché (!) vakuové kolektory integrované do střešní krytiny + ostrovní fotovoltaika 5 kW, dále tepelné čerpadlo voda-voda 17 kW a kotel na biomasu 25 kW

03.05.2011 09:00:00 Sportovní hala Horní Suchá (v areálu ZŠ a MŠ), Těrlická 1356, 735 35 Horní Suchá. Ekurze 3.5. + 10.5., vždy úterý, 9 do 13 h (správce S. FAJA - 728 570 380)

03.05.2011 14:00:00 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, katedra elektroenergetiky a ekologie, Univerzitní 26, Plzeň-Bory. Exkurze - úterý 3. a 10.5., sraz: vrátnice FEL, vždy ve 14 a 15 h (provedou Škorpil x Dvorský)

14.05.2011 14:00:00 Centrum Veronica, Hostětín 4 a 88. 14-17 h (14 -15.30 seminář o solárních systémech v domácnostech, 15.30 -17 exkurze s výkladem u instalací)

MiniSOLAR film fest

Zajišťuje Czech RE Agency, Jan Piňos, kontakt: jan@czrea.org. +420 720 552 888
4. až 6. 5. 2011 15:00 - 16:45 Kino MAT, Praha. Promítání filmů s následnou besedou.
12. 05. 2011 18:00 Divadlo pod čarou, Písek. Promítání filmu 4. revoluce - energetická soběstačnost

Venkovní výstavy s odborným výkladem

Zajišťuje Czech RE Agency, Jan Piňos, kontakt: jan@czrea.org. +420 720 552 888
2. a 3. 5. 2011 - Národní divadlo Piazzeta -Venkovní výstava solárních technologií s odborným výkladem.
4. až 6. 5. 2011 - V parku na Karlově náměstí -Venkovní výstava solárních technologií s odborným výkladem

English Synopsis
European Solar Days in the Czech Republic

The European Solar Days successfully promote the use of a free unlimited renewable energy source available everywhere to everyone to generate electricity as well as heating and cooling: the SUN.
This campaign raises public awareness and involves several hundred thousand citizens at local level. Pioneer countries such as Austria, Germany, Switzerland, as well as others that successfully embraced this initiative like France, Italy and Spain, are only too keen to share their experience and help spread the word. The European Solar Days are celebrated in an increasing number of countries and in 2010 around 6.600 events were planned in 17 European countries by diverse organisations ranging from solar equipment manufacturers to schools and local authorities.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.