logo TZB-info

Reklama

Solární panely na bytových domech

Jaké jsou reálné hodnoty úspor a návratností při ohřevu vody solárními panely? Jaké jsou praktické zkušenosti bytového družstva se solárními panely na plochých střechách bytových domů? Dejme slovo Ing. Janu Katauerovi, předsedovi bytového družstva v Orlové.

Reklama

Bytové družstvo v Orlové dokončilo v polovině roku 2008 regeneraci všech svých 64 domů s 3300 byty, a to nejen výměnu oken a zateplení, ale i modernizaci všech výtahů, rekonstrukce vstupů do domů a vybudování zádveří tam, kde nebyla.

Ve dvou třetinách bytového fondu máme provedenou rekonstrukci bytových jader a odpovídající elektroinstalaci. Jestliže v roce 1996 činila roční spotřeba tepla na vytápění 141 314 GJ, pak v roce 2009 již jen 49 320 GJ. Dosažené úspory tepla činí 65,1 %. Současná spotřeba tepla na ohřev 128 100 m3 teplé vody činila v roce 2009 celkem 35 271 GJ, což je 71.5 % spotřeby tepla na vytápění.

 


Soustava T-03-B čp. 867 solární předehřev TV

Dosavadní způsob revitalizace panelových domů úsporu tepla na ohřev TV neřeší. Protože cena tepla nyní dosahuje výše 450 Kč/GJ a dále poroste, tak porostou i náklady za dodávku teplé vody. Již nyní jsou roční náklady na dodávku teplé vody na Bytovém družstvu v Orlové i díky neustálému růstu ceny studené vody v řadě domácnosti vyšší než celoroční náklady na vytápění. V důsledku 30 % podílu stálých nákladů na 1 m3 teplé vody nejsou výjimkou případy, kdy byty o větší podlahové ploše, s exrémně nízkou spotřebou teplé vody do 8 m3 ročně, platí za 1 m3 cenu 800 až 1 000 Kč.

Nová tepelná čerpadla a nové parametry solárních panelů v Zelené úsporám

Jediným současným a technicky dostupným zdrojem tepelné energie, kterým lze snížit spotřebu tepla na ohřev TV, je využití solární energie. Program Zelená úsporám s příspěvkem 25 000 Kč na byt dává neopakovatelnou šanci. Od roku 1999 máme v provozu na domě čp. 867 systém 10 solárních panelů pro předohřev studené vody určené k výrobě TV. Postupně jsme do konce roku 2009 vybudovali dalších 13 solárních systémů s 271 kolektory o ploše 540 m2. Měrná spotřeba tepla na ohřev TV byla za rok 2009 za celé bytové družstvo 0,275 GJ/m3 díky tomu, že většina domů má již domovní předávací stanice. U dodávek teplé vody z centrálních zásobníků se měrná spotřeba tepla na ohřev vody pohybuje kolem 0,32 GJ/m3.

Diskuse, zda se vyplatí budovat "soláry" názorně dokládají výsledky domu čp.954-956. Zde je instalován náš největším solárním systémem s plochou 113m2 a měrná spotřeba tepla na ohřev vody za rok 2009 u něj byla jen 0,15 GJ/m3.

Na domě čp. 791 zkoušíme od podzimu 2009 i 2 tepelná čerpadla s příkonem 9 kW a 3 trubicové kolektory s plochou 7,2 m2, což je ideální kombinace pro dosažení maximálních úspor tepla při ohřevu TV a vytápění v jarních a podzimních měsících. Výsledky tohoto systému budou až na konci roku 2010.

V rámci programu Zelená úsporám máme již zaplaceny 3 dotace na realizované solární systémy a 5 dalších budeme vyřizovat v letošním roce. Pro splnění podmínek programu Zelená úsporám je optimální realizovat výstavbu 2 m2 solární plochy na jeden byt a ukládací zásobníky objemu 1 m3 na každých 25 m2 solární plochy.

Z ekonomického hlediska je nejlevnější variantou budovat velké solární soustavy s 40-60 kolektory. Podmínkou realizace je, aby se teplá voda ohřívala na patě domu v domovní objektové předávací stanici. V těchto případech dotace programu Zelená úsporám pokryje 50 % nákladů a lze zažádat i na dotaci části prostředků na projektovou dokumentaci.

Samotné vyřízení dotace na projekt je z hlediska oprávněné obavy zneužití prostředků dost byrokratické. Učí se to pracovníci SFŽP i žadatelé vzájemně. Drobným nedostatkem je i skutečnost, že řada formulářů neumožňuje elektronické vyplnění a musí se dopisovat ručně. Nepřipadá mi ani ideální, že dotovaný projekt vybudujeme za 3 měsíce a administrativa zabere 9-12 měsíců. Pořád je to neopakovatelná šance využívat sluneční energii slunce s návratností vložených prostředků do 7-12 let, dle ceny tepla v dané lokalitě. Doufám, že i po roce 2012, dokdy se všichni naučíme s programem pracovat, bude podobný typ podpory zachován. Současní vlastníci domů i bytů, kteří splácí úvěry na zateplení, nemají dostatek vlastních zdrojů, a proto bude solárních soustav přibývat pomalu.

Návratnost investic do solárních systémů je ukázkou, jak předražená je cena elektrické energie v ČR. Ze solární plochy 1 m2 získáme ročně buď 2,83 GJ nebo 786 kWh energie. Při ceně tepla 400 Kč/GJ je roční úspora tepelné energie získané ze "soláru" 1132 Kč. Při úspoře stejného množství energie vyjádřené v 786 kWh a v ceně elektrické energie 4,90 Kč/kWh, vypočítáte roční úsporu 1m2 solárního systému 3 851 Kč. Poměr ceny tepelné energie a elektrické energie vychází v současné době 1 : 3,4. Dle ceny energie získané z fotovoltaiky, kde se vykupuje 1 kWh za více jak 13 Kč, by solární systém za těchto ekonomických podmínek vykazoval z 1 m2 instalované plochy roční úsporu 10 532 Kč (!!!) a poměr ceny tepelné a elektrické energie vychází 1: 9,3!

Poznámka recenzenta:

Přestože mám k článku určité výhrady (zejména k topení či přitápění pomocí fotovoltaiky!), oceňuji tuto zkušenost a nabízím ještě jedno řešení. Možná by se dalo ušetřit, kdyby byly kolektory instalovány s menším sklonem, případně by se na plochu střechy vešel vyšší výkon, kdyby netrvali na přesně jižní orientaci, s mírně nižším ziskem by měli vyšší výkon ráno a/nebo večer.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.